Blog

Waardering kan geen kwelling zijn

November 2019

Het zal eens niet, er staat weer een cao op de agenda van de Kraamzorg. Die is, zoals de traditie bijna voorschrijft in onze sector, maar weer eens vastgelopen. Dit keer niet als gevolg van een groot verschil in inzicht tussen de partijen aan de cao tafel maar door de overtuiging dat ‘de zorgverzekeraars’ of ‘Den Haag’ niet voldoende centen over hebben voor goede kraamzorg, er moet geld bij anders is er geen ruimte voor loonsverhoging. Dit ondanks dat de tarieven in de laatste jaren met bijna 20% gestegen zijn. 

Nu is veel gereken mij een kwelling maar in de afgelopen jaren zijn de lonen in de Kraamzorg niet echt scherp gestegen, is het aantal zorgen redelijk gelijk gebleven en is het aantal kraamverzorgenden sterk afgenomen. De vraag dringt zich dan op waar al dat geld naartoe is gegaan. Een teleurstellende conclusie kan zijn dat het zijn weg naar de zorg aan het kraambed niet gevonden heeft. We hebben gehoord dat de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) onderzoek doet naar de tariefopbouw in de Kraamzorg (dat was een boeiend gesprek) en we zijn er niet van overtuigd dat het probleem ligt in de hoogte van het tarief.

We vrezen eerder dat efficiënte bedrijfsvoering een zwaardere opgave blijft voor werkgevers dan ze verwachten te kunnen.Het resultaat van het onderzoek zal niet eerder zijn afgerond dan in het voorjaar van 2020, dat betekent nog langer wachten op de welverdiende loonsverhoging en dat betekent ook dat de procentjes weer indrukwekkend zullen zijn maar het loonvolume weer magertjes, als er tenminste een hoger tarief uitkomt. Een machteloos vertoon weer aan deze cao tafel en daarom een kwelling.

Maar niet alles is somber en treurig, op 26 november werd in een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de NBvK in Bussum de vergadering onderbroken door de Burgemeester van de gemeente Gooise Meren (waar Bussum onder valt) om ridderordes uit te delen aan de twee ‘Powervrouwen’ die de NBvK hebben opgericht, Siska de Rijke - geweten, stem en gezicht van de NBvK en aan Tineke Bogaard - cao factotem en helpdesk voor alle in loondienst werkende Kraamverzorgenden,  De Burgervader prees hun inzet en hun doorzettingsvermogen en vermoedde terecht dat er veel veranderingen in de sector in werking zijn gezet door deze dames en de talloze andere vrijwilligers. Siska en Tineke droegen hun onderscheiding onmiddelijk op aan alle kraamverzorgenden in Nederland

En dat was nou eens geen kwelling!

Tantalus

De magie van moeders 

Juli 2019 

Met baby's heb ik tijdens mijn werkzame periode in de kraamzorg nooit zo veel gehad. Ik ben dan ook niet in de kraamzorg gaan werken omdat ik baby's zo leuk vind.  Niet dat ik wat tegen baby's heb. Helemaal niet. Ik ben over het algemeen dol op mensen. Ik ben graag bij mensen in de buurt, hou van wat ik allemaal zie en hoor en baby's zijn voor mij  altijd gewoon ook mensen geweest. Wat mij vanaf de eerste dag dat ik ben gaan werken in de zorg als verpleegkundige heeft geboeid is de magie van het leven. En die vond ik rondom geboorte en rondom sterven. En later, toen ik meer ervaring en kennis had, rondom leven met het lot dat ziekte, verval en beperkingen brengt. Mensen zijn zo sterk en kunnen zo veel verdragen, tot aan leven geven en leven loslaten. Maar dat kunnen ze nooit alleen.Dat ik daar als mens bij mag zijn en daar zelf een betekenisvolle rol in kan spelen als zorgverlener is voor mij de kern van de schoonheid en kracht van het vak verplegen en verzorgen. 

Vanaf de eerste dag dat ik stage liep op de verloskunde afdeling van het Diakonessenhuis te Naarden in 1986, werd ik gegrepen door de kracht van vrouwen. De moeders. In wiens lijf de baby's groeiden en die met bloed, zweet, tranen en de oneindig diepe oude wijsheid, wil en kracht van hun moeders op de aarde werden gezet. 

Lees meer

En het werd zomer 🎼


Juli 2019 
En de drukte in de Kraamzorg slaat weer ongenadig toe. Kraamverzorgenden mogen in hun gezinnen weer uit gaan leggen dat hun geïndexeerde zorg wordt gehalveerd. Niet door de overheid, niet door de verzekeraars maar door de grote onmachtige kraamzorgorganisaties die zorg als een verdienmodel zien en de problemen afwentelen op de kraamvrouwen, baby’s en gezinnen.

Ze zijn onmachtig om voldoende kraamverzorgenden te blijven boeien met hooggekwalificeerd werk, passende opleidingen en aan zich te binden met prima arbeidsvoorwaarden.

Dat komt omdat alle drie deze factoren als kostenposten worden gezien in plaats van als een duurzame basis onder goede zorg.

Dus mogen Kraamverzorgenden uitleggen dat het met 24 uurs zorg ook prima te doen is terwijl hun werkgevers klagen en smeken in Den Haag dat de tarieven te laag zijn. Dat is volgens de NBvK hoogst twijfelachtig, de ‘winstverwachtingen’ en de ‘dividenduitkeringen’ zijn te hoog. Daar knijp je de zorg mee uit en dat is een kwelling!

Tantalus

Goed werkgeversschap is een verplichting die de wet oplegt.

April 2019

Tantalus spreekt:

Het is moeilijk om de hele slechte bureaus te herkennen. Die bureaus die alles doen om aan werk te komen, die klanten lokken met cadeaupakketten, bonnen en rechtstreeks aanbieden dat de eigen bijdrage nul is. Extreem aantrekkelijk om daar je kraam aan uit te besteden. Populair als werkgever ook, dynamisch, vooruitstrevend, daar wil je werken!

Totdat je daar aan de slag gaat, totdat je ziet dat veel van je collega’s in opleiding zijn bij een postorderbedrijf, totdat je ziet dat collega’s leerling zijn en zelf leerlingen begeleiden.

Lees meer

Het allermooiste vak van de wereld tot het teveel wordt

Februari 2019 

Langzaam maar zeker kunnen we de balans opmaken van een drukke kraamzomer, de afrekeningen van het jaar 2018 zijn gedaan en de meest ijzingwekkende verhalen komen onze kant op.

Zoals het verhaal van de collega die drie weken achtereen heeft gewerkt met een enkele vrije dag ertussen. Dat is pas iemand met hart voor de kraam en de zorg die gevraagd wordt. Totdat blijkt dat zij daadwerkelijk door het ijs is gezakt en ziek thuis kwam te zitten.

Lees meer

Een communicatiemedewerker met een scherpe pen  

november 2018 

Een grote kraamzorgorganisatie vraagt om een communicatiemedewerker met een scherpe pen. Je krijgt in die functie alvast een stuk beter betaald dan een kraamverzorgende. Het is een bedrag tussen de 3000-5000 euro per maand. Nu maar hopen dat het helpt. Die scherpe pen. 

Waarom een communicatiemedewerker in de kraamzorg een scherpe pen nodig heeft is mij een raadsel. Ik krijg niet de indruk dat ouders in Nederland zitten te wachten op een kraamzorgorganisatie die lekker scherp kan vertellen waarom ouders kraamzorg bij deze organisatie moeten afnemen. Ouders willen gewoon horen wat ze kunnen en mogen verwachten van de kraamverzorgende. Over welke onderwerpen krijgen wij kundige adviezen. Wat doet de kraamverzorgende wel en wat doet ze niet en krijgen wij alle uren kraamzorg die we nodig hebben? Krijgen we alvast niet meer dan 2 verschillende verzorgenden? Iedere keer weer een vreemde in huis; daar zien veel ouders tegenop. Houden de kraamverzorgenden rekening met onze eigen ideeën en wensen over bijvoorbeeld bevallen, voeding, temperaturen, schoonmaken en/ of slapen. Dat zijn zaken die jonge ouders willen weten. Dat hoef je niet scherp op te schrijven, dat moet je gewoon op kunnen schrijven zodat iedereen het begrijpt. 

Desnoods doe je er dan, als communicatie expert, een tekenfilmpje bij. Dat is heel normaal tegenwoordig. Ik had daarom meer verwacht dat een communicatiemedewerker in de kraamzorg vooral goed moet kunnen tekenen. Of een fijne wame stem en gezellig kapsel moet hebben zodat ze leuk kan vloggen. Want dat is  best "hot" tegenwoordig. Met een goede vlogger in de organisatie kan je, in theorie, vast een boel potentieële clienten verleiden te kiezen voor jouw organisatie.

Want daar hebben de ruim honderd kraamzorgorganisaties in Nederland het maar druk mee. Met mensen verleiden om te kiezen voor de organisatie want de concurentie is groot. En zo wordt er wat getwitterd, geinstagramd, gefacebookt, gelinked-in en filmpjes op sites gezet.  

Arme aanstaande ouders denk ik wel eens. Ze moeten zich goed voorbereiden. Een beetje babyuitzet kost tegenwoordig al snel 8000 euro las ik laatst. De communicatiemedewerkers in de babyspullenindustrie beschrijven met scherpe pen waarom de baby echt niet zonder kan. 

En dan moet je ook nog kraamzorg gaan zoeken. Google je kraamzorg dan krijg je een eindeloze rij kraamzorgorganisaties en zzp-ers. Allemaal in kekke kleuren en flitsende foto's. Er wordt met diverse  handige en wat onhandige maar wel gezellige pennen beschreven waarom kraamzorg nodig is en waarom van deze organisatie. Het mag inderdaad misschien toch wel eens wat scherper, denk ik soms.  Want de organisatie die zich er op voor laat staan dat de prachtige fruithappen in de vorm van duikboot of groentetuintjes die de "meiden"IEDERE DAG  maken, een onvergetelijke prachtige herinnering zullen zijn voor mama én papa, moet misschien nog wel wat leren over scherp de professionele pen hanteren...

Lees meer

Waarom gaan kraamzorgorganisaties failliet?

November 2018 

Er vallen kraambureaus om, er zijn van juli tot oktober zeker vijf bureaus failliet gegaan. We zien de berichten langs komen en we gebruiken ons wijdgespreide netwerk om de oorzaken te begrijpen. Vaak zijn het factoren die wij herleiden tot mismanagement. Veel zorgen aannemen, veel intakes doen, het bijbehorende werk in het eigen bedrijf niet aankunnen en aankloppen bij andere bureaus die vaak in hetzelfde schuitje zitten. Uiteindelijk barst de bom en moet zo’n bureau erkennen dat er door die keuzes geen zorg meer geleverd kan worden. Het is dan aan verzekeraars (en welwillende andere bureaus die wel verstandig opereren) om oplossingen te zoeken en beperkt zorg te verlenen.

Lees meer

Je collega als verdienmodel?

November 2018 

Er komen steeds meer mooie samenwerkingsvormen en netwerken van zelfstandig ondernemers die tot de conclusie zijn gekomen dat je beter met elkaar kunt werken dan langs elkaar (mede dankzij de NBVK) en dat is een goede zaak.

Lees meer

Warme overdracht in de praktijk

Juli 2018 

Hoe belangrijk is het om samen te werken rondom de zorg voor gezinnen maakt Annelies duidelijk in haar blog over de warme overdracht en het zogenaamde "niet pluis gevoel". Het maakt mooi duidelijk dat zorg verlenen een proces is dat je iedere keer weer moet aanpassen aan de mogelijkheden en tempo van degene die de zorg nodig hebben. Dat samenwerken ook bestaat uit samenwerken met de zorgvragers, de clienten. Soms zou je sneller willen gaan maar is vertrouwen en weten dat ieder stapje, hoe schijnbaar klein ook, kan meehelpen aan een veilige en goede jeugd voor kindern en hun ouders. 

Lees meer

Het gaat geweldig in de kraamzorg

juli 2018

Zojuist weer de telefoon neergelegd nadat we afscheid hebben genomen van weer een capabele kraamverzorgende, bevoegd en bekwaam voor haar werk.
Letterlijk uit frustratie omdat ze bij een contractduur van 50 uur per maand (!) continue beschikbaar moest zijn voor werkgever. Er was werk zat en ze draaide steeds plusuren, die braaf direct werden uitbetaald, maar de balans tussen werk en privé ging totaal aan de haal.

De werkgever blijft namelijk maar bellen en vragen en haar weigeren (wat uiteindelijk gebeurde) zorgde voor een ernstig verslechterde arbeidsverhouding.

Onze kraamverzorgende is tot de conclusie gekomen dat het er elders niet beter op zou worden.

Tegen zo’n collega zeggen ‘het ga je goed’ is een kwelling.

Tantalus