Waardering kan geen kwelling zijn

November 2019

Het zal eens niet, er staat weer een cao op de agenda van de Kraamzorg. Die is, zoals de traditie bijna voorschrijft in onze sector, maar weer eens vastgelopen. Dit keer niet als gevolg van een groot verschil in inzicht tussen de partijen aan de cao tafel maar door de overtuiging dat ‘de zorgverzekeraars’ of ‘Den Haag’ niet voldoende centen over hebben voor goede kraamzorg, er moet geld bij anders is er geen ruimte voor loonsverhoging. Dit ondanks dat de tarieven in de laatste jaren met bijna 20% gestegen zijn. 

Nu is veel gereken mij een kwelling maar in de afgelopen jaren zijn de lonen in de Kraamzorg niet echt scherp gestegen, is het aantal zorgen redelijk gelijk gebleven en is het aantal kraamverzorgenden sterk afgenomen. De vraag dringt zich dan op waar al dat geld naartoe is gegaan. Een teleurstellende conclusie kan zijn dat het zijn weg naar de zorg aan het kraambed niet gevonden heeft. We hebben gehoord dat de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) onderzoek doet naar de tariefopbouw in de Kraamzorg (dat was een boeiend gesprek) en we zijn er niet van overtuigd dat het probleem ligt in de hoogte van het tarief.

We vrezen eerder dat efficiënte bedrijfsvoering een zwaardere opgave blijft voor werkgevers dan ze verwachten te kunnen.Het resultaat van het onderzoek zal niet eerder zijn afgerond dan in het voorjaar van 2020, dat betekent nog langer wachten op de welverdiende loonsverhoging en dat betekent ook dat de procentjes weer indrukwekkend zullen zijn maar het loonvolume weer magertjes, als er tenminste een hoger tarief uitkomt. Een machteloos vertoon weer aan deze cao tafel en daarom een kwelling.

Maar niet alles is somber en treurig, op 26 november werd in een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de NBvK in Bussum de vergadering onderbroken door de Burgemeester van de gemeente Gooise Meren (waar Bussum onder valt) om ridderordes uit te delen aan de twee ‘Powervrouwen’ die de NBvK hebben opgericht, Siska de Rijke - geweten, stem en gezicht van de NBvK en aan Tineke Bogaard - cao factotem en helpdesk voor alle in loondienst werkende Kraamverzorgenden,  De Burgervader prees hun inzet en hun doorzettingsvermogen en vermoedde terecht dat er veel veranderingen in de sector in werking zijn gezet door deze dames en de talloze andere vrijwilligers. Siska en Tineke droegen hun onderscheiding onmiddelijk op aan alle kraamverzorgenden in Nederland

En dat was nou eens geen kwelling!

Tantalus