Waardeloos

Tantalus adviseert de actieve leden al jaren over zaken op arbeidsvoorwaardelijk gebied, zoals de de CAO en andere wetten. Al jaren verbaast Tantalus zich over het gebrek aan kennis over de rechten en plichten in de kraamzorg bij de werkgevers en de nare gevolgen hiervan voor de werkgevers, de kraamverzorgenden. Met de kennis van Tantalus kunnen de actieve leden gelukkig regelmatig leden helpen die ons benaderen met vragen over het personeelsbeleid binnen hun organisatie. Kennis geeft kracht om op te komen voor jezelf, je rechten en het vak kraamzorg. Lees dus vooral de blogs van Tantalus. Wanneer je ook vragen hebt over de mailtjes van je werkgever over de uitvoering van de nieuwe CAO Kraamzorg, mail voor advies of commentaar de NBvK.  Slik niet alles voor zoete koek of als absolute waarheid. 

Waardeloos

Het zal eens niet zo zijn, een kraambureau stuurt zijn personeel een mail met daarin het verhaal dat ze de cao pas toe kunnen passen 'als hij bindend is verklaard'. Een typisch gevalletje van de klok horen luiden maar werkelijk geen idee waar de klepel hangt, echt geen flauw idee. Als een cao wordt afgesloten is die bindend voor alle partijen die daar over hebben onderhandeld, dat zijn de werkgevers en de werknemers. Zij hebben de cao afgesloten en zij (en alle niet georganiseerde werknemers) zijn daaraan gebonden, wettelijk. 'Bindend verklaren' bestaat dus niet, de organisatie blinkt hier uit in waardenloze terminologie. Overigens zal de beroerde cao voor de werknemers van deze organisatie nog slechter uitpakken. Er is gebleken dat deze organisatie boven de rest van de werkgevers uitsteekt waar het reiskosten betreft. Dat zal, waarschijnlijk na overleg met de OR, worden teruggedraaid. De loonsverhoging laat nog even op zich wachten, moet eerst bindend worden, dat snapt u vast wel.

Nog iets, heeft u al gestemd bij uw vakbond over dit laatste 'onderhandelingsresultaat' voor de nieuwe cao Kraamzorg, zo ja, wilt u dat ons even laten weten?

Tantalus