Nachtarbeid

Die nieuwe cao, nog geen paar dagen oud en zelfs de werkgevers verenigd in BO Geboortezorg vinden het nodig om er verklarende teksten bij te schrijven.

Niet dat die veel verheldering brengen maar op één vraagpunt wordt het nu wel heel klip en klaar 'de 55 plus regeling'. De tekst in de cao in nog steeds heel veel kanten op te buigen. Meestal vindt een rechter dat niet leuk, immers, wat er staat is geldig. Tenzij... de partijen hun 'bedoeling' met het artikel toelichten. Dat is nu precies wat BO heeft gedaan.

Er moet overleg zijn of je ja dan nee werkt in de nacht en hoe vaak. Er vindt een belangenafweging plaats, jij overweegt jouw belang en werkgever het zijne. Daarbij is er sprake van een 'vereiste' er moet overeenstemming zijn over de afspraken. Is er geen overeenstemming dan is er geen afspraak.

Helaas maken ze er in de laatste zin van de toelichting weer een potje van jouw belangen en die van je collega's en die van de cliëntzorg worden allemaal afgewogen.

Ik vind het een onnodige kwelling dat zoveel op jouw 55plus bordje wordt geschoven. Want het vereist overeenstemming en als jouw instemming er niet is dan stopt het spel, geen nachtarbeid want jij, loyale en gemotiveerde 55 plusser wil dat niet.

Tantalus