Doorgronden wet- en regelgeving blijft probleem in kraamzorg

september 2017 


Tantalus legt nog een keer uit wat goede werkgevers horen te doen en hoe ze het vertrouwen van hun personeel kunnen terugwinnen of behouden: 

Het is wel opvallend, werkgevers in de kraamzorg, van groot tot klein hebben erg veel moeite met het doorgronden van wettelijke bepalingen. Zelfs de uitvoering van de cao, waar de grote werkgevers direct mede-verantwoordelijk zijn voor de opgepende teksten, loopt in het honderd omdat werkgevers de teksten onbegrijpelijk vinden. Sommigen maken een eigen vertaling van de cao (die natuurlijk afwijkt van de oorspronkelijke tekst) en noemen dat een handboek.

In een aantal gevallen wordt de OndernemingsRaad voor het gammele karretje van het werkgeversgelijk gespannen. OR'en beschikken vaak niet over de wil, de moed of de overtuiging om tegen de werkgever te zeggen 'Dit is de wet / de cao, hier heb je het mee te doen!'. Dat is geen onwil maar opstaan tegen een repressieve werkgever is moeilijk, hoe goed de bescherming van de Wet op de Ondernemingsraden ook is.

Zo kwam mij een schrijfsel onder ogen waarmee een hele grote zorgondernemer in Nederland zijn verantwoording voor degelijke scholing en tijdige registratie weer deels op het bordje van werknemers schuift. Helaas met medewerking van de OR. Niemand in dat bedrijf schijnt er aan te willen dat functienoodzakelijke scholing en certificatie een werkgeversverplichting is. Werkgever heeft ervoor zorg te dragen dat certficatie en scholing op orde zijn, het is deel van het werk zelf, kosten voor opleiding, kosten van reizen voor opleiding en certificaatkosten zijn voor rekening van werkgever. Fijntjes mede namens werkgever opmerken dat (vrij vertaald) de liefde van twee kanten moet komen is misleidend. En een kwelling.

Tantalus