Blog

Topvrouwen in de kraamzorg

IMG 7975Maart 2018 - De vrouw die net te laat binnenkomt heeft een uitdagende uitdrukking op haar gezicht. Ze ziet er sjiek uit. Ze heeft een strakke leren broek aan met daarop een lang tuniek. Op de tuniek is in zwierige letters ‘Boefjes’ geborduurd. Ik vraag me af waar ik dat shirt toch van ken. En of ze er lang over nagedacht heeft. Over deze kledingkeuze voor deze Inspiratiebijeenkomst over de arbeidsmarkt in de kraamzorg. De werkgeversorganisatie heeft een delegatie uitgenodigd bestaande uit werkgevers, OR-leden en ons: de beroepsvereniging die naast beroepsinhoud ook de collectieve arbeidsvoorwaarden behartigt van de ruim 9000 kraamverzorgenden die Nederland telt.  We zijn allemaal vrouwen, op de gespreksleider na, maar die is ingehuurd dus die telt eigenlijk niet.

Lees meer

(Eerlijk) betaalde boter bij de vis.

Maart 2018

Een paar weken terug werd ik tijdens het werk gebeld door een kraamorganisatie waar ik niet bekend mee was met de vraag of ik ad-hoc wat voor ze kon betekenen. Ik reageerde verbaasd want ik sta helemaal niet in hun bestand en vroeg dan ook hoe ze aan mijn telefoonnummer kwamen. Het bleek dat ze via de Kamer van Koophandel op zoek zijn gegaan naar ondernemers die als kraamzorgverleners staan ingeschreven want het was druk en er moest wel zorg worden geleverd.

Lees meer

De strijd voor goede werkkrachten.

Januari 2018 
 
Het spel is op de wagen zullen we maar zeggen, kraamzorgorganisaties grazen het internet af naar werkzoekende kraamverzorgenden, informele contacten leiden steeds vaker tot de keuze voor een andere werknemer. Kennelijk zitten er geen kraamverzorgenden meer in de UWV bakken en is het plaatsen van personeelsadvertenties al weggegooid geld. 
 
De NBvK geeft vaak advies bij overstap van kraamverzorgenden. Er wordt steeds geadviseerd om bij de druk naar personeel zoekende ondernemingen te informeren naar de juiste toepassing van de cao.
 
Er zijn steeds terugkerende probleem die in sollicitatiegesprekken nauwelijks aan de orde komen, bij de nijvere personeelsdiensten heerst nog steeds het gevoel dat kraamverzorgen blij moeten zijn dat de bedrijven werk aanbieden.
Daar hoort niet bij dat je informeert naar correcte uitbetaling van reiskosten (‘wij doen gewoon 19 cent voor elke kilometer, veel eenvoudiger’). Dit in plaats van de al magere 26 cent in de cao die er nu is.
Ook bij wachtdiensten wordt er vaak creatief gedacht, zo kwam men tegen dat de ‘eerste’ wachtende recht had op de wachtdienstvergoedingen en het bataljon daarachter was slechts kosteloos beschikbaar.
 
Vaak is er verbazing als vraag wordt gesteld of er, omdat werken op rooster niet de gewoonte was bij veel ondernemingen, dan wel de voorgeschreven veertien dagen werden aangehouden voor de inzet. De vragen rond kosten van opleidingen en KCKZ registratie waren ook al niet vanzelfsprekend aan de orde. Gesprekken worden zodoende een kwelling voor menig personeelsfunctionaris, die zelfs bij 55 plussers vaak willen weten tot hoe laat werknemers ‘s avonds beschikbaar zijn, (alsof er geen 55plusregeling bestaat) 
 
Het advies aan de zoekende kraamverzorgende? Als je toch te kiezen hebt dan kies je voor een werkgever die zich wel aan de spelregels houdt.
Het advies aan de naarstig zoekende werkgevers? Kijk nog eens goed naar die cao, het is dan wel niet de beste maar wel de beste die we hebben, geef opdracht aan je management om zich er nauwlettend aan te houden, je krijgt er goed gemotiveerde en redelijk tevreden werknemers voor terug.
 
Tantalus 

Een ‘Like’ op Facebook svp

Het water week van mijn lippen. Het is pijnlijk op meer dan één manier. Er verschijnen vanuit de NBvK berichten, informatie en verhalen op de NBvK Facebookpagina: Werken in de Kraamzorg en op de website van NBvK.nl. Deze berichten worden veel gelezen en veel gedeeld. Ze zijn over het algemeen lezenswaardig, vaak kritisch en heel vaak weinig complimenteus voor werkgevers die er een zooitje van maken. En gelooft u mij vrij, dat zijn een heleboel werkgevers (en niet de minsten). Sommige Facebook-posts worden duizenden keren gedeeld.

 

Toch zit daar de laatste tijd een beetje de klad in. Niet omdat de berichten niet gelezen worden, we kunnen zien dat duizenden dat nog steeds doen, maar omdat de ‘Likes’ niet gegeven worden. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat als er een Facebook post is met veel ‘Likes’ dat dan de werkgever de ‘Likes’ naloopt om even te kijken of één van zijn personeelsleden aan een onwelgevallig Facebook-postje een ‘Like’ heeft gegeven. Om daarna dat personeelslid aan te spreken over het feit dat zo’n Facebook post ‘ge-Like-d’ wordt.

Kleinzielig en hoogst onterecht. Over kleinzielig zullen we het niet hebben, ’s avonds Facebook naspeuren om door duizend Facebook duimpjes heen te lezen of er geen werknemer tussenstaat kan alleen maar betekenen dat het denkraam van die werkgever zo gekrompen is dat er geen oorspronkelijke gedachten meer bij passen. Voor die werkgevers ‘Get a Life!’.

Los van het feit dat een werkgever zich alleen maar met jou mag bemoeien als het onder werktijd over werk gaat. Al het andere valt buiten zijn invloedssfeer en zeker buiten zijn bevoegdheid. Niet meer doen dus, niet meer laten weten als werkgever dat je je aangesproken en op je edele delen getrapt weet door een kritische Facebook post, niet meer aan je personeel laten merken dat je kleinzieligheid en gebrek aan geestesleven je door duizenden blauwe duimpjes laten scrollen. Doe! Het! Niet! Meer! Het is een kwelling.

 

Tantalus

Doorgronden wet- en regelgeving blijft probleem in kraamzorg

september 2017 


Tantalus legt nog een keer uit wat goede werkgevers horen te doen en hoe ze het vertrouwen van hun personeel kunnen terugwinnen of behouden: 

Het is wel opvallend, werkgevers in de kraamzorg, van groot tot klein hebben erg veel moeite met het doorgronden van wettelijke bepalingen. Zelfs de uitvoering van de cao, waar de grote werkgevers direct mede-verantwoordelijk zijn voor de opgepende teksten, loopt in het honderd omdat werkgevers de teksten onbegrijpelijk vinden. Sommigen maken een eigen vertaling van de cao (die natuurlijk afwijkt van de oorspronkelijke tekst) en noemen dat een handboek.

In een aantal gevallen wordt de OndernemingsRaad voor het gammele karretje van het werkgeversgelijk gespannen. OR'en beschikken vaak niet over de wil, de moed of de overtuiging om tegen de werkgever te zeggen 'Dit is de wet / de cao, hier heb je het mee te doen!'. Dat is geen onwil maar opstaan tegen een repressieve werkgever is moeilijk, hoe goed de bescherming van de Wet op de Ondernemingsraden ook is.

Zo kwam mij een schrijfsel onder ogen waarmee een hele grote zorgondernemer in Nederland zijn verantwoording voor degelijke scholing en tijdige registratie weer deels op het bordje van werknemers schuift. Helaas met medewerking van de OR. Niemand in dat bedrijf schijnt er aan te willen dat functienoodzakelijke scholing en certificatie een werkgeversverplichting is. Werkgever heeft ervoor zorg te dragen dat certficatie en scholing op orde zijn, het is deel van het werk zelf, kosten voor opleiding, kosten van reizen voor opleiding en certificaatkosten zijn voor rekening van werkgever. Fijntjes mede namens werkgever opmerken dat (vrij vertaald) de liefde van twee kanten moet komen is misleidend. En een kwelling.

Tantalus

Afscheid van Hanna

Augustus 2017 - Hanna werkt  bijna 40 jaar in de kraamzorg.Toen de kinderen kleiner waren is ze even gestopt maar zodra de jongste naar school ging, is ze weer begonnen. Met hulp van haar moeder die hielp bij de opvang. Inmiddels is er kinderopvang en hebben papa's papadagen. Hanna ziet dat de moeders van nu het soms te druk hebben en dat de kinderen anders opgroeien dan 30 jaar geleden; voor het beeldscherm in plaats van in de speeltuin in de buurt. Maar ach, de liefde die ze ziet tussen de ouders en de kinderen, die is niet anders. Die is van alle tijden en blijft de basis van het bestaan van al haar gezinnen, die ze inmiddels cliënten moet noemen.

Lees meer

Ziekteverzuim

Augustus 2017 -  De krapte op de arbeidsmarkt, ook in de Kraamzorg, wordt langzaam maar zeker merkbaar. Werkgevers wringen zich in de vreemdste bochten. Er zijn werkelijk horrorverhalen opgetekend over vakantietoewijzing en de wijze waarop werkgevers hun uiterste best doen om de cao met voeten te treden, nee te vertrappelen. Als het om de cao gaat kunnen een heleboel werkgevers plotseling niet meer begrijpend lezen.

Nu de capaciteit rond de vakantie zo ongeveer tot het uiterste is leeggewrongen zijn er al aardig wat werkgevers die hun toevlucht zoeken in het 'terugdringen' van ziekteverzuim. De meest vreemde regelingen komen mij ter ore, zoals het gegeven dat een ziekmelding altijd 's ochtends moet worden gedaan. Waarom zo vraagt u, omdat de verzuimmedewerker maar halve dagen werkt! De meest populaire maatregel is het laten verdwijnen van verlofuren in ruil voor ziekteverzuim, dat wordt heel vaak geprobeerd toe te passen. Een oplettende kraamverzorgende mailt dan direct naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om info en support. Doe dat ook, kwel jezelf niet en laat je niet kwellen.

Dat ziekteverzuim een ernstig en kostbaar probleem kan zijn in een organisatie is bekend. Het symptoom is dat er veel zieke werknemers zijn, de kwaal is meestal de organisatie zelf. Ooit stelde de grootste vakbond in dit land 'gezond werk verzekert beter'. In dit geval betekent dat : woon werknemers niet uit, sla acht op werkdruk en laat een fatsoenlijke beloning en goed sociaal beleid de hoeksteen zijn van een gezonde organisatie en zie... gezonde werknemers volgen.

Tantalus

Nachtarbeid

Die nieuwe cao, nog geen paar dagen oud en zelfs de werkgevers verenigd in BO Geboortezorg vinden het nodig om er verklarende teksten bij te schrijven.

Niet dat die veel verheldering brengen maar op één vraagpunt wordt het nu wel heel klip en klaar 'de 55 plus regeling'. De tekst in de cao in nog steeds heel veel kanten op te buigen. Meestal vindt een rechter dat niet leuk, immers, wat er staat is geldig. Tenzij... de partijen hun 'bedoeling' met het artikel toelichten. Dat is nu precies wat BO heeft gedaan.

Er moet overleg zijn of je ja dan nee werkt in de nacht en hoe vaak. Er vindt een belangenafweging plaats, jij overweegt jouw belang en werkgever het zijne. Daarbij is er sprake van een 'vereiste' er moet overeenstemming zijn over de afspraken. Is er geen overeenstemming dan is er geen afspraak.

Helaas maken ze er in de laatste zin van de toelichting weer een potje van jouw belangen en die van je collega's en die van de cliëntzorg worden allemaal afgewogen.

Ik vind het een onnodige kwelling dat zoveel op jouw 55plus bordje wordt geschoven. Want het vereist overeenstemming en als jouw instemming er niet is dan stopt het spel, geen nachtarbeid want jij, loyale en gemotiveerde 55 plusser wil dat niet.

Tantalus

Bakerpraatjes over arbeidsvoorwaarden

Juli 2017 - Eén van de dingen die in moderne kraamzorg niet meer gehoord worden zijn de zogenaamde 'bakerpraatjes'. Verzonnen gebeurtenissen, gevolgen en dikke duim verhalen over hoe onwaarschijnlijke zaken de boreling kunnen overkomen.

We hebben deze praatjes met kennis en gezond verstand uit de wereld geholpen, net als de papaverbol en suiker en jenever in een doekje niet meer worden toegestaan laat staan toegepast.

Er is wel andere bakerpraat ontstaan, over de rechten van werknemers en de interpretatie van de cao. Werkgevers (niet de minsten!) verzinnen cao interpretaties alsof het volkswijsheden betreft. Die weekenden vrij vóór èn ná je vakantie 'gelden niet voor kraamverzorgden' horen de kraamverzorgenden nu maar al te vaak. Dat is onzin, de cao beschrijft geen uitzonderingsgrond.

Noodgevallen en onvoorziene drukte zijn wel uitzonderingsgronden zegt de cao, maar daar waar de gezonde vrouwendracht negen maanden duurt en het gros van de aanstaande moeders zich ruim bijtijds aanmeldt voor kraamzorg kan geen sprake zijn van 'onvoorzien'. Net zoals een bevalling binnen het kraamzorgbedrijf 'business as usual' is. Het komt niet onverwacht en het komt niet onvoorzien.

Het management in de Kraamzorg moet eens volwassen en verstandig worden en stoppen met steeds meer geld en arbeid uit een slecht geleide organisatie te persen. Hufterig personeelsbeleid plaveid de weg naar een snelle ondergang van de sector. Investeren in scholing, loyaliteit belonen en ruimhartig sociaal beleid versterkt de Kraamzorg, het is daar nog niet te laat voor.

Kwel uzelf niet langer.

Tantalus

Ondernemingsraad laat u niet door de directie voor karretjes spannen!

Juni 2017

Wat mij wel eens kwelt zijn berichten over Ondernemingsraden die het niet helemaal begrijpen (of onder zo'n ongeoorloofde druk staan van directies en 'zomaar' 'iets' doen). Het deel tussen de haakjes komt helaas vaak voor en is nauwelijks op te lossen. Het 'we begrijpen het niet' is wel oplosbaar, laat je scholen!

 

Heel vaak wordt de OR voor het karretje van de directie gespannen en gevraagd te adviseren of in te stemmen met iets dat al in de cao geregeld is. Reistijden en reiskosten komen dan frequent voorbij, maar ook wachten, inroosteren en rusttijd (vaak ook nog eens in strijd met de arbeidstijdenwet).

 

Correcte procedures met een achterban raadpleging of instemmen met het OR beleid wordt vaak overgeslagen, vaak omdat het de directie onwelgevallig is of omdat een verstrekkend besluit anders maar kritiek oplevert en verwarring brengt.

 

Hoe los je zoiets nu op, hoe maak je een eind aan dit soort verbuigingen van recht en rede.

 

1) OR maak gebruik van je scholingsbudget! Laat je informeren over je rol, je taken en je bevoegdheden. Doe dat rond een actueel onderwerp en nodig afrondend je directie uit om, onder begeleiding van een bekwaam docent en procesbegeleider, tot een onderbouwd advies te komen.

2) Nodig als OR af en toe één of twee bij de cao betrokken vakbondsbestuurders uit en laat je bijpraten waarover een OR wel of niet kan besluiten of instemmen.

3) Sta er als Ondernemingsraad eens bij stil dat je de bewaker bent van de juiste hantering van de cao en schroom niet om als betrokken partij de vakbonden om uitleg te vragen.

4) Besef dat een keer 'Nee' zeggen je directie er toe dwingt om de volgende keer beter beslagen ten ijs te komen.

5) Je kunt als OR ook een advocaat raadplegen, dat recht heb je. Een eerste gesprek kost niets en je weet dan gelijk of je een haalbare zaak hebt. Vertel je directie dat je dit gaat doen, vaak is dat al genoeg om ineens de volle aandacht te hebben voor de problemen waarvoor de OR zich gesteld ziet.

 

Tot slot, doe jezelf een plezier en begin iedere OR vergadering met het lezen van één van de artikelen uit de Wet op de OndernemingsRaden en de toelichting op dat artikel zoals geschreven in 'Toelichting op de WOR'. Echt waar, dat helpt.

 

Kwel jezelf niet langer.

 

Tantalus