Blog

Nachtarbeid

Die nieuwe cao, nog geen paar dagen oud en zelfs de werkgevers verenigd in BO Geboortezorg vinden het nodig om er verklarende teksten bij te schrijven.

Niet dat die veel verheldering brengen maar op één vraagpunt wordt het nu wel heel klip en klaar 'de 55 plus regeling'. De tekst in de cao in nog steeds heel veel kanten op te buigen. Meestal vindt een rechter dat niet leuk, immers, wat er staat is geldig. Tenzij... de partijen hun 'bedoeling' met het artikel toelichten. Dat is nu precies wat BO heeft gedaan.

Er moet overleg zijn of je ja dan nee werkt in de nacht en hoe vaak. Er vindt een belangenafweging plaats, jij overweegt jouw belang en werkgever het zijne. Daarbij is er sprake van een 'vereiste' er moet overeenstemming zijn over de afspraken. Is er geen overeenstemming dan is er geen afspraak.

Helaas maken ze er in de laatste zin van de toelichting weer een potje van jouw belangen en die van je collega's en die van de cliëntzorg worden allemaal afgewogen.

Ik vind het een onnodige kwelling dat zoveel op jouw 55plus bordje wordt geschoven. Want het vereist overeenstemming en als jouw instemming er niet is dan stopt het spel, geen nachtarbeid want jij, loyale en gemotiveerde 55 plusser wil dat niet.

Tantalus

Bakerpraatjes over arbeidsvoorwaarden

Juli 2017 - Eén van de dingen die in moderne kraamzorg niet meer gehoord worden zijn de zogenaamde 'bakerpraatjes'. Verzonnen gebeurtenissen, gevolgen en dikke duim verhalen over hoe onwaarschijnlijke zaken de boreling kunnen overkomen.

We hebben deze praatjes met kennis en gezond verstand uit de wereld geholpen, net als de papaverbol en suiker en jenever in een doekje niet meer worden toegestaan laat staan toegepast.

Er is wel andere bakerpraat ontstaan, over de rechten van werknemers en de interpretatie van de cao. Werkgevers (niet de minsten!) verzinnen cao interpretaties alsof het volkswijsheden betreft. Die weekenden vrij vóór èn ná je vakantie 'gelden niet voor kraamverzorgden' horen de kraamverzorgenden nu maar al te vaak. Dat is onzin, de cao beschrijft geen uitzonderingsgrond.

Noodgevallen en onvoorziene drukte zijn wel uitzonderingsgronden zegt de cao, maar daar waar de gezonde vrouwendracht negen maanden duurt en het gros van de aanstaande moeders zich ruim bijtijds aanmeldt voor kraamzorg kan geen sprake zijn van 'onvoorzien'. Net zoals een bevalling binnen het kraamzorgbedrijf 'business as usual' is. Het komt niet onverwacht en het komt niet onvoorzien.

Het management in de Kraamzorg moet eens volwassen en verstandig worden en stoppen met steeds meer geld en arbeid uit een slecht geleide organisatie te persen. Hufterig personeelsbeleid plaveid de weg naar een snelle ondergang van de sector. Investeren in scholing, loyaliteit belonen en ruimhartig sociaal beleid versterkt de Kraamzorg, het is daar nog niet te laat voor.

Kwel uzelf niet langer.

Tantalus

Ondernemingsraad laat u niet door de directie voor karretjes spannen!

Juni 2017

Wat mij wel eens kwelt zijn berichten over Ondernemingsraden die het niet helemaal begrijpen (of onder zo'n ongeoorloofde druk staan van directies en 'zomaar' 'iets' doen). Het deel tussen de haakjes komt helaas vaak voor en is nauwelijks op te lossen. Het 'we begrijpen het niet' is wel oplosbaar, laat je scholen!

 

Heel vaak wordt de OR voor het karretje van de directie gespannen en gevraagd te adviseren of in te stemmen met iets dat al in de cao geregeld is. Reistijden en reiskosten komen dan frequent voorbij, maar ook wachten, inroosteren en rusttijd (vaak ook nog eens in strijd met de arbeidstijdenwet).

 

Correcte procedures met een achterban raadpleging of instemmen met het OR beleid wordt vaak overgeslagen, vaak omdat het de directie onwelgevallig is of omdat een verstrekkend besluit anders maar kritiek oplevert en verwarring brengt.

 

Hoe los je zoiets nu op, hoe maak je een eind aan dit soort verbuigingen van recht en rede.

 

1) OR maak gebruik van je scholingsbudget! Laat je informeren over je rol, je taken en je bevoegdheden. Doe dat rond een actueel onderwerp en nodig afrondend je directie uit om, onder begeleiding van een bekwaam docent en procesbegeleider, tot een onderbouwd advies te komen.

2) Nodig als OR af en toe één of twee bij de cao betrokken vakbondsbestuurders uit en laat je bijpraten waarover een OR wel of niet kan besluiten of instemmen.

3) Sta er als Ondernemingsraad eens bij stil dat je de bewaker bent van de juiste hantering van de cao en schroom niet om als betrokken partij de vakbonden om uitleg te vragen.

4) Besef dat een keer 'Nee' zeggen je directie er toe dwingt om de volgende keer beter beslagen ten ijs te komen.

5) Je kunt als OR ook een advocaat raadplegen, dat recht heb je. Een eerste gesprek kost niets en je weet dan gelijk of je een haalbare zaak hebt. Vertel je directie dat je dit gaat doen, vaak is dat al genoeg om ineens de volle aandacht te hebben voor de problemen waarvoor de OR zich gesteld ziet.

 

Tot slot, doe jezelf een plezier en begin iedere OR vergadering met het lezen van één van de artikelen uit de Wet op de OndernemingsRaden en de toelichting op dat artikel zoals geschreven in 'Toelichting op de WOR'. Echt waar, dat helpt.

 

Kwel jezelf niet langer.

 

Tantalus

Je zal wel binnenlopen als ondernemer in de kraamzorg!

Een collega in loondienst denkt nog weleens dat ons gazonnetje er groener, frisser en fruitiger bij ligt als ze de vergelijking gaat maken tussen uurloon in ‘dienst van’ en ons uurtarief. ‘En je hebt ook alle vrijheid; jij kunt doen en laten wat je wilt’, nog zo’n mooie. Natuurlijk hebben wij wat meer vrijheid wat betreft invulling van uren, het aannemen van zorg, het al dan niet dubbelen, maar zelf ondernemen is echt geen walhalla hoor.

Lees meer

Waardeloos

Tantalus adviseert de actieve leden al jaren over zaken op arbeidsvoorwaardelijk gebied, zoals de de CAO en andere wetten. Al jaren verbaast Tantalus zich over het gebrek aan kennis over de rechten en plichten in de kraamzorg bij de werkgevers en de nare gevolgen hiervan voor de werkgevers, de kraamverzorgenden. Met de kennis van Tantalus kunnen de actieve leden gelukkig regelmatig leden helpen die ons benaderen met vragen over het personeelsbeleid binnen hun organisatie. Kennis geeft kracht om op te komen voor jezelf, je rechten en het vak kraamzorg. Lees dus vooral de blogs van Tantalus. Wanneer je ook vragen hebt over de mailtjes van je werkgever over de uitvoering van de nieuwe CAO Kraamzorg, mail voor advies of commentaar de NBvK.  Slik niet alles voor zoete koek of als absolute waarheid. 

Lees meer

Nieuwe CAO slecht voor de toekomst kraamzorg

In de Kraamzorg zijn reguliere vakbonden de schaamte voorbij. De nieuwe cao voor de Kraamzorg, overeengekomen zonder de vakbondsachterban daarover te raadplegen, is uitgelopen op een deceptie voor de kraamverzorgenden.

 

Daar waar verzekeraars de werkgevers voorzien hebben van een tariefsverhoging van ruim 4% leveren kraamverzorgenden bij dit cao akkoord grosso modo nog steeds in. De grootschalige aanslag op de reiskosten van een eerder weggestemd cao onderhandelingsresultaat is dan weliswaar van tafel maar véél beter is het niet geworden. Een kraamverzorgende met een half contract moet (uitgaande van een heel bescheiden autootje, nodig om van werkplek naar werkplek te komen) nog steeds iedere maand tussen de 150 en 200 Euro méénemen om te mogen werken. 

 

De schamele loonsverhoging van 0,65% maakt de laatst bedachte verslechtering van de reiskosten regeling net niet goed, het inleveren gaat nog steeds door. De bedongen loonsverhoging van 1% per 1 juli 2017 brengt eindelijk iets op voor de kraamverzorgenden maar valt wel erg laat in zo'n schamel cao resultaat. Werkgevers 'vangen' vanaf 1 januari 1,74 Euro extra per uur, werknemers krijgen daar een dubbeltje per uur van mee.

 

De werving van personeel gaat moeizaam in de kraamzorg, heel moeizaam. De sector vergrijst, er worden nauwelijks voltijds contracten aangeboden en jongeren kijken wel uit om te opteren voor een baan in de kraamzorg. De 'markt' zoekt naar alternatieven voor de kraamzorg, ziekenhuizen, klinieken en kraamhotels springen daar op in. Lukt het niet om van Kraamverzorgende een acttractief beroep te maken met een rechtvaardige loonverdeling dan is de sector ten dode opgeschreven. Werkgevers hebben met deze cao de sector geen dienst bewezen, ze hebben misschien wel het einde van de bedrijfstak bespoedigd.

Takenlijstjes

April 2017 - Natuurlijk weet bijna iedereen wat de taken zijn van de kraamverzorgende. Een goede intaker legt dat duidelijk uit en een goede organisatie zal de professionele kwaliteiten op het gebied van controleren, signaleren en informeren benadrukken en ons niet verkopen als door de verzekering vergoede hulp in de huishouding. We doen al zo lang ons best om de politiek te overtuigen van het nut en van onze kwaliteiten. Kraamzorg levert gezondheidswinst op voor de toekomst, dat staat vast! Daar hebben we veel kennis voor vergaard en ons vak wordt steeds gespecialiseerder. Een enkele kraamvrouw weet niet precies wat ons vak nou eigenlijk behelst maar dat geeft niet, dat leggen we graag uit. 

Lees meer

Wacht Werk Vrij

Het eerste rapport dat ik in handen kreeg na de oprichting van de NBvK was een tevredenheidsonderzoek over werknemers die in de kraamzorg werkten.
Het werk werd en wordt beleefd als het leukste beroep waar je in wilt werken. De werkgevers kregen een gemiddelde 8 in het rapport en ook de werkomstandigheden scoorden goed. Er was één aandachtspunt: het werk en privéleven van de kraamverzorgenden was soms moeilijk te combineren.

Lees meer

Wolven

Een grootmoeder vertelt haar kleindochter over het leven. "In mij is een gevecht gaande", zegt zij tegen het meisje. "Het is een zwaar gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht. Hij is woede, jaloezie, verdriet, spijt, hoogmoed, begeerte, zelfmedelijden, wrok, leugen, trots, egoisme, minderwaardigheid. De andere wolf is goed. Hij is blijdschap, vrede, liefde, hoop, rust, vriendelijkheid, vrijgevigheid, mildheid, waarheid, vertrouwen en mededogen. Dit gevecht wordt in jou en in alle andere mensen steeds opnieuw gevoerd." Het meisje denkt even na en vraagt dan aan oma: "Maar welke wolf gaat er winnen?" De wijze oma antwoordt: "De wolf die jij te eten geeft zal uiteindelijk winnen".

Lees meer

Te weinig zorg

Nog steeds krijgen niet alle kraamgezinnen de zorg die nodig is. Ondanks de inspanningen van de NBvK, de werkgevers, verzekeraars en het ministerie zijn er nog steeds mensen in Nederland die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze volgens de wet recht op hebben. In de kranten en op de televisie waren ook afgelopen weken weer berichten over de tekorten aan kraamzorg.

Het is moelijk om een exact overzicht te krijgen om hoeveel mensen het gaat en waar zij wonen. Ook weet niet niemand hoe lang die drukke zomerperiode eigenlijk duurt.

Lees meer