Rapport 'Meerwaarde van kraamzorg'

juni 2014

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Want zonder kraamzorg komt de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg in gevaar en wordt de zorg aan baby en pasbevallen vrouwen onveilig en duurder voor iedereen. Dat schrijven kraamverzorgenden in het rapport Meerwaarde van Kraamzorg dat is opgesteld door de NBvK.


Vandaag bieden kraamverzorgenden een rapport aan in de Tweede Kamer waarin wordt aangetoond dat kraamzorg niet uit het basispakket kan. Afgelopen maanden hebben duizenden mensen op de Facebook-pagina 'Meerwaarde van kraamzorg' laten weten waarom kraamzorg belangrijk is.
 
Minister Schippers wil 300 miljoen euro bezuinigen op het basispakket van de zorgverzekering en laat nu onderzoeken of kraamzorg helemaal of voor een deel uit het basispakket kan. De beroepsgroep kraamverzorgenden, georganiseerd in de Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg, is hier erg ongerust over.
 
Kraamzorg is noodzakelijk zorg die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet blijven. Kraamzorg zorgt ervoor dat mensen zelf kunnen kiezen waar ze bevallen: thuis of in een ziekenhuis. Kraamzorg maakt dat mensen veilig, na een bevalling, thuis kunnen herstellen van zwangerschap en bevalling. Er zijn nu al grote problemen met de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor kraamzorg. Hierdoor kunnen mensen zich onvoldoende kraamzorg veroorloven. Ondertussen maken de zorgverzekeraars nog grote winsten en worden ook in ziekenhuizen winsten gemaakt, onder andere op de verloskundige afdelingen.
 
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamzorg (NBvK) zegt daarom dat kraamzorg in het basispakket moet blijven. Er kan niet verder bezuinigd worden op het aantal uren en dagen dat mensen kraamzorg krijgen. De kraamzorg moet ook in voldoende mate beschikbaar blijven voor mensen die extra zorg nodig hebben in de kraamtijd. Kwaliteit kost tijd.
 
De NBvK vindt bovendien dat de regering het geld moet halen, waar het geld zit. En het geld voor een bezuiniging in de geboortezorg zit niet bij de premiebetalers (kraamvrouwen) middels hogere premies, dure aanvullende pakketten of eigen bijdragen. En het zit ook niet bij de goedkoopste schakel in de geboortezorg: de kraamzorg.
 
Voor meer informatie: kijk op Facebook 'Meerwaarde van Kraamzorg', download het rapport van de NBvK, of neem contact op met Siska de Rijke, woordvoerder NBvK: 06-41506445,