Waar vind je de kraamzorg die bij jou past?

Maart 2018

Kraamzorg wordt georganiseerd door verschillende zorgorganisaties die werken met kraamverzorgenden in loondienst. Het is daarnaast mogelijk om kraamzorg rechtstreeks in te kopen bij een zelfstandig zorg professional (ZZP). De kraamverzorgenden verlenen de kraamzorg. Het is mogelijk te kiezen voor een bepaalde vorm van kraamzorg, denk aan Natuurlijke kraamzorg.Of  Bewust ouderschap of andere kraamzorg die past bij jouw cultuur en/of levensovertuiging. 

Kraamzorg zit in het basispakket van je zorgverzekering. De verzekeraar sluit contracten met verschillende kraamzorgorganisaties en soms ook met zzp-ers. Dit is kraamzorg in natura. Het is meestal mogelijk om zelf kraamzorg in te kopen bij ongecontracteerde zorgaanbieders, vaak zijn dat in de kraamzorg de zzp-ers. Maar soms krijg je daar maar een beperkt budget voor en zul je zelf wat bij moeten betalen. Kraamzorg valt niet onder het eigen risico maar je betaald wel een eigen bijdrage. Informeer bij je verzekeraar naar de welke keuzemogelijkheden er zijn en hoeveel keuzevrijheid je hebt bij de inkoop en in hoeverre alle zorg  voldoende vergoed wordt

De Kraamverzorgende:  hart en motor van de kraamzorg

Een kraamverzorgenden is een zorgprofessional die beschikt over een gedegen zorgopleiding met een wettelijk erkend verzorgende diploma op niveau 3. Er zijn ook kraamverzorgenden actief die niet beschikken over een wettelijk zorgdiploma maar over een brancheerkende certifcaat. Deze groep heeft slechte een deel van de wettelijke vastgestelde zorgopleiding tot verzorgende gevolgd. Alle kraamverzorgenden zijn via contracteisen van de zorgverzekeraars verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister Kraamzorg dat beheert wordt door het Kenniscentrum Kraamzorg, een instituut dat is opgericht met overheidsgeld en waar wij samen met de werkgevers uit de kraamzorg in het bestuur zitten. Registratie in het register geeft zekerheid over de actuele werkervaring en bijscholingsniveau van de kraamverzorgenden. Zo hebben wij als sector kunnen bereiken dat de zorg wordt gegeven door goed opgeleide & bijschoolde kraamverzorgenden. 

Deze professionals zijn in onze ogen het hart en motor van de kraamzorg. Dit zijn de mensen die bij je thuis komen in een zeer bijzondere en unieke periode van je leven. Het is van belang dat je een kraamverzorgende in huis krijgt die bij je past en waar je veilig en vertrouwd bij kan voelen. Wij raden aan goed je wensen bij een organisatie aan te geven. Vaak zie je in je zwangerschap niet de kraamverzorgenden die bij de bevalling of in de kraamtijd bij je komen werken, maar heb te maken met intakers, clientenmanagers of anders. Wil je meer zekerheid over wie er bij je komt "kramen" dan kun je kiezen voor een zzp-er of op zoek gaan naar een kleine kraamzorgorganisatie in jouw regio. Houdt er wel rekening mee dat een kraamverzorgende ook ziek kan worden en een priveleven heeft en er niet altijd kan worden gerekend op dat zij komt of de hele kraamperiode aanwezig kan zijn. Aangezien de bevalling niet te plannen is, kan het dus zijn dat je ook wanneer je kiest voor een zzp-er of kleinere organisatie die beloofd dat er maar 1 zorgverlener komt in de hele kraamperiode, dat toch anders kan lopen. Onze ervaring is dat vrouwen dat geen probleem vinden, zolang er maar niet meer dan 2 verschillende verzorgenden komen en er duidelijk en goed afgestemd en overgedragen wordt. 

Wat houdt kraamzorg in?  

Hoeveel zorg je kan krijgen wordt middels het Landelijk Indicatie Protocol vastgesteld, lees:  het LIP  Wij willen er op wijzen dat kraamzorg een unieke vorm van zorg is, wij combineren geven van advies en informatie over ouderschap, herstel van bevalling en zwangerschap, babyverzorging met het geven van coaching op gebied van borstvoeding, hechting en zorg voor baby en moeder. Daarnaast zijn wij lang genoeg aanwezig om praktische steun te geven die bijdragen aan herstel, rust en zekerheid in huis. Dus wij verichten ook, indien het nodig is en er geen andere mensen zijn die het kunnen doen, ondersteunend huishoudelijk werk en/of zorgdragen voor goede voeding.Hiermee steunen wij niet enkel de pasbevallen vrouw en haar baby maar nemen ook de omgeving mee, dus de partner en andere kinderen in het gezin kunnen rekenen op onze zorg en ondersteuning. Maar wij zijn geen huishoudelijke hulpen, je kunt er niet per definitie op rekenen dat wij de "huishouding overnemen". Vroeger, toen vrouwen in Nederland nog en masse alle zorgtaken in huis deden, was dat anders. Je moeder en grootmoeder vertellen misschien nog over de "oude kraamzorg" die "alles" deed. Anno 2018 is de huishouding een samenwerking van alle gezinsleden en zijn gezinnen niet meer totaal onthand als moeder uitvalt. Zij is immers niet de enige meer die kan koken, stofzuigen en wassen. 

In de praktijk komt het er op neer dat, wij samen met partners en familie/vrienden zorgen dat er in de kraamperiode rust wordt gecreeerd voor de kraamvrouw zodat zij alvast gevrijwaard wordt van huishoudelijk en praktische zorg voor de rest van het gezin, zodat zij kan herstellen en zich kan focussen op de (borst)voeding en verzorging van de pasgeboren baby. Aangezien dat zeker de eerste weken 24 uur per dag doorgaat, zien wij onze praktische ondersteuning niet als luxe maar als noodzakelijk en nuttig.We hebben dat in  2014-2015  vastgelegd in een een rapport over de Meerwaarde van Kraamzorg. Dat heeft er mede voorgezorgd heeft dat kraamzorg in het basispakket is gebleven. Lees:  De Meerwaarde van Kraamzorg