Client en professional verdienen goede kraamzorg! 

mei 2018 

Werken in de kraamzorg: hard werken voor weinig geld

De kraamverzorgenden hebben een gemiddeld inkomen van rond de 15.000 euro per jaar. Er zijn rond de 9000 kraamverzorgenden actief in Nederland. Het worden er wel steeds minder. Het lage salaris en de hoge eisen die gesteld worden aan de beschikbaarheid, inzet en flexibiliteit zijn de grootste oorzaak van het vertrek van kraamverzorgenden uit de geboortezorg. Het werk vinden kraamverzorgenden fantastastisch maar ze kunnen er simpelweg vaak niet van leven of meeleven.  Een groeiende groep kiest voor het werken als zelfstandig gevestigde zorgverlener, deze groep werkt inmiddels vaak al samen in georganiseerd formele en informele netwerken. Zie ook Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk  Wanneer u kiest voor een zorgverlener die zelfstandig werkt kunt u er vrijwel zeker van zijn dat het meeste zorggeld voor kraamzorg bij de professional terecht komt. De tarieven voor de zzp-ers in de kraamzorg, zitten rond de minimum tarieven die inkomensdeskundigen hanteren. Zij zijn net in staat met deze tarieven een financiele zekere situatie te creeeren nu en voor hun toekomst.  Als u kiest voor een zorgverlener die bij een organissatie in loondienst werkt, is dat vaak anders. Lees vooral Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Kies bewust voor kraamzorg en voor een tevreden professional

Mocht u kiezen voor een organisatie die u veel extraatjes beloofd, bijvoorbeeld cadeautjes bij inschrijving etc. dan kunt u er vanuit gaan dat dat betaald wordt met geld dat niet naar uw kraamverzorgende gaat. Er wordt veel geld verdient in de kraamzorg. Het is jarenlang een "boomingbusiness" geweest. Er zijn inmiddels zo'n 140 verschillende zorgaanbieders bij wie u terecht kan. De meeste van deze organisaties hebben een contract met uw zorgverzekeraar en leveren zoals dat heet: zorg in nature. Vraag vooral om de hele lijst van zorgaanbieders waar een contract mee is gesloten en vergelijk de aanbieders met elkaar.  Een groot aantal organisaties werkt landelijk, vraag daar vooral na of zij wel zorgen dat er een kraamverzorgende uit de buurt komt. Veel organisaties vergoeden de reistijden van hun personeel niet en de reiskosten slechts minimaal. Parkeerkosten hoeft u nooit te betalen voor de kraamverzorgenden. Deze kosten zitten in het tarief verrekend. Mocht u daar twijfels over hebben dan kunt u navraag doen bij de Nza: contact Nza 

Er zijn ook veel kleine plaatselijke organisaties, het zijn vaak zeer laagdrempelige organisaties, soms zijn het organisaties die zijn opgezet door kraamverzorgenden zelf, soms zijn het organisaties die vanuit bedrijfsleven of verloskundige praktijken zijn opgezet. 

Kiezen voor kwaliteit

Hoe weet u nu of een organisatie kwaliteit van zorg levert? De overheid geeft via het Zorginstituut inzicht in de kwaliteit van de zorg van kraamzorginstellingen en sinds dit jaar ook van zzp-ers zie:  Kies voor beter 

Maar dan weet u nog niet of de organisatie goed is voor haar werknemers, de kraamverzorgenden die bij u thuis komen in een zeer belangrijke en uniek periode van uw leven. 

Het huidige systeem van marktwerking en consumentensturing maakt het mogelijk dat diverse organisaties op de "markt" actief zijn en zorg ervoor dat u keuzemogelijheden hebt.

Niet alle organisaties hebben goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan en zolang de "zorgconsument" deze organisaties kiest en goed beoordeelt, mogen zij van de verzekeraars gewoon mee blijven doen en krijgen zij contracten. Kraamverzorgenden hebben zo niet altijd de mogelijkheid om te werken voor goede werkgevers. 

Het is onze mening dat u recht hebt op een gezonde, tevreden en uitgeruste professional. U kunt ons helpen door te kiezen voor de organisaties die daar werk van maken en u kunt zo een belangrijke bijdrage leveren om te zorgen dat het geld voor kraamzorg, dat we met z'n allen betalen, terecht komt bij de professionals.

Wij zijn van mening dat organisaties die kiezen voor een goede besteding van zorggeld, daarbij de kennis en passie hebben over en voor organiseren van zorg, de kraamzorg bieden die zowel u als client alswel de professional verdienen. 

Zoals u op deze site kunt lezen is er veel onvrede over de arbeisvoorwaarden in de kraamzorg. U kunt ons helpen om te kiezen voor organisaties waar mensen werken die tevreden zijn en goed betaald en behandeld worden. Hoe u daar achter kan komen? Vraag vooral na bij uw verloskundige maar ook bij andere moeders/gezinnen wat hun ervaringen waren/zijn. En vraag bij de organisatie, als het niet op de site staat, hoe hun medewerkerstevredenheidcijfer is, het zegt niet alles maar het is vaak wel een aanwijzing of een organisatie belang hecht aan goed werkgeverschap. U kunt ook vragen naar het verloop en ziekteverzuimcijfers. Ook kunt u vragen om inzage in het Jaarverslag