Kraamverzorgende én ambassadeur Rookvrije Start: doe mee en meld je ook aan!

oktober 2017

Op woensdag 4 Oktober vond de Ambassadeurs conferentie Rookvrije  Start te Amersfoort. Als ambassadeur namens de NBvK was Corina Joosten aanwezig. Corina heeft, samen met Tineke Bogaard gezorgd dat de kraamzorg  meepraat en doet met deze taskforce. Naast de NBvK  is het Kenniscentrum Kraamzorg  betrokken bij deze taskforce waarin zorgprofessionals de handen in een slaan om hun clienten te kunnen informeren, stimuleren  en ondersteunen bij het samen zorgdragen voor een rookvrije start van kinderen in Nederland. Inmiddels zijn er al honderden ambassadeurs in Nederland actief. Zij worden ondersteunt door de Taskforce met instrumenten, materiaal en onderlinge uitwisseling zoals de conferentie van afgelopen 4 oktober. Corina vertelt wat er allemaal gebeurde op deze dag:

Corina:

Het doel van deze dag was om meer tools te verkrijgen zodat het bespreekbaar maken van stoppen met roken makkelijker te maken.Voor deze dag werden 5 accreditatiepunten gegeven vanuit het KCKZ

De ambassadeurs zijn allen mensen uit de beroepsgroepen die te maken hebben met ouders vanaf het prille begin van de zwangerschap tot ver na de geboorte. Gynaecoloog, verloskundige, Kraamverzorgende, JGZ, Huisartsen, Kinderartsen, Verslavingsartsen. Vandaag werd ook de E-learning Rookvrije Start door Trimbos gelanceerd. Deze e-learning wordt voor alle disciplines rondom de geboorte van een kind aangeboden en is aangepast aan wat zij kunnen gebruiken binnen hun beroepsgroep.

De dag werd ingezet door een komische improvisatie duo MiER Michel Verheijden en Erik Kuperus . Er viel dus gelukkig ook nog wel wat te lachen. Na deze introductie volgden een aantal sprekers: Clasien van der Houwen ( Gynaecoloog en Voorzitter Taskgroup), Noor Rikkers- Mutsaerts ( Kinderarts-Pulmonoloog en Vice-Voorzitter Taskgroup), Angelique Berg ( Directeur-Generaal Volksgezondheid, Ministerie VWS), Jasper Been (fellow Neonatologie), Sanne de Josselin de Jong( Projectleider Rookvrij Opgroeien Trimbos) en Robert van de Graaf (verslavingsarts).

 Na de sprekers gehoord te hebben volgden de workshops. Er was een groot keuze pakket:

·      De campagne “Rookvrije Start voor alle Kinderen

·      Het addendum Stoppen met roken ondersteuning en behandeling tabaksverslaving bij zwangere vrouwen.

·      Hoe communiceer je op maat en sluit je aan bij het taalniveau van je cliënt?

·      Hoe ontwikkel en implementeer je een zorgpad binnen het programma VoorZorg.

·      Motiverende gespreksvoering: motiveren van het stoppen.

·      Multidisciplinaire E-learning Rookvrije Start

·      Samenwerken met Stoppen-met-roken-coach.

·      Het Promise project: de training en het gebruik van de Co-meter.

·      Zelf aan de slag met social media( voor beginners)

·      Praktische hulpmiddelen voor de Rookvrije Start ambassadeur!

·      Een Rookvrije Start: hoe mobiliseer je je achterban?

·      Motiverende gespreksvoering: Terugval voorkoen.

·      Verwijzen naar een verslavingsarts: hoe en wat?

 

Deze workshops werden in 4 workshopsrondes over de gehele dag aangeboden en tussendoor werd een lunch verzorgd. Het was een erg leuke en inspirerende dag. Ik kan mijn collega's echt aanraden om ook ambassadeur te worden! "

 Meer weten over de taskforce een Rookvrije Start? Of over het ambassadeurschap?

https://rookvrijestart.rokeninfo.nl