Samen slapen: laat je goed  en volledig informeren! 

Februari 2018

Tegenstrijdig eigenlijk; de adviezen om een baby niet bij je te laten slapen.
Terwijl baby's eigenlijk zoveel mogelijk huidcontact moeten hebben en de eerste periode niet van hun moeder zouden moeten worden gescheiden (soms ook bijna onhaalbaar omdat veel baby's alleen rustig zijn zodra ze die vertrouwde hartslag horen).
Kraamverzorgenden hanteren het (verplichte) protocol van hun organisatie en dat is: niet slapen met de baby in je bed. Dit is ook terug te lezen in het voor de gehele sector opgestelde protocol van het Kennis Centrum Kraamzorg:  Veilig Slapen en Preventie Wiegendood bij het Kennis Centrum Kraamzorg 

De manier waarop het advies wordt overgebracht is een belangrijke factor; belerend vertellen wat moet of niet mag of krijg het kraamgezin goed onderbouwde adviezen. Samen op zoek naar een veilig beleid waar het gezin zich in kan vinden en welke je als professional kunt waarmaken, uiteraard zorgvuldig onderbouwd en vastgelegd in het zorgplan waarin je zorg en advies op maat kan geven.  Wat ons betreft kiest iedere professional in de geboortezorg voor het laatste.

Uiteraard geef je als professional adviezen en het slapen in bed wordt door veel deskundigen ontraden. Zoals ook weer deze week door de kinderarts Adèle Engelberts van de Landelijke werkgroep Wiegendood. Zij reageerde op een onderzoek in Engeland waar, volgens de onderzoekers, twee pasgeborenen  per week overlijden die bij hun ouders in bed sliepen. Dinsdag 30 januari werd er door de NOS in Nieuwsuur aandacht aan besteed.

Ook een vertegenwoordiger van een grote kraamzorgorganisatie kwam aan het woord. Zij gaf aan dat ouders die toch met hun baby in bed slapen of anderszins zich niet aan het protocol van de organisatie houden, moeten tekenen dat zij de adviezen niet opvolgen.

Wij maken ons zorgen over de ontwikkeling dat ouders "moeten" tekenen wanneer zij adviezen van professionals niet opvolgen. De verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kind ligt uiteindelijk bij de ouders (tenzij je als samenwerkende zorgverleners ernstig in twijfel gaat trekken of de ouders in staat zijn deze taak op zich te nemen maar dat is een ander verhaal).

Tevens vragen wij ons af of dit de manier is waarop we onze voorlichting moeten vormgeven en zetten ook vraagtekens bij juridische noodzakelijkheid van deze "handtekening" en zijn van mening dat dit de cliëntenparticipatie in de geboortezorg kan gaan ondermijnen.

Het moet niet zo zijn dat ouders in de toekomst gaan afzien van kraamzorg doordat deze sector de naam krijgt dat wij ouders iets gaan opleggen in plaats van adviseren.

 In genoeg landen is apart slapen helemaal niet aan de orde. In Azië bijvoorbeeld liggen baby's op een harde ondergrond onder dunne dekens van natuurlijke materialen (aan veel dingen gebrek maar geen hechtingsproblemen). Hier in Nederland creëren we wel risico's onder dikke dekbedden, zachte matrassen, gleuven in bed, of kans dat de baby uit bed kan vallen. De ouderwetse wollen deken weer in ere herstellen zou een mooie optie zijn en al die extra kussens uit bed. De vraag vanuit de ouders naar natuurlijke zorg stijgt. Ze laten zich steeds meer informeren over Natuurlijk Ouderschap waar ook het samen slapen een hot item is. Laten we ze hierbij ondersteunen met goede informatie in plaats van ze angst aan te jagen met ‘de dode-babykaart’ want daar zijn ouders gevoelig voor.

Roken, alcohol, medicatie en meer dan gewone vermoeidheid zijn geen goede ingrediënten voor een veilige nachtrust, borstvoeding wel. Ook je kind niet te warm aankleden want tegen je aan stijgt de lichaamstemperatuur.  Ouders kunnen er ook voor kiezen om een co-sleeper te gebruiken. Zo ligt de baby toch heel dichtbij.
Ons advies aan ouders: Het is jullie wens/keus om samen te slapen, laat je goed  en volledig informeren!

 

Namens de NBvK

Manon Aué

Ondernemer in de geboortezorg