Kwaliteit van zorg

Multizorg 2.0 of Multibeun b.v.?

Juli 2017 - Er wordt steeds meer van ons verwacht op het gebied van de inhoud van ons vak en dat is mooi. Steeds meer komt de invulling te liggen bij informeren op diverse gebieden. Het  kost dus meer tijd om goed geschoold te blijven.

De kraamverzorgende van nu is niet degene die het hele huis sopt, beschuiten smeert, thermometers uitdeelt en de piepers jast. Nee, ze is inmiddels een expert op het gebied van vroegsignalering, hechting, opvoeden, omgaan met de onzekerheden bij het nieuwe- of het uitbreidende ouderschap, gezonde voeding, ondersteuning bij psychische en psychosociale problematiek, etc. Een multitasker die, met al haar kennis, een gezin een zeer waardevolle week geeft (en dat beschuitje smeren we gewoon tussendoor hoor, no problem).

Lees meer

De kracht van Kraamzorg tijdens de bevalling

Afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de traumatische gevolgen van zwangerschap en bevallen voor vrouwen. Met name Claire Stamrood doet al vanaf 2013 onderzoek naar de oorzaken van PTSS en het feit dat al snel 10% -20% van de vrouwen niet met voldoening en trots op haar bevalling en kraamtijd terug kijkt. Niet iedereen ontwikkelt PTSS maar de ervaringen kunnen nog lang een nare invloed hebben op het leven van de moeders en hun gezinnen. 

Lees meer

Rookvrije start

Mei 2017- Kraamverzorgenden geven informatie en adviezen in de kraamtijd aan ouders. Niet alleen over babyverzorging en hoe je als net bevallen vrouw zo goed en snel mogelijk kan herstellen van zwangerschap en bevalling.

Lees meer

Keer het Tij

Voorjaar 2016

Ook de keuzevrijheid voor kraamzorg is in het geding als de ontwikkelingen en hervormingen in de geboortezorg zich voortzetten zoals minister Schippers nu van plan is.

Als haar plannen doorgaan is het de vraag of je straks nog kiezen kan voor een kraamzorgorganisatie waar je thuis bij voelt als kraamvrouw. En kun je als kraamverzorgende nog zelf kiezen waar je wilt werken? Bij een grote organisatie of bij een kleine organisatie? In een geboortecentrum, een verloskundige praktijk of als ZZP-er?

Lees meer

Integrale geboortezorg

Voorjaar 2016

Er wordt vanuit VWS, de verzekeraars en het CPZ gewerkt aan een systeem dat Integrale geboortezorg heet. Dit houdt in dat er gewerkt gaat worden met regionale financiering van geboortezorg middels een all-in budget voor geboortezorg. Zoals het nu lijkt krijgen de ziekenhuizen het meeste zeggenschap over het geld en moeten verloskundigen en kraamzorgorganisaties straks gaan afrekenen bij het ziekenhuis of gaan werken voor  een special regionale geboortezorg organisatie. Dit kan tot gevolg hebben dat er straks geen zelfstandige verloskundigen praktijken meer kunnen bestaan maar ook geen kraamzorgorganisaties omdat deze allen zijn opgegaan in een nieuwe organisatie die wordt bestuurd door een ziekenhuis. 

De NBVK is van mening dat deze ontwikkelingen slecht zijn voor de geboortezorg en dat deze ontwikkelingen niet bijdragen aan het doel van al deze hervormingen namelijk de samenwerking tussen zorgprofessionals in de geboortezorg verbeteren en de kraamvrouw en baby centraal laten staan. 

Lees meer

NBvK wijst zorgstandaard af

Voorjaar 2016

Bij het CPZ is een zorgstandaard ontwikkeld, ook wij hebben daar aan mee mogen werken. Er ligt nu een dik document dat beschrijft wie wat doet in de geboortezorg en wie waar verantwoordelijk voor is. Dit heeft ontzettend veel discussie opgeleverd, met name tussen gynaecologen en verloskundigen maar ook vanuit de kraamvrouwen en de kraamzorg. Het gaat er vooral om of vrouwen voldoende zelf mogen beslissen bij wie ze bevallen en hoe. De stem van de kraamvrouwen zelf leek steeds vaker ondergeschikt te worden gemaakt aan de discussie wie de baas is: de verloskundige of de gynaecoloog.

Lees meer

'Kraamzorg moet in basispakket blijven'

voorjaar 2015

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Dat is het advies dat het Zorginstituut Nederland op 30 maart 2015 heeft uitgebracht aan minister Schippers. De minister wilde weten of kraamzorg uit het basispakket gehaald kan worden. Het Zorginstituut adviseert dat niet te doen. Wel wordt geadviseerd het Landelijk Indicatieprotocol aan te passen. Zo kan de zorgvraag van gezinnen beter in beeld worden gebracht. Daar wordt op dit moment aan gewerkt bij het College Perinatale Zorg (CPZ). We gaan er dan ook vanuit dat de minister het advies overneemt en dat kraamzorg voor iedereen toegankelijk blijft. Als NBvK zijn we heel blij dat onze argumenten en de argumenten die we samen met werkgevers en andere partijen in de geboortezorg hebben verzameld, teruglezen in het advies. Net als alle ervaringen die via de Facebookpagina Meerwaarde van Kraamzorg zijn gedeeld. De NBvK dankt iedereen die heeft meegewerkt en ons geholpen heeft.

Kenniscentrum Kraamzorg en kwaliteitsregister

 

De NBvK maakt zich vanaf de oprichting sterk voor een goede kwaliteit van de kraamzorg. Zo houden we het beroep in stand, bevorderen we het werkplezier van kraamzorgverzorgenden en maken we het mogelijk dat het unieke Nederlandse geboortesysteem kan blijven bestaan en zich verder kan ontwikkelen en blijven aanpassen aan de verwachtingen en eisen van de kraamvrouwen en samenleving.

 

Kwaliteitsregister

In 2009 heeft de NBvK een eigen Kwaliteitsregister opgezet. Sindsdien heeft kwaliteit steeds meer aandacht gekregen, ook door de aanhoudende lobby van de NBvK. Omdat kraamverzorgenden niet onder de wet BIG vallen is er nergens een plek waar kraamverzorgenden zich kunnen registreren zodat zij kunnen aantonen dat zij over de juiste diploma's, voldoende werkervaring en actuele kennis beschikken. Hierdoor werd het mogelijk dat binnen de sector partijen actief werden die zeer snel en heel beknopt mensen opleidden en als kraamverzorgenden lieten werken. Dit had een groot negatief effect op de kwaliteit van de zorgverlening, het imago van de kraamzorg en daarbij kregen kraamverzorgenden niet de kennis aangeboden die nodig is om als volwaardig kraamverzorgenden te kunnen functioneren en zich te ontwikkelen. Voor ZZP-ers was het kwaliteitsregister het instrument om aan clienten en zorgverzekeraars en andere opdrachtgevers duidelijk te maken dat zij een goede gekwalificeerde zorgverlener waren. Zorgverzekeraars kunnen nu middels het bestaan van het register zorgdragen dat door hun gecontracteerde zorgaanbieders met goed opgeleid personeel werken. 

 

Kenniscentrum Kraamzorg 

Het Kenniscentrum is een zelfstandig instituut  van de kraamzorgsector waar wordt samengewerkt op het gebied dat de hele sector verbindt: kwaliteit van zorg. Het kenniscentrum wordt door zowel vertegenwoordigers van de NBVK als van BOgeboortezorg bestuurd.

In 2012 heeft de NBvK samen met brancheorganisaties ActiZ en BTN het Kenniscentrum Kraamzorg gelanceerd. Het Kwaliteitsregister is daarin verder ontwikkeld en ondergebracht. Inmiddels is registratie in het kwaliteitsregister een kwaliteitseis van zorgerzekeraars. 

Wij hebben afgelopen jaren zeer succesvol, samen met de medewerkers van het Kenniscentrum Kraamzorg en met de kraamzorgorganisaties (voorheen georganiseerd in ACTIZ/BTN nu BOgeboortezorg) het Kenniscentrum Kraamzorg verder ontwikkeld en er wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de de kraamzorg. Er zijn gestandariseerde protocollen voor de kraamzorg, er is een goedlopende accreditering  van scholingen en kwaliteitsregistratie van kraamverzorgenden is helemaal op orde. Alle 10.000 kraamverzorgenden van Nederland staan geregistreerd en momenteel is de eerste herregistratieronde in volle gang. 

Alles wat in het Kenniscentrum ontwikkeld wordt is zeer waardevol voor de verder ontwikkeling en invoering van de zorgstandaard in regionale zorgpaden en samenwerkingsverbanden die op dit moment vorm krijgen in de geboortezorg.

Wij zijn trots op wat er tot nu toe door de sector kraamzorg is ontwikkeld en bijgedragen aan goede geboortezorg.  

Meer informatie: Kenniscentrum Kraamzorg