Leren in de kraamzorg

Leerling in de kraamzorg anno 2019: tips en info

Februari 2019 

In 2018 zijn kraamzorgorganisaties en masse weer begonnen met het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden. Inmiddels zijn de eerste groepen druk met het werken in de praktijk. Wij krijgen inmiddels de eerste vragen van leerlingen binnen en hebben een aantal tips voor de huidige groep leerlingen en vrouwen die zich aan het oriënteren zijn op een mogelijke toekomst in de kraamzorg.  

Waar moet je opletten? We hebben aantal tips op een rij gezet over de opleiding, de praktijkstages, de betalingen en de contracten die worden aangeboden. 

Lees meer

Als werken in de kraamzorg je grote droom is; pas dan op dat het geen nachtmerrie wordt!

Er zijn altijd veel vrouwen en meisjes die het werken in de kraamzorg zien als hun droombaan. En op dit moment vliegen de vacatures en mogelijkheden je om de oren. Bijna iedere kraamorganisatie is druk aan het werven. Bijkomend voordeel is het extra geld van het Ministerie VWS om meer mensen op te leiden in de zorg. Dus iedere kraamzorgorganisatie die mensen opleidt kan in aanmerking komen voor leuke subsidies. Dat is goed nieuws want de kraamzorg wordt bedreigd door een grote leegstroom van goed opgeleide en gekwalificeerde kraamverzorgenden en nieuwe mensen zijn hard nodig. Dus je zou denken dat de huidige problemen snel kunnen worden opgelost: er is geld, er zijn organisaties die mensen zoeken en er zijn mensen die dolgraag in de kraamzorg willen werken. Nu nog een goede CAO en we kunnen weer met vertrouwen en positief naar de toekomst kijken. 

Die nieuwe CAO is natuurlijk heel hard nodig. Dat blijkt uit de monitor Werken in de kraamzorg, zie:  Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden  Uit de cijfers van het Pensioenfonds en bij het Kenniscentrum blijkt  dat juist nieuw opgeleide mensen nieuwkomers de afgelopen 3 jaar net zo snel uitstromen als dat zij instromen. Zie:  Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

 Oorzaak ligt in onze ogen vooral in de beroerde werkomstandigheden. Deze conclusie trekken wij uit het rapport Werkdruk in de Kraamzorg. Inmiddels zijn deze berichten zelfs aanleiding voor kamervragen. Zie ook  Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg  Helaas zien we dat werkgevers en de betrokken vakbonden lijnrecht tegenover elkaar lijken blijven staan en de de CAO onderhandelingen niet meer zijn dan een uitwisseling van standpunten waarbij de werkgevers zeggen geen geld te hebben voor hogere lonen (ondanks 8% tariefsstijgng) en de werknemers/vakbonden vasthouden aan de overtuiging dat kraamverzorgenden meer moeten verdienen dan ze nu krijgen.  Zie:Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

Dus de vraag of de nieuwe kraamverzorgenden het volhouden in de beroerde werkomstandigheden is een realistische vraag. En er lijkt nog geen oplossing.

Daarnaast  er nog een bedreiging van hun droombaan. 

Tot onze schrik lijkt het er op dat kraamzorgorganisaties starten met het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden middels opleidingen die NIET leiden tot het wettelijke erkend zorgdiploma verzorgende niveau 3IG.  Daardoor rijst de vraag of zij zich in de toekomst wel kraamverzorgende mogen noemen. Lees ook:  Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende! 

Lees meer

Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende!

April 2018 

Ben je nu op zoek naar een opleiding waar je mee in de kraamzorg kan werken? Er  zijn 2 soorten opleidingen die maken dat je kan werken in de kraamzorg. De ene opleiding leidt je op tot een kraamverzorgende en waarborgt  dat je wettelijk gezien de titel verzorgende mag dragen. De andere opleiding leidt je op maar je krijgt een afgezwakte opleiding die wettelijk niet erkend is. Je bent dan geen kraamverzorgende. Maar een kraamhulp. Op dit moment kun je hetzelfde werk nog doen als een kraamverzorgende maar wij verwachten dat dat in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn en dat, mocht je kunnen blijven werken in de kraamzorg, je zal worden ingezet als veredelde huishoudelijke zorg medewerker bij gezinnen en het medische coachende gedeelte van het werk enkel kan worden uitgevoerd door een kraamverzorgende of een verkort opgeleide kraamhulp die tussen 2014 -2019 zich heeft ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg en kan aantonen dat zij middels jarenlange ervaring en bijscholingen op het zelfde niveau is als een kraamverzorgende met een wettelijk erkend diploma. Maar vanaf 2020 zal het niet meer mogelijk zijn je in te schrijven als kraamverzorgende in het kwaliteitsregister zonder diploma verzorgendeIG of een nieuw wettelijke erkend kraamverzorgende diploma op niveau 3. 

Let ook goed op: je diploma maakt je bevoegd en de inschrijving in het Kenniscentrum Kraamzorg toont aan dat je bekwaam bent:

Zie voor meer informatie over eisen en mogelijkheden: Kwaliteitsregister Kenniscentrum Kraamzorg

Je bent als zorgverlener persoonlijk juridisch aansprakelijk wanneer je fouten maakt in de zorgverlening. Je bent wettelijk verplicht bevoegd en bekwaam te zijn.  

We raden je dus aan goed na te denken over je keuze en deze af te stemmen op je toekomstverwachtingen die je hebt over werken in de kraamzorg. Maar ook te zorgen dat je goed opgeleid op een verantwoorde manier kan en mag werken. 

Lees meer

De opleiding Kraamverzorgende: algemene Informatie

Om te mogen werken in de kraamzorg als kraamverzorgende heb je verschillende mogelijkheden. In het onderstaande artikel lees je meer over de opleidingen die er nu zijn, wat de voor en nadelen zijn en waar je ze kan vinden. Ook hebben we in cursief een aantal meningen en ervaringen van jouw toekomstige collega's erbij gezet. Wij raden je aan goed na te denken over wat je gaat doen en wat je kiest. Vanuit de beroepsorganisatie maken wij ons hard om samen met het Kenniscentrum Kraamzorg de komende jaren te komen tot een wettelijk erkend diploma Kraamverzorgende dat onderdeel uitmaakt van een nieuw te ontwikkelen kwalificatiedossier Geboortezorg.

Helaas is dat er nu nog niet maar we gaan er vanuit dat dit in de toekomst mogelijk zal worden. Je zult dan een drie jarige opleiding verzorgendeIGKraamzorg kunnen volgen, hopelijk, met hulp van de werkgevers in de kraamzorg, in een BBL variant waarbij je dus drie jaar lang de tijd krijgt om het vak zowel in theorie als praktijk goed onder de knie te krijgen en vanaf het begin ook gewoon een salaris krijgt. Zo kunnen we ook goed inspelen op de vraag van de toekomstige kraamverzorgenden. Dit zijn vaak vrouwen en meisjes die staan te popelen in de praktijk het vak te leren en niet graag 3 jaar in de schoolbanken zitten. In praktijk ben je daar met de huidige mogelijkheden en eisen van het KCKZ nu ook al snel 3 jaar kwijt om een diploma te halen en alle verplichte bijscholingen te volgen. Wij willen dus  daarom graag deze periode in 1  wettelijk erkende beroepsopleiding samen gevoegd zien. Zodat je, naast een degelijke opleiding, ook, mocht je dat later willen, meer mogelijkheden krijgt om doortestromen naar verpleegkundige niveau 4 of 5 en je bijvoorbeeld in een ziekenhuis kan werken op de kraam- en verlosafdeling als verpleegkundige. Het is dan zelfs mogelijk om door te stromen naar verloskundige of naar maatschappelijk werk of jeugdzorg. Kortom, het diploma kraamzorg gaat dan echt mogelijkheden bieden tot verder inhoudelijke ontwikkeling van het werken rondom geboorte en kraamtijd en het werken met/voor gezinnen.  

Wij denken dat met name jongeren hier veel aan zullen hebben. Voor de  grote groep zij- instromers tussen de 35-45 die al jarenlang kiest voor een baan in de kraamzorg en nu vaak een verkorte opleiding volgt, zal de basisvariant vaak genoeg zijn. Maar aangezien we steeds langer moeten werken willen we graag een leven lang kunnen doorleren ook in de kraamzorg als onderdeel van geboortezorg mogelijk gemaakt zien.

Maar helaas is dat allemaal nog toekomstmuziek en zul je het nu met de mogelijkheden moeten doen die er nu zijn. Gelukkig zijn dat er best veel en hopelijk vind jij een variant die bij jou past. 

Lees meer