Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende!

April 2018 

Ben je nu op zoek naar een opleiding waar je mee in de kraamzorg kan werken? Er  zijn 2 soorten opleidingen die maken dat je kan werken in de kraamzorg. De ene opleiding leidt je op tot een kraamverzorgende en waarborgt  dat je wettelijk gezien de titel verzorgende mag dragen. De andere opleiding leidt je op maar je krijgt een afgezwakte opleiding die wettelijk niet erkend is. Je bent dan geen kraamverzorgende. Maar een kraamhulp. Op dit moment kun je hetzelfde werk nog doen als een kraamverzorgende maar wij verwachten dat dat in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn en dat, mocht je kunnen blijven werken in de kraamzorg, je zal worden ingezet als veredelde huishoudelijke zorg medewerker bij gezinnen en het medische coachende gedeelte van het werk enkel kan worden uitgevoerd door een kraamverzorgende of een verkort opgeleide kraamhulp die tussen 2014 -2019 zich heeft ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg en kan aantonen dat zij middels jarenlange ervaring en bijscholingen op het zelfde niveau is als een kraamverzorgende met een wettelijk erkend diploma. Maar vanaf 2020 zal het niet meer mogelijk zijn je in te schrijven als kraamverzorgende in het kwaliteitsregister zonder diploma verzorgendeIG of een nieuw wettelijke erkend kraamverzorgende diploma op niveau 3. 

Let ook goed op: je diploma maakt je bevoegd en de inschrijving in het Kenniscentrum Kraamzorg toont aan dat je bekwaam bent:

Zie voor meer informatie over eisen en mogelijkheden: Kwaliteitsregister Kenniscentrum Kraamzorg

Je bent als zorgverlener persoonlijk juridisch aansprakelijk wanneer je fouten maakt in de zorgverlening. Je bent wettelijk verplicht bevoegd en bekwaam te zijn.  

We raden je dus aan goed na te denken over je keuze en deze af te stemmen op je toekomstverwachtingen die je hebt over werken in de kraamzorg. Maar ook te zorgen dat je goed opgeleid op een verantwoorde manier kan en mag werken. 

1. Opleiding tot kraamverzorgende: 

Dit is een opleiding die je opleidt tot verzorgendeIG bij een opleidingsinstituut dat valt onder het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Je krijgt een wettelijke erkend diploma. Je bent bevoegd om in de kraamzorg te kunnen werken.  Je kan je pas inschrijven bij het kwaliteitsregister van hetKenniscentrum Kraamzorg wanneer je ook bekwaam bent. Dan moet je kunnen aantonen dat je tijdens de opleiding verzorgendeIG  hebt kunnen kiezen voor de uitstroom kraamzorg en je een lange stage gelopen hebt bij een kraamzorgorganisatie. Er zijn verschillende ROC's die deze mogelijkheid hebben opgenomen in hun programma's binnen de reguliere niveau 3 beroepsopleiding verzorgendeIG.  Echter, niet allemaal omdat een groot aantal kraamzorgorganisaties helaas geen stagemogelijkheden bieden voor deze studenten. Het is gelukkig ook mogelijk om met een verzorgendeIG diploma, zonder uitstroom kraamzorg, een aanvullende opleiding te doen bij een ROC. Daarvoor moet je dan wel in dienst zijn van een kraamzorgorganisatie, die betaald dan deze aanvullende (korte) opleiding. Deze opleidingen zijn ook zeer geschikt voor verzorgenden uit de ouderzorg of gehandicaptenzorg en verpleegkundigen niveua 4 die willen overstappen naar de kraamzorg. 

Wij  raden wij vanuit de beroepsorganisatie te kiezen voor deze opleidingen en te zorgen voor een wettelijk erkend diploma waarmee je je ook kan inschrijven in het kwaliteitsregister van het Kennis Centrum Kraamzorg. 

Je wordt degelijk en breed opgeleid. De ROC 's hebben afgelopen jaren goede aanvullende kraamzorgmodules ontwikkeld en passen deze op dit moment aan aan het beroepscompententieprofiel. Daarbij zijn deze opleidingen goed toegankelijk omdat je normale reguliere vergoedingen betaald en niet de commerciele tarieven van particuliere opleidingsinstituten. Dus vaak is het goedkoper. Maar mocht je willen kiezen voor een particulier opleidingsinstituut is dat uiteraard ook mogelijk, zolang er maar een wettelijk erkend diploma verzorgendeIG kan worden gehaald en de opleiding dus voldoet aan alle wettelijke eisen aan zorgopleidingen. Wij  denken dat deze  opleiding, met een wettelijk erkend diploma, je meer mogelijkheden geeft en ook meer zekerheid om in de toekomst te kunnen blijven werken in de geboortezorg. 

2. Opleiding tot kraamhulp

Er zijn diverse branche erkende opleidingen waarmee je kan werken in de kraamzorg. Deze worden aangeboden door ROC's en particuliere commerciele opleidingsinstituten en de werkgevers in de kraamzorg zijn op dit moment een eigen commercieel opleidingsinstituut aan het opzetten waar je ook straks een verkorte branche erkende opleiding kan volgen. De naam van dit instituut is Geboortezorgacademie. Om deze opleidingen te kunnen doen heb je een stageplek nodig bij een kraamzorgorganisatie. 

Deze opleidingen leiden je niet op tot kraamverzorgende maar tot kraamhulp. Je diploma is niet erkend door het ministerie van onderwijs en voldoet ook niet aan de inschrijfeisen van het Kwaliteitsregister van  het Kenniscentrum die eist dat je een diploma op niveau 3VIG hebt.  Aangezien de inschrijving van de kraamzorgprofessionals bij het Kenniscentrum,  een kwaliteitseis is  die verzekeraars aan kraamzorgorganisaties stellen, verwachten wij dat er straks een tweedeling komt in de kraamzorg die bestaat uit een groep met een wettelijk erkend diploma en een groep met een niet erkend diploma die aantoonbaar kennis en vaardigheden missen om goede zorg te kunnen leveren. Waarschijnlijk zul je dan of alsnog een opleiding moeten gaan doen of je wordt ontslagen. In de ouderenzorg heeft dit net allemaal plaatsgevonden. Daar zijn alle hulpen ontslagen of moesten alsnog een niveau 3 diploma halen. 

Als beroepsorganisatie stellen wij dat  het opleiden van kraamhulpen een ongewenste ontwikkeling is. Wij willen dat mensen de tijd en mogelijkheden krijgen om een goede beroepsopleiding te kunnen volgen. Onze clienten hebben goed opgeleide zorgverleners nodig die instaat zijn om samen met  verloskundige en andere geboortezorgprofessionals  op een moderne professionele wijze medische en fysiologische processen in de geboortezorg te begeleiden. 

 

Waar je op moet letten bij het kiezen en tekenen van een contract van een kraamzorgorganisatie waar je stage loopt of als leerling in dienst gaat: 

Er zijn kraamzorgorganisaties die jou in dienst nemen en de opleiding betalen. Er zijn ook kraamzorgorganisaties die jou zelf de opleiding laten betalen en je enkel een stageplek bieden. Soms betaald, soms niet betaald. Soms krijg je enkel een stagevergoeding en soms krijg je een leerlingencontract. Helaas is er weinig voor leerlingen geregeld in de CAO kraamzorg dus het kan en mag allemaal.

Let dus goed op wat er geboden wordt en ga vooral bij verschillende organisaties informeren. De verschillen zijn groot. Ook de kwaliteit van begeleiding verschilt enorm.  Daarbij heeft ook niet iedere organisatie voldoende mogelijkheden waardoor je soms niet aan je stageuren kan komen terwijl  je bij de andere organisatie juist zoveel moet werken in de praktijk waardoor je weer niet aan studeren toekomt en je je theorie niet haalt.

Let dus op dat de kraamzorgorganisaties je voldoende mogelijkheden geven om stage te lopen en dit te combineren is met het halen van vakken en tentamens etc. Als leerling wordt je al snel gezien en ingezet als volwaardig kraamverzorgende, ook wanneer je in opleiding bent werk je al vrij snel alleen in de gezinnen. Vraag goed door naar de begeleiding en coaching die geboden wordt. Verwacht niet van je zelf dat je na 3 maanden theorie al volwaardige zorg kan bieden en waak ervoor dat de organisatie waar je bij stage loopt of als leerling in dienst komt dat van je vraagt. 

Let op dat er in je contract geen zaken als terugbetalingsregelingen staan van duizenden euro's mocht je (moeten) stoppen met de opleiding. Een terugbetalingsregeling moet redelijk en in verhouding zijn. Je levert ook meteen geld op zodra je in de gezinnen gaat werken. Ieder uur dat je daar werkt levert minimaal 40 tot 47 euro op dus je kost echt niet alleen geld. Vraag naar bewijzen/specificatie van de kosten van de opleiding en informeer bij ons of een vakbond of een juridisch loket of dit redelijk is. 

Verder raden wij aan geen nawerkverplichting te accepteren. De kraamzorgorganisaties zijn verplicht en worden betaald om op te leiden. En wij willen graag dat jij na je diplomering de vrijheid hebt om zelf te kiezen te werken bij een organisatie die bij je past. Wij denken dat zo mensen worden gestimuleerd in de kraamzorg te blijven werken.