Als werken in de kraamzorg je grote droom is; pas dan op dat het geen nachtmerrie wordt!

Er zijn altijd veel vrouwen en meisjes die het werken in de kraamzorg zien als hun droombaan. En op dit moment vliegen de vacatures en mogelijkheden je om de oren. Bijna iedere kraamorganisatie is druk aan het werven. Bijkomend voordeel is het extra geld van het Ministerie VWS om meer mensen op te leiden in de zorg. Dus iedere kraamzorgorganisatie die mensen opleidt kan in aanmerking komen voor leuke subsidies. Dat is goed nieuws want de kraamzorg wordt bedreigd door een grote leegstroom van goed opgeleide en gekwalificeerde kraamverzorgenden en nieuwe mensen zijn hard nodig. Dus je zou denken dat de huidige problemen snel kunnen worden opgelost: er is geld, er zijn organisaties die mensen zoeken en er zijn mensen die dolgraag in de kraamzorg willen werken. Nu nog een goede CAO en we kunnen weer met vertrouwen en positief naar de toekomst kijken. 

Die nieuwe CAO is natuurlijk heel hard nodig. Dat blijkt uit de monitor Werken in de kraamzorg, zie:  Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden  Uit de cijfers van het Pensioenfonds en bij het Kenniscentrum blijkt  dat juist nieuw opgeleide mensen nieuwkomers de afgelopen 3 jaar net zo snel uitstromen als dat zij instromen. Zie:  Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

 Oorzaak ligt in onze ogen vooral in de beroerde werkomstandigheden. Deze conclusie trekken wij uit het rapport Werkdruk in de Kraamzorg. Inmiddels zijn deze berichten zelfs aanleiding voor kamervragen. Zie ook  Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg  Helaas zien we dat werkgevers en de betrokken vakbonden lijnrecht tegenover elkaar lijken blijven staan en de de CAO onderhandelingen niet meer zijn dan een uitwisseling van standpunten waarbij de werkgevers zeggen geen geld te hebben voor hogere lonen (ondanks 8% tariefsstijgng) en de werknemers/vakbonden vasthouden aan de overtuiging dat kraamverzorgenden meer moeten verdienen dan ze nu krijgen.  Zie:Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

Dus de vraag of de nieuwe kraamverzorgenden het volhouden in de beroerde werkomstandigheden is een realistische vraag. En er lijkt nog geen oplossing.

Daarnaast  er nog een bedreiging van hun droombaan. 

Tot onze schrik lijkt het er op dat kraamzorgorganisaties starten met het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden middels opleidingen die NIET leiden tot het wettelijke erkend zorgdiploma verzorgende niveau 3IG.  Daardoor rijst de vraag of zij zich in de toekomst wel kraamverzorgende mogen noemen. Lees ook:  Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende! 

Tot dit jaar is het nog mogelijk om met een branche erkend diploma in te schijven in het KCKZ register.Vanaf 2019 is het,conform de beleidsafspraken die gemaakt zijn in de sector bij de oprichting van hetKenniscentrum Kraamzorgniet meer mogelijk. Het door het KCKZ ontwikkelde beroepscompetentieprofiel eist een niveau 3IG niveau voor de nieuwe kraamverzorgenden.

Dus het wettelijke erkende basis diploma verzorgendeIG is minimaal noodzakelijk. Het is al mogelijk, bij sommige ROC's om dit diploma te halen in 2 jaar waarbij de kraamzorg centraal staat via een BBL traject. Bij andere ROC's is het helaas niet mogelijk en moet je de drie jarige algemene opleiding (BOL) doen waarbij het vaak door gebrek aan stagemogelijkheden bij de kraamzorgorganisaties niet mogelijk is om in de kraamzorg uit te stromen. Dan zul je daarna nog een korte specialisatie moeten doen via een brancheopleiding. Deze opleidingen worden ook vaak al aangeboden op ROC's. Deze verkorte, vaak 1 jarige, opleidingen zijn dus eigenlijk enkel geschikt voor mensen die al beschikken over een zorgdiploma in de verpleging of verzorging wat ze bevoegd maakt om in de zorg te werken en die zich nu willen specialiseren in de kraamzorg. Doe je dus een verkorte brancheopleiding zonder zorgdiploma dan ben je in de toekomst niet bevoegd om in de kraamzorg te kunnen werken of je  inschrijven in het kwaliteitsregister van KCKZ. 

Het is zorgelijk dat Bogeboortezorg dit jaar start met een brancheopleiding  via de Geboortezorgacademie, een eigen opleidingsinstituut van de werkgevers waar het vak via e-learning en af en toe een bijeenkomst regionaal geleerd kan worden. En wat dus ook wederom geen wettelijk erkend diploma gaat opleveren. Daarnaast blijven ook andere commerciele bedrijven deze opleidingen aanbieden. En zien we dus kraamzorgorganisaties deze zomer of in september starten met deze opleidingen. Lees ook: Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij

Zo worden vrouwen die dolgraag in de kraamzorg willen komen werken gebruikt om snel en kort tekorten in de kraamzorg op te lossen en zullen zij waarschijnlijk over een jaar al niet meer werkzaam kunnen zijn als kraamverzorgende. Omdat zij niet bevoegd zijn als verzorgende te werken of omdat ze ziek, arm en opgebrand zijn van het werken in de kraamzorg. 

Deze ontwikkeling is helaas niet nieuw. Ruim 10 jaar geleden hebben we in de kraamzorg hetzelfde meegemaakt. Ook toen waren er grote tekorten en ook toen zijn er door werkgevers met ruime subsidies mensen snel en verkort opgeleid. Dat leidde toen tot zeer ongewenste situaties in gezinnen omdat mensen niet goed opgeleid waren, kwam de kwaliteit van zorg in gevaar. Lees meer hier over: Tekorten in de kraamzorg: De geschiedenis herhaalt zich