Missie

Kwaliteit bewaken en bevorderen

De behoefte, wensen en verwachtingen van de kraamvrouwen en hun partners staan centraal in de kraamzorg en zijn het begin en eindpunt van onze missie: goede kraamzorg verlenen. Wanneer wij op de laatste dag van de kraamzorgperiode de deur achter ons dichtrekken, hebben wij ons overbodig gemaakt in het gezin en gaat het gezin vol vertrouwen in eigen mogelijkheden en vaardigheden de toekomst tegemoet.  

 

Kraamzorg in eerste en tweede lijn

De NBvK maakt zich sterk voor het behoud van de eerste lijns (wijk)zorg in de geboortezorg en denkt en praat mee over de ontwikkelingen waarin de kraamzorg ook in de tweede lijn aanwezig is. Wij zien zwangerschap en geboorte als een fysiologisch proces dat niet onnodig gemedicaliseerd hoeft te worden door het enkel in een medische omgeving te laten plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat iedere vrouw op de manier en op de plaats kan bevallen waar zij zich prettig en veilig voelt. Voor de een is dat een thuissituatie, voor de ander een bevalkliniek of ziekenhuis. Wij kunnen kraamzorg verlenen in alle drie de situaties. 

 

Kraamzorg tijdens de bevalling

De NBvK pleit al jaren voor de versterking van de positie van de kraamverzorgende bij de partusassistentie, dit kan een belangrijke bijdrage bieden bij om kunnen gaan met pijn, angst en onzekerheid tijdens de bevalling. De kraamverzorgende is opgeleid en vaardig om vrouwen en hun partner indien gewenst tijdens de hele partus te coachen en te begeleiden. Dus ook tijdens de ontsluitingsperiode. Zij werkt nauw samen met de verloskundige. Het Landelijk indicatie protocol maakt het mogelijk om voor iedere vrouw die dat nodig heeft en belangrijk vindt de gehele partus zorg te indiceren.

 

Kraamzorg in de kraamperiode

Tijdens de kraamperiode wordt door de kraamverzorgenden praktische, medische en psychosociale ondersteuning veel zorg en informatie gegeven.   Denk aan coachin en advies en ondersteuning op het gebied van goede  (borst)voeding, hechting, gedrag baby en alle andere vragen die ouders hebben als er een baby komt. Wij maken ons sterk voor waardering en respect voor alle aspecten van de kraamzorg: de medische begeleidende en signalerende zorg, de psychosociale zorg en de praktische zorg. Het is deze unieke combinatie dat maakt dat wij in ieder gezin de zorg kunnen verlenen die dat gezin nodig heeft om te herstellen van zwangerschap, baring en kraamtijd zodat zij enigszins uitgerust en vol vertrouwen zelf verder kunnen. 

 

Kenniscentrum Kraamzorg

De NBvK bewaakt en bevordert de kwaliteit van de kraamzorg samen met het Kenniscentrum Kraamzorg . In het kenniscentrum Kraamzorg wordt onder andere met behulp van leden van de NBvK uit de werkgroep Kwaliteit en Inhoud , de (her)registratie in het kwaliteitsregister, de accreditatie van scholingen, de protocollen en richtlijnen vormgegeven.

 

Kwaliteit vraagt goede arbeidsomstandigheden:    

De NBvK ondersteunt en versterkt  de positie van ZZP-ers in de kraamzorg en van kraamverzorgenden in loondienst. Zo beïnvloeden we individueel en collectief de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de kraamzorg met onze leden. We streven naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van mensen in loondienst door betere lonen en goede uitvoering en handhaving van een goede CAO. Er zullen betere contracten en betere beloningen moeten komen wil de kraamzorg in voor jongeren en vrouwen die economisch onafhankelijkheid nastreven aantrekkelijk blijven. Oudere werkneemsters hebben een goede regeling nodig die maakt dat zij niet gedwongen meer kunnen worden in de nacht te moeten werken. Meer zeggenschap en inspraak in hoe het werk in loondienst georganiseerd en uitgevoerd moet worden is ook een ambitie van de NBvK. Voor ZZP’ers in de kraamzorg werken wij aan een goede veilige fiscale positie en een gelijkwaardige plek in de kraamzorgsector waar deze vorm van professioneel ondernemerschap een goed alternatief is voor het werken in loondienst en om amities en groeimogelijkheden van de professional tot bloei te laten komen.