Lidmaatschap NBVK 2018

We zijn in 2017 gestart met het aanbieden van betaald lidmaatschap. Leden die hiervoor kiezen kunnen gebruik maken van de faciliteiten die we ontwikkelen maar nog belangrijker, zij investeren in de groei en verdere ontwikkeling van de beroepsvereniging zodat we als professionals in de kraamzorg, de kraamzorg zelf kunnen vertegenwoordigen en zelf het beroep van kraamverzorgende kunnen beschermen, ontwikkelen en toekomst bestendig maken. 

Het doel is om het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Dan is het belangrijk dat zo veel mogelijk leden hier voor kiezen, immers veel schouders kunnen zo de financiële lasten dragen.

Het geld is nodig om een goede administratie en communicatie te kunnen waarborgen. Denk aan een geautomatiseerd ledenbestand en de verdere ontwikkeling van de website waar we nog meer informatie kunnen geven. Het  is belangrijk dat de vrijwilligers die nu alles regelen en uitvoeren, deskundige en professionele ondersteuning kunnen inhuren. Denk aan juristen, accountants maar ook bijvoorbeeld secretariële ondersteuning. De onkosten en tijd van de vrijwilligers zal tevens op moeten worden gecompenseerd. Het moet anders allemaal in eigen tijd en op eigen kosten van deze groep.

 Veel leden hebben behoefte aan telefonische en/of persoonlijke ondersteuning en advies. We hebben mensen nodig die de telefoon kunnen bemannen en goed en deskundig advies kunnen geven, ook dat moeten we kunnen betalen.

De trainingen en scholingen vanuit de NBvK moeten worden ontwikkeld en bekostigd. Trainers en opleiders kosten geld. Accrediteren van scholingen kost geld.

We willen bijeenkomsten kunnen organiseren voor onze leden in de regio zodat we kennis en ervaringen beter kunnen delen; dit alles kost geld.   

 Hoe meer leden mee gaan betalen aan het verbeteren van de financiële positie van de NBvK hoe meer mogelijkheden we hebben om ons werk te kunnen doen. Maar we weten ook dat niet iedereen in staat is meteen dit lidmaatschap te betalen.  Omdat we het belangrijk vinden om ons als beroepsgroep te blijven organiseren hebben we besloten dat het "gratis" lidmaatschap blijft bestaan.  Wij noemen dat steunlidmaatschap. We hopen natuurlijk dat deze leden naar draagkracht alvast 1x per jaar ons een gift willen doen. En dat, zodra hun financiële situatie het toelaat zij betaald lid worden.

 

Je kan je aanmelden middels het aanmeldformulier dat je per mail aan kan vragen bij de ledenadministratie van de NBvK: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 Lees meer over de diverse soorten lidmaatschap: 

Welke mogelijkheden zijn er: 

·       Er zijn twee soorten betaald lidmaatschap: zzp en Loondienst

·       Iedereen betaald een eenmalig instap bedrag

Voor ZZP-ers is dat een bedrag van 450 euro waar een jaar lidmaatschap in zit verwerkt

Voor loondiensters  is dat een bedrag van 90 euro waar een jaar lidmaatschap in zit verwerkt

·       Na een jaar betalen de ZZP-ers 120 euro lidmaatschap en de loondiensters 60 euro

·       Het lidmaatschap is na het eerste jaar opzegbaar, of wordt stilzwijgend verlengd

·       Groepslidmaatschap: Het is mogelijk als groep georganiseerde kraamverzorgenden aan te sluiten. Alle leden worden individueel lid van de beroepsorganisatie maar krijgen een korting van 25% op het lidmaatschap. Denk hierbij aan groepen gespecialiseerde kraamverzorgenden bijvoorbeeld op het gebied van Natuurlijke Kraamzorg, Borstvoeding, Babycoaching etc. Maar ook aan zzp-ers die zich hebben georganiseerd in een formeel of informeel netwerkEn het is ook mogelijk dat een vakbond voor haar leden in de kraamzorg deze korting mogelijk maakt door een samenwerking met de NBvK aan te gaan. Het bestuur van de NBvK maakt met iedere groep afspraken over hoe de aansluiting en samenwerking geregeld wordt.

 

 

Wat krijg je voor je lidmaatschap van de NBvK

 

 Steun Lidmaatschap: gift naar draagkracht vanaf 10 euro/ jaar

·       Nieuwsbrief: algemene ontwikkelingen binnen NBvK/Geboortezorg

·       Toehoorder Algemene Ledenvergaderingen

·       Participatie in Werkgroep Kwaliteit & Inhoud (op eigen kosten)

·       Toegang tot algemene kennis over werken in de kraamzorg

·       Collectieve belangenbehartiging in sector dus stemrecht over de cao inzet NBvK

·       Toegang tot de  loondienst training Werken in de Kraamzorg: kosten landelijk 90 euro / regio 25 euro

·       Toegang tot regionale Trainingen Werken in de Kraamzorg  als ZZP: kosten 125,00

·       Adviescommissie Kraamzorg1op1 (zzp)

 

Lidmaatschap Loondienst  : 60 euro leden 2017 / Instapbedrag 90 euro voor nieuw leden(inclusief een jaarlidmaatschap)

·       Nieuwsbrief : algemene ontwikkelingen binnen NBvK/Kraamzorg/Geboortezorg

·       Speciale ledenbrief : Informatie over werken in de kraamzorg (loondienst)

·       Stemrecht en inspraak op Algemene Ledenvergadering

·       Collectieve belangenbehartiging: CAO onderhandelingen en handhaven CAO/stemrecht inzet NBvK

·       Ondersteuning  binnen de organisatie en in de sector bij handhaven cao en versterken medezeggenschap en positie/invloed

·       Advies en ondersteuning bij individuele vragen en problemen / geen juridische bijstand!

·       Gratis toegang Training Werken in de Kraamzorg (landelijk) en indien van toepassing ook in eigen regio

·       Werkgroep Kwaliteit & Inhoud (vergoeding reiskosten plus vacatiegeld indien je NBvK vertegenwoordigd in sector)

 

Lidmaatschap ZZP: 120 euro leden 2017/  Instap bedrag 450,00 euro voor nieuwe leden (inclusief een jaar lidmaatschap)   

·       Nieuwsbrief : algemene ontwikkelingen binnen NBvK/Kraamzorg/Geboortezorg

·       Speciale ledenbrief : Informatie over werken in de kraamzorg (als ZZP)

·       Stemrecht en inspraak op Algemene Ledenvergadering

·       Collectieve belangenbehartiging : positionering ZZP in  zowel regionaal als landelijk in de zorg

·       Toegang tot en gebruik maken van de klachtenprocedure / geschillencommissie/ klachtenfunctionaris

·       Toegang Aanleveren van de  wettelijke kwaliteitsgegevens

·       Ontwikkelen en gebruik maken van het HKZ keurmerk ZZP-er

·       Toegang tot informatie & kennisuitwisseling over werken als zzp-er en ontwikkelingen in de geboortezorg

·       Gratis toegang tot kwaliteitstrainingen

·       Gratis toegang tot 3 landelijke informatie- netwerkbijeenkomsten 

·       Gratis toegang tot trainingen vormen regionaal netwerk /korting op regionale informatiebijeenkomst

·       Werkgroep Kwaliteit & Inhoud (vergoeding kosten plus vacatiegeld indien je NBvK vertegenwoordigd in sector)

·       Adviescommissie Kraamzorg1op1