Nieuws

Algemene Leden Vergadering 2019

Oktober 2019

Kom ook en praat mee over de activiteiten en toekomst van de NBvK! 

Datum: 26 november te Bussum

Start:  15.00 -18.00 met aansluitend gezellig netwerkdiner: 18.00-21.30 

Leden kunnen zich aanmelden voor 1 november 2019: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Graag prestenteren bestuur en (nieuwe) actieve leden aan de leden van de NBVK wat er in 2019 gedaan is. 

Ook worden de nieuwe plannen en ontwikkelingen  binnen de NBVK en de geboortezorgsector besproken met de leden. 

Grote doel van de NBvK  is dat iedereen kan blijven genieten van ons mooie vak. Dat betekent goede en voldoende kraamzorg voor alle moeders, baby's en hun gezinnen. 

Dat kan alleen met gezonde tevreden kraamverzorgenden die in goede omstandigheden hun werk kunnen doen en daar netjes en voldoende voor betaald, geschoold en gerespecteerd worden. 

Ben je lid van de NBvK en heb je in augustus geen uitnodiging per mail ontvangen? Dan kan het zijn dat de ledenadministratie het juiste mailadres niet (meer) heeft. Mail  je juiste mailadres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de laatste nieuwsbrief met de uitnodiging. 

Maak de kraamzorg weer gezond! 

Augustus 2019 

Werkdagen van 12-20 uur per dag, 8 tot 10 dagen achter elkaar. 
Rijdend (onbetaald!) van hot naar her of uren/dagen op wacht omdat de planning mensen achter de hand wil houden voor het geval dat. 
Overal maar een beetje zorg kunnen geven en niet de zorg die echt nodig is. Met grote gevolgen voor het herstel en een goede start van moeders en baby's. 


Altijd maar thuis weer moeten uitleggen dat je (nog) niet thuis komt, dat je al die extra uren wel moet maken omdat ze je anders van werkweigering beschuldigen of als ongeschikt voor de kraamzorg. 
Leerlingen die hele dagen alleen staan en aan het eind van de dag met een beetje mazzel nog een bezoekje krijgen van een werkbegeleider. 
Leerlingen die snel en verkort worden opgeleid en een diploma krijgen die je geen wettelijk erkende MBO verzorgende maakt maar een helpende met een certificaat. 
BOL leerlingen van MBO verzorgende VIG opleidingen die dolgraag stage willen lopen in de kraamzorg en dromen van werken in de kraamzorg maar nergens een stageplek kunnen vinden omdat ze als leerling niet alleen in gezinnen mogen worden ingezet en zo "niks" opleveren.
Oudere ervaren kraamverzorgenden die, omdat ze gezond willen blijven, stoppen met werken in de kraamzorg. 
Die paar honderd euro per maand die ze bij verdienen kunnen ze inmiddels missen. De kinderen zijn groot, de partner verdient genoeg. Degene die zich dit niet kunnen veroorloven worden vaak ziek en krijgen dan regelmatig het vezoek om te minderen in contacturen of helemaal te stoppen met werken want misschien zijn ze "toch niet zo geschikt" voor de kraamzorg. Helaas komen deze vrouwen meteen in een armoedeval, laat staan dat ze nog substantieel pensioen opbouwen. 

Dit zijn de voornaamste knelpunten die opgelost moeten worden.
Dat doe je niet door nieuwe leerlingen te zoeken en snel op leiden.
Die lopen met de (oudere) ervaren kraamverzorgenden net zo hard weer weg.
Tijd voor lagere werkdruk en betere salarissen.

De NBVK was 1 augustus 2019, samen met een zorgaanbieder en kraamverzorgende in loondienst aan het woord bij NPO radio 1, luister hier naar fragment:  Kraamzorg tekort leidt tot gezondheidsrisico's

Lees meer

Over de cao en de naleving daarvan.

Juli 2019

Concurrentie in de zorg zou er toe moeten leiden dat zorgkosten naar beneden gaan, de zorg goedkoper wordt door meer efficiëncy en het beter benutten van capaciteiten. De cao dient er voor te zorgen dat alle werknemerskosten voor alle werkgevers gelijk zijn. Level playing field wordt dat genoemd. Als de cao netjes en zorgvuldig wordt nageleefd (het is een contract tussen werkgevers en werknemers) krijgt ieder zijn eerlijke deel. Rechtvaardige loonverdeling wordt dat genoemd.

Werkgevers die de cao ontduiken doen dat waarschijnlijk om verschillende redenen. Een gebrek aan kennis van de cao wellicht. Misschien wel om meer winst uit de activiteiten te puren, misschien wel omdat het anders niet mogelijk is om voldoende zorg te leveren en misschien wel omdat de eigen organisatie van de arbeid faalt.

Controle op de naleving van de cao moet dit zichtbaar maken en de problemen benoemen. Bij werkgevers, zodat zij zich kunnen verbeteren en bij werknemers zodat zij hun rechten leren kennen en zich bewust worden tot hoever hun plicht reikt.Het grote voordeel voor werkgevers bij de cao is dat zij aan het begin van de contractperiode precies weten wat arbeid gaat kosten. Werknemers weten bij de cao precies hoe ze beloond gaan worden en hoe de plichten en rechten zijn verdeeld.

Lees meer

Samen actief voor het vak kraamzorg

Juli 2019 

Ben jij een kraamverzorgenden die actief en samen met collega's het vak kraamzorg bewaken en wil zorgen voor goede en respectvolle bejegening van kraamverzorgenden zowel in loondienst als werkzaam als zzp-ers? 

We zijn op zoek naar jou: mail ons waarom en eventueel hoe je een steentje aan het werk van de NBvK wil bijdragen.  Een van de actieve leden zal contact met je opnemen om mogelijkheden met je te bespreken. Mail graag met telefoonnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees op onze blogs waarom actief zijn voor de NBvK nodig maar ook mooi kan zijn voor je ontwikkeling als zorgprofessional:  

Blog Siska: de magie van moeders

Kraamzorg is geen handig verdienmodel  voor ondernemers met winstoogmerk

Juli 2019 

Kraamzorg is noodzakelijk zorg die beschikbaar moet zijn voor iedereen.  

De lobby richting de Tweede Kamer van de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg samen met vakbond FNV  voor meer geld naar de kraamzorgorganisaties,  is de minister ook opgevallen. Kamerleden hebben opheldering gevraagd over de lage tarieven van wachtdiensten draaien. De minister heeft daarop in een brief zijn visie op de situatie bekend gemaakt. Lees hier Brief Minister over tarief Kraamzorg juli 2019

Hij wacht het kostenonderzoek van de Nza af. Een zeer verstandige beslissing want de NBvK stelt  al jaren de vraag waar blijft het geld dat ieder jaar in kraamzorg wordt gestoken. De tarieven zijn enkel gestegen terwijl het geboortecijfer nagenoeg gelijk bleef.  Zie overzicht tarieven van afgelopen jaren: Wat kost kraamzorg

In 2018  hebben wij de noodklok geluid over de hoge uitstroom in de kraamzorg. Er is inmiddels een tekort van rond de 3000 kraamverzorgenden en de geïndiceerde uren kraamzorg worden in het hele land op grote schaal al zeker 3 jaar niet geleverd met alle gevaren voor de gezondheid van moeders en baby's

Zie het Rapport Monitor Werkdruk in de kraamzorg 2018 

Zolang de brancheorganisatie BOgeboortzorg, samen met vakbond FNV, de ogen blijft sluiten voor de werkelijkheid en denkt dat werken aan winstmaximalisatie de werkgever goede werkgevers maakt waar kraamverzorgende graag bij willen werken, zal de sector leeg  blijven lopen. Het is tijd dat, aansluitend op het kostenonderzoek van de Nza, er een groot en breed onderzoek komt naar werkgeverschap in de kraamzorg door de arbeidsinspectie.  Daarbij is van groot belang dat het, in de CAO 2018-2019,  afgesproken, meldpunt voor wantoestanden op arbeidsvoorwaardelijk gebied, eindelijk opengesteld wordt door de vakbonden en werkgeversorganisaties zonder dat melders het gevaar lopen hun baan en inkomen te verliezen zodat de sector kan worden opgefrist en werkgevers kunnen worden bijgeschoold of verzocht worden de sector of alvast de werkgeversorganisatie te verlaten zodat zorgverzekeraars ook beter zicht krijgen welke kraanzorgorganisaties werken aan goede kraamzorg voor alle vrouwen en baby's en welke vooral werken aan goede winsten voor zichzelf en aandeelhouders en hun publieke taak en verantwoordelijkheid als klein onbelangrijk detail of kostenpost zien. 

Lees ook Blog Tantalus Juli 2019

Lees meer

Enkel tevreden kraamverzorgenden kunnen de kraamzorg redden

mei 2019 

De kraamzorgorganisaties willen meer geld van de minister om nieuwe mensen op te leiden. Zij zijn druk met brieven schrijven en gesprekken te voeren op het ministerie . Zij vragen de Tweede Kamer om hulp via de vakbonden en een aantal actiegroepen die bang zijn dat het vak kraamzorg zal verdwijnen. Afgelopen jaren zijn rond de 3000 kraamverzorgenden gestopt met werken in de kraamzorg. Dat is al snel 25% van de beroepsgroep. De grootste uitstroom is onder pas opgeleide kraamverzorgenden. Zij verlaten het vak, net als de meer ervaren kraamverzorgenden, omdat de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat ze er niet van kunnen leven en daarnaast het werken in de kraamzorg een groot negatief effect heeft op het privé leven. 

Het is heel goed mogelijk dat dit gaat leiden tot het verdwijnen van kraamzorg in de geboortezorg. Want kraamzorg kan nu inmiddels al ruim 3 jaar niet meer volledig geleverd worden door bijna alle kraamzorgorganisaties. Aanstaande kraamvrouwen krijgen het hele jaar standaard te horen dat ze niet moeten rekenen op de geïndiceerde uren. Mensen kunnen enkel nog rekenen op hoogstens, ergens op een dag, 3 uur zorg.  Laat staan dat mensen kunnen rekenen op zorg op dag  9 en 10 in geval van complicaties. Er zijn steeds meer organisaties die een inschrijfstop hebben. 

Het niet kunnen leveren van goede en voldoende kraamzorg, ondermijnt de kwaliteit van de kraamzorg maar ook de toekomst van de kraamzorg.. 

Alternatieve zorg als er geen kraamzorg is

De kraamzorg zal zijn relevantie verliezen. Mensen, die afhankelijk zijn van deze zorg tijdens en na de bevalling,  zullen op zoek gaan naar alternatieven. De buurvrouw, oma of papa, zoals nu vaak wordt voorgesteld door de organisaties zal niet voldoende zijn. Want er is en blijft behoefte aan warme professionele, betrokken ondersteuning op maat. Dat is in Nederland nu bijna 75 jaar de kraamzorg maar  wanneer de  kraamzorg niet kan leveren dan ligt het in de lijn der verwachting dat er gezocht gaat worden naar alternatieven. De doula 's en lactatiekundigen staan klaar met een groot deel van de zorg die ooit tot het vak kraamzorg hoorde. Ze kunnen nu wel de zorg  leveren die kraamzorgorganisaties, door gebrek aan personeel, niet meer kunnen bieden. Helaas wordt deze zorg niet of slechts gedeeltelijk vergoed via een aanvullende verzekering en is daarom enkel toegankelijk voor vrouwen met voldoende financiele middelen en met de mogelijkheden om deze zorg te vinden. Maar de vraag is hoelang dat nog duurt. De volgende stap is dat kraamzorg zal worden heroverwogen als zorg in het basispakket.  Het zou dan zo maar eens kunnen dat  doula zorg en lactatiekunde de plek in het basispakket gaan innemen en dat deze zorg samen met de verloskundige de spil worden van het niet pathologische deel van de geboortezorg. Kraamzorg wordt dan hoogstens een aanvullende diens in het basispakket. Enkel toegankelijk voor mensen die het kunnen betalen en waarbij de praktische huishoudelijke ondersteuning voorop staat. Dan zullen de meeste mensen kiezen voor de zorg van een kraamverzorgende die werkt al zzp-er omdat deze groep nu al voor veel kraamvrouwen de oplossing is als ze op zoek zijn naar kraamzorg op maat. 

Het extra geld zal de kraamzorg  dus enkel helpen wanneer de minister ook eisen zal stellen aan goed werkgeverschap in de kraamzorg

Lees meer

Werken in de kraamzorg anno 2019: positie van de leerling

April 2019

Afgelopen weken ontvangen we steeds meer vragen van leerlingen. Zoals een aantal leerlingen die gestart zijn bij een kraamzorgorganisatie ergens in het land. Deze leerlingen hebben een werk-leerovereenkomst met de organisatie.  Zij krijgen een opleiding aangeboden via zelfstudie en af en toe een dagje naar een praktijkdag. Ze moeten onbetaald in eigen tijd studeren.  Tijdens de stage (de praktijk) worden ze begeleid door andere leerlingen. Ze worden wekenlang achter elkaar ingezet in de kraamgezinnen, zonder roosters en periodes om bij te komen en te kunnen leren. Na 3 gezinnen meelopen worden ze geacht zelfstandig te kunnen werken. Ze worden pas ziek gemeld als ze geen plus uren meer hebben. Als je dit als leerling niet meer volhoudt, wordt je onvoldoende beoordeeld en ontslagen en moet je de opleiding en kosten die het bedrijf gemaakt heeft om jou op teleiden terugbetalen. 

Sommige van deze leerlingen krijgen bij de start van de "samenwerking", wanneer ze gaan meelopen, nog geen € 4,00 bruto per uur betaald  en krijgen, wanneer ze eenmaal zelfstandig werken, nog geen €11.00 per uur. De kraamzorgorganisatie krijgt minimaal tussen de 45 en 50 euro per uur uitbetaald door de verzekeraar. De opleiding kost niet meer dan 2800 euro. Zodra een leerling 2 gezinnen van 40 uur zelfstandig gedraaid heeft, zijn de kosten van de opleiding er al uit...want de verzekeraar betaald even veel voor kraamzorg geleverd door een leerling als door een gediplomeerde.

Echter, de kwaliteit van de kraamzorg komt zo natuurlijk ernstig in gevaar. Moeders en baby's krijgen zorg van onervaren kraamverzorgenden in opleiding die niet de mogelijkheid krijgen op een goede manier het vak te leren. De kraamverzorgenden in opleiding brengen zich zelf in gevaar want zij zijn duidelijk niet bevoegd en zeker niet bekwaam om al zo snel zelfstandig zorg te verlenen. Zij zijn zelf strafrechtelijk aanspreekbaar mocht er wat fout gaan.

Als NBvK bieden wij de leerlingen een luisterend oor en geven zo goed mogelijk advies en verwijzen door naar de verantwoordelijke instanties. Wij verzamelen de ervaringen en maken ze, indien we dat noodzakelijk achten, inhoudelijk openbaar zodat vakbonden en de werkgeversorganisatie samen met de (arbeids)inspecties hopelijk hun werk gaan doen, verder onderzoek gaan doen en zorgen voor handhaving van wet- en regelgeving. Als beroepsorganisatie kunnen wij slechts klokken luiden en vragen om aandacht voor deze problemen op de arbeidsmarkt, zeker wanneer we zien dat de kwaliteit maar ook het imago van de kraamzorg hierdoor in gevaar komt.

Mocht je zelf, als kraamverzorgenden, willen laten toetsten of jouw organisatie zich aan wet- en regelgeving houdt, dan kun je een melding doen bij de arbeidsinspectie: Melden van arbeidsomstandigheden

 Uiteraard blijven wij bereid met alle betrokkenen na te denken over oplossingen. 

Het is een kwelling dat dit soort zaken kunnen voorkomen in de kraamzorg zonder dat de verantwoordelijke organisaties als vakbonden, werkgeversorganisaties en (arbeids)inspecties ingrijpen. Tantalus schreef er een blog over.  Goed werkgeverschap is een wettelijke verplichting

 

Lees meer

Huidige grote personeelstekort al jaren bekend bij werkgevers en werknemers in de kraamzorg   

maart 2019 

 Deze maand wordt, via de media, bekend gemaakt dat de tekorten in de verpleging en verzorging al jaren geleden werden aangekondigd. Maar zowel overheid als werkgevers in de zorg hebben niet willen luisteren en zijn hierdoor zelf de oorzaak van het inmiddels grote tekort. 

Zie tekort aan zorgpersoneel: die grijze golf zagen we toch al jaren aankomen

In de kraamzorg waarschuwen wij, de beroepsorganisatie van de kraamverzorgenden, al minimaal 10 jaar voor het verwaarlozen van de (dreigende) problemen op de arbeidsmarkt.  Er werd in de kraamzorg, in tegenstelling tot de ouderenzorg, thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg, afgelopen 10 jaar niet bezuinigd. Daarbij stegen de lonen tot dit jaar niet en de tarieven wel. Dit gaf de sector een flinke duw in de rug en was de basis voor veel grote plannen in de sector: bij kraamzorgorganisaties, bij verzekeraars en investeerders.  Dit werd gesteund door de invoering van marktwerking. Deze martkwerking is vanaf 2006 met veel tromgeroffel geïntroduceerd: de zorg, ook de kraamzorg, zou beter en goedkoper worden en er zou daarbij gewoon goed verdiend kunnen worden door slimme ondernemende organisaties. Men vond de NBvK met zijn gezeur over wat dit voor de professional en kraamvrouw zou kunnen betekenen maar negatief, zuur of zelfs bezig met het "nest te bevuilen". Het is inderdaad nu wel erg zuur om gelijk te krijgen en te zien dat de kraamvrouw en kraamverzorgende anno 2019 de hoge prijs betalen van dit eenzijdige beleid en dromerige visies: geen of onvoldoende kraamzorg voor de zorgvragers en geen fatsoenlijke baan meer voor de zorgverleners.  

 In de kraamzorg werden de gevolgen van de marktwerking en de focus op geld verdienen al zichtbaar in 2012.  Toen stopte de Nederlandse vrouw met kinderen baren en bleef, door de crisis, het geboortecijfer hetzelfde en groeide niet meer. De zorgondernemers, verzekeraars en andere investeerders raakten op dat moment beleidsmatig in paniek want de kraamzorg zou een verdienmodel zijn en een groeisector. De winsten die behaald zouden worden konden door verzekeraars gebruikt worden om tekorten op andere gebieden in het basispakket op te vullen of de premies te verlagen, eigenaren van kraamzorgorganisaties hadden grote plannen om met de winsten uit de kraamzorg groter te groeien en andere organisaties op te kopen om zo nog meer winst te maken. Ook werden er allemaal wilde plannen tot uitvoer gebracht en werden winsten gebruikt, in het echt of op papier, om andere nieuwe bedrijven op te richten, van een academische werkplaats tot aan gratis lactatiekundige hulp tot aan ICT bedrijven, kinderopvangbedrijfjes tot aan echowinkel of leuke babyspulletjes winkels. En dit zou allemaal betaald worden met het geld dat bestemd was voor kraamzorg en dat dus werd verdiend door de hardwerkende kraamverzorgenden.  Maar toen weigerde de Nederlandse Vrouw haar medewerking. Zij stopte met baren ivm de crisis en gooide roet in de grootste plannen van het zorgondernemende deel van de kraamzorg. En zo was de vrouw samen met haar baby een minder groot verdienmodel dan gehoopt. Daarnaast weigerden de kraamverzorgenden  zich langer te laten gebruiken als verdienmodel of kostenpost, zonder te mogen en kunnen meedelen in de winsten.  Zij verlieten en masse het vak. 

 De NBvK heeft vanaf 2012 bij de kraamzorgorganisaties, overheid en stakeholders aangedrongen om de rust die veroorzaakt werd door het stabiliseren van het geboortecijfer, te gebruiken om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor de kraamverzorgenden te verbeteren om zo gereed te zijn voor de hoge uitstroom van de grote groep oudere werknemers en dus de winsten te gebruiken voor opleiden, salarissen en verlaging werkdruk. Wij hebben onverminderd aangedrongen op een ander, kraamzorg vriendelijker, beleid in de sector. We hebben ons verlangen altijd ondersteund gezien door (eigen) onderzoek en enorme steun van onze achterban. 

Lees meer

Ontwikkelingen in de kraamzorg anno 2019

Februari 2019 

In de visie van de NBVK kan goede kraamzorg enkel worden geleverd door gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamzorgprofessionals, de kraamverzorgenden. 
Daarom blijven wij ons altijd "bemoeien" met hoe kraamzorg wordt georganiseerd.

Delen we successen en tegenslagen. En volgen wij alle nieuwe ontwikkelingen en starten wij waar nodig discussie en overleg over ontwikkelingen. Door onze werkzaamheden, onderlinge contacten en groot netwerk zijn wij  goed op de hoogte van wat er in de sector bloeit, groeit of verwelkt. 

De komende jaren zien wij een aantal grote uitdagingen en ontwikkelingen waar wij zeker een bijdrage aan zullen blijven leveren. Dat kan niet zonder actieve leden en blijven op zoek naar kraamverzorgenden die mee willen denken en praten over de toekomst van ons vak en de positie van kraamverzorgenden in de geboortezorg. 

 Meedoen/ aansluiten bij (een van) de activiteiten van de NBvK?  mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer weten?

Lees meer

Arbeidsmarktproblemen in de kraamzorg blijven bestaan 

februari 2019 

Wij maken de balans op van 2018 en zien dat de problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg blijven bestaan. Inmiddels wordt onze Monitor Werdruk in de Kraamzorg uit voorjaar 2018 (zie eerder bericht met link naar rapport)  ondersteunt door een groot onderzoek van VenVN eind 2018/begin 2019 dat tot precies de zelfde resultaten komt: het werken in de zorg is fantastisch mooi werk maar in de huidige omstandigheden niet vol te houden. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien zich zelf niet lang meer in het vak werken. Ondanks alle inzet en gekld die de ministers en werkgevers zeggen in te zetten. 

De overheid gooit er dure imagocampagnes tegenaan. Onder de noemer "werken in de zorg"  of "Ik werk met plezier in de zorg", worden burgers in Nederland uitgedaagd en verleid om in de zorg te komen werken. Helaas zullen deze nieuwkomers waarschijnlijk net zo hard weer verdwijnen. 

Want er wordt helaas niets gedaan aan de bestaanzekerheid en gezondheid van de mensen die werken in de zorg. De salarissen blijven (te) laag, de contracten onzeker en de werkdruk maakt dat mensen ziek worden, lichamelijk of geestelijk en deze groep kan na haar herstel vaak niet meer blijven werken in de zorg en verdwijnt naar elders. Waar men kan werken in betere omstandigheden. 

Lees meer