NBvK steunt Zorg in Actie

Oktober 2018  

Sinds deze zomer hebben zich tienduizenden zorgprofessionals aangesloten bij Zorg in Actie. Dit zeggen de oprichters van Zorg in Actie over hun doel: 

De zorg in Nederland staat onder hoge druk en problemen stapelen zich op. Steeds meer mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Zorg in Actie maakt zich daarom hard voor naleving van bestaande CAO's, lagere werkdruk en hogere salarissen om zodoende goede zorg te kunnen waarborgen.Zorg in Actie is er voor alle (aankomende) zorgprofessionals op de werkvloer: Huishoudelijk medewerkers, Verzorgenden, Verpleegkundigen, Helpenden, Begeleiders uit de ouderenzorg gehandicaptenzorg, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de ziekenhuizen.

Wil je meer weten of je aansluiten/actief mee doen met Zorg in Actie?

Op hun website kun je meer lezen over de activiteiten: Zorg In Actie 

Op onze facebookpagina: werken in de kraamzorg delen wij regelmatig nieuws van de actiegroep en op hun eigen facebookpagina kun je mee lezen en praten over alles wat er op dit moment speelt in de zorg. Je krijgt een zeer uitgebreid beeld van alle activiteiten in de zorg. De NBvK is zelf niet actief binnen deze groep maar we steunen hun doel uiteraard met heel ons hart en trekken graag samen op waar mogelijk en nodig.