Personeelstekort in geboortezorg wordt groter en gevaarlijker

November 2018

Vandaag, 16 november, hebben de verloskundigen de noodklok geluid over de capaciteitsproblemen in de geboortezorg. Na de kraamzorg worden nu ook de tekorten in de ziekenhuizen duidelijk; er zijn opnamestops en sluiting van verloskunde afdelingen. Dit leidt tot gevaarlijke en onwenselijke situaties. Deze problemen komen bij de problemen die het tekort aan kraamzorg nu al maanden geeft in de geboortezorg. De KNOV deed onderzoek. Zie de resultaten van het onderzoek van de KNOV op hun site:KNOV: capaciteitsproblemen leiden tot nijpende situaties in geboortezorg

De nieuwe crisis in de geboortezorg is geboren. 
Dit keer gaat het niet om slechte of geen samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen maar het wegvallen van de verpleging en verzorging in de geboortezorg. De gevolgen zullen uiteindelijk hetzelfde zijn: gevaarlijke situaties voor moeders en baby's rondom bevalling en kraamtijd.

Het is duidelijk dat verloskundigen en gynaecogen niet zonder de extra handen, ogen en oren kunnen die kraamverzorgenden en verpleegkundigen leveren in de geboortezorg. Wij roepen wederom het ministerie op de regie te nemen over de nijpende situatie in de geboortezorg en met alle partijen aan tafel te gaan en een Deltaplan op te stellen waardoor iedere professional in de geboortezorg zijn of haar werk goed kan doen in gezonde en fatsoenlijke omstandigheden en iedere vrouw en baby in Nederland de zorg krijgt waar zij recht op hebben.  

De NBvK heeft gereageerd op de site van Ouders van Nu:Zo zit het met de tekorten in de kraamzorg en verloskunde