Kraamzorg is geen handig verdienmodel  voor ondernemers met winstoogmerk

Juli 2019 

Kraamzorg is noodzakelijk zorg die beschikbaar moet zijn voor iedereen.  

De lobby richting de Tweede Kamer van de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg samen met vakbond FNV  voor meer geld naar de kraamzorgorganisaties,  is de minister ook opgevallen. Kamerleden hebben opheldering gevraagd over de lage tarieven van wachtdiensten draaien. De minister heeft daarop in een brief zijn visie op de situatie bekend gemaakt. Lees hier Brief Minister over tarief Kraamzorg juli 2019

Hij wacht het kostenonderzoek van de Nza af. Een zeer verstandige beslissing want de NBvK stelt  al jaren de vraag waar blijft het geld dat ieder jaar in kraamzorg wordt gestoken. De tarieven zijn enkel gestegen terwijl het geboortecijfer nagenoeg gelijk bleef.  Zie overzicht tarieven van afgelopen jaren: Wat kost kraamzorg

In 2018  hebben wij de noodklok geluid over de hoge uitstroom in de kraamzorg. Er is inmiddels een tekort van rond de 3000 kraamverzorgenden en de geïndiceerde uren kraamzorg worden in het hele land op grote schaal al zeker 3 jaar niet geleverd met alle gevaren voor de gezondheid van moeders en baby's

Zie het Rapport Monitor Werkdruk in de kraamzorg 2018 

Zolang de brancheorganisatie BOgeboortzorg, samen met vakbond FNV, de ogen blijft sluiten voor de werkelijkheid en denkt dat werken aan winstmaximalisatie de werkgever goede werkgevers maakt waar kraamverzorgende graag bij willen werken, zal de sector leeg  blijven lopen. Het is tijd dat, aansluitend op het kostenonderzoek van de Nza, er een groot en breed onderzoek komt naar werkgeverschap in de kraamzorg door de arbeidsinspectie.  Daarbij is van groot belang dat het, in de CAO 2018-2019,  afgesproken, meldpunt voor wantoestanden op arbeidsvoorwaardelijk gebied, eindelijk opengesteld wordt door de vakbonden en werkgeversorganisaties zonder dat melders het gevaar lopen hun baan en inkomen te verliezen zodat de sector kan worden opgefrist en werkgevers kunnen worden bijgeschoold of verzocht worden de sector of alvast de werkgeversorganisatie te verlaten zodat zorgverzekeraars ook beter zicht krijgen welke kraanzorgorganisaties werken aan goede kraamzorg voor alle vrouwen en baby's en welke vooral werken aan goede winsten voor zichzelf en aandeelhouders en hun publieke taak en verantwoordelijkheid als klein onbelangrijk detail of kostenpost zien. 

Lees ook Blog Tantalus Juli 2019

Waarom winst maken geen doel mag zijn in de kraamzorg: 

Kraamzorg is geen verdienmodel voor winstmaximalisatie van ondernemers. Geld dat betaald wordt voor kraamzorg is geld dat de samenleving betaald voor goede kraamzorg voor alle vrouwen en baby's en niet om winsten te genereren voor organisaties, aandeelhouders of eigenaren.  De verhalen over zorgfraude hebben afgelopen weken ons weer via de media bereikt. Het blijkt relatief makkelijk te zijn om zorgverleners in verzorging en verpleging voor zeer lage lonen in slechte omstandigheden te laten werken. De professionals houden van hun vak en denken al snel dat het niet anders kan. Zeker wanneer vakbonden niet thuis geven bij het oplossen van wantoestanden en slechte CAO's afsluiten. Ook in de kraamzorg zijn jaren fikse winsten gedraaid zonder dar vakbonden dit hebben kunnen verzilveren voor betere lonen en goede arbeidsvoorwaarden. De bonden zijn zwak en hebben weinig leden in de kraamzorg. Dit maakt dat winsten niet terecht komen bij het personeel. Die zagen hun werkomstandigheden enkel slechter worden. Met als resultaat dat steeds minder mensen zich kunnen veroorloven in de kraamzorg te werken en zo zijn er nu zeker 2000 tot 3000 kraamverzorgenden tekort. De enige reden dat kraamzorgorganisaties geen winst meer kunnen maken is dat ze geen volledige zorg meer kunnen leveren omdat ze geen personeel hebben. Het personeel loopt weg omdat ze hun boterham niet goed kunnen verdienen in de kraamzorg en hun werk niet goed kunnen doen.  

Werken als ZZP-er als oplossing voor het slechte werkgeverschap:

Een grote groep kraamverzorgenden verdwijnt van de arbeidsmarkt in de kraamzorg of vestigt zich als zzp-er. 

ZZP-ers zul je niet snel om hogere tarieven horen vragen. Zij weigeren wel steeds vaker om voor een zeer laag tarief als onderaannemer te werken voor kraamzorgorganisaties en trekken de regie van organiseren en uitvoeren van zorg naar zich toe door zelf de inkoop van de zorg te regelen via gezamelijke inkoop of een facilitair bedrijf.  Zij hebben geen kraamzorgorganisaties nodig om aan clienten te komen. Steeds meer kraamvrouwen vinden de weg naar een zzp-er:een zelfstandige zorgprofessional in de kraamzorg. 

Het is goed mogelijk dat deze groep in de toekomst enkel nog meer groeit maar helaas zal niet iedere kraamverzorgenden hier haar bestaan mee kunnen opbouwen. De grootste groep zal toch graag in loondienst willen werken. Maar als dat niet mogelijk is dan is er gelukkig elders in de zorg werk genoeg voor deze vakmensen met hart voor zorg.