Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

mei 2018

Het is nu inmiddels duidelijk dat de werkgevers in de kraamzorg, de samenwerking met (georganiseerde)kraamzorg professionals actief frustreren en tegenwerken. Ieder constructief overleg met partijen die kraamverzorgenden vertegenwoordigen wordt, zodra er gewerkt moet worden aan oplossingen, gestopt en onmogelijk gemaakt door de houding van de werkgevers.  Afgelopen week hebben de vakbonden de samenwerking met BOgeboortezorg op een laag pitje gezet. Zij hebben vorige week de CAO tafel verlaten en BOgeboortezorg de tijd gegeven om met een nieuw plan te komen.  De NBvK kreeg deze week eindelijk reactie van BOgeboortezorg op ons (bestuurlijke) verzoek te zoeken naar wegen om realistisch en gelijkwaardig samen te werken: Bogeboortezorg ziet geen enkele reden om inhoudelijk met de NBvK samen te werken. Zo heeft BOgeboortezorg bestuurlijk op praktisch geeneen tafel in de sector kraamzorg/geboortezorg meer overleg en samenwerking met de professionals in de kraamzorg: de kraamverzorgenden. Zij blijft zich echter presenteren als de inhoudelijke en organisatorische vertegenwoordiger van kraamzorg. Op dit moment lijken de kraamzorgorganisaties  te denken dat zij kraamzorg kunnen organiseren zonder kraamverzorgenden. Wij betreuren deze destructieve en ouderwetse houding van werkgevers in de kraamzorg anno 2018. 

Het enige waar wij nu nog op kunnen hopen is dat de leden van BOgeboortezorg hun bestuur en werkorganisatie tot de orde roepen. Zodat verhoudingen genormaliseerd kunnen worden en er daadwerkelijk transparant en verbindend kan worden samengewerkt aan de toekomst van de kraamzorg. 

CAO onderhandelingen gestaakt:  

De eisen die BOgeboortezorg namens de werkgevers in de kraamzorg stelde aan de CAOKraamzorg tafel, waren voor alle partijen die professionals vertegenwoordigden aan de CAO tafel onder de maat. Daarbij dragen deze voorstellen niet bij aan de broodnodige oplossingen die moeten komen voor de slechte werkomstandigheden in de kraamzorg. De werkdruk is hoog, er is een hoog ziekteverzuim,  de salarisssen zijn slecht en er moet door het personeel veel eigen (onbetaalde)tijd en geld gestopt worden om te kunnen werken in de kraamzorg. BOgeboortezorg legt de eisen van vakbonden naast zich neer omdat ze geen geld genoeg krijgen van de verzekeraars. Echter, de tarieven zijn afgelopen jaren enkel gestegen.  Daarnaast wil BOgeboortezorg dat alle algemene, landelijke rechten en plichten verdwijnen en dat iedere kraamzorgorganisatie zelf, met eventueel een OR, afspraken gaat maken over rechten en plichten van het personeel. Uiteraard kunnen de vakbonden hier niet mee instemmen. Personeel wordt zo vogelvrij en overgeleverd aan de eisen van werkgevers. 

Zie ook: Voorstel CAO Inzet 2018

en wil je je stem laten horen, stuur een brief naar BOgeboortezorg, de vakbonden en/of je werkgever:

 Actie oproep vakbonden: Laat je stem horen!

Geen samenwerking en afstemming binnen de kraamzorgsector mogelijk: 

De NBvK heeft in februari 2018 bij het bestuur van BOgeboortezorg opheldering gevraagd over de wijze waarop BOgeboortezorg, eenzijdig, zonder overleg en consensus met de professionals, willen gaan werken aan een eigen opleiding instituut dat niet opleidt tot kraamverzorgenden maar tot kraamhulp. Als beroepsvereniging zien wij hier een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van kraamzorg in de geboortezorg. Daarnaast zijn wij bang dat kraamzorg als gekozen wordt voor deze koers, haar unieke en bijzondere positie in het basispakket zal verliezen. Een aantal jaren geleden waren er al plannen om kraamzorg uit het basispakket te halen. Toen is de medische noodzaak van kraamzorg aangetoond. Wanneer er gewerkt gaat worden met een zorgverleners die niet wettelijk bevoegd en bekwaam zjn om in de geboortezorg te kunnen werken en medische zorg te kunnen geven, dan zal de logische stap zijn om kraamzorg uit het basispakket te halen. We hebben afgelopen jaren hetzelfde gezien in de thuiszorg en ouderenzorg waar de huishoudelijke zorg voor groot deel is afgeschaft en alle zorgverleners met opeidingen onder niveau verzorgenden 3IG zijn ontslagen. 

Wij vrezen dus niet alleen voor verlies van kwaliteit, wij vrezen ook voor een grote ontslaggolf in de kraamzorg gepaard met het afschaffen van ons mooie vak. Daarnaast wordt de positie van het Kenniscentrum Kraamzorg door deze ontwikkelingen bedreigd. 

Zie ook: Tekorten in de kraamzorg: De geschiedenis herhaalt zich

Zie ook: Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij

 

 Arbeidsmarktplan BOgeboortezorg  

BOgeboortezorg is inmiddels gestart met een mediacampagne om nieuwe kraamverzorgenden te werven. Er worden filmpjes verspreid die vrouwen enthousiast moeten maken om te kiezen voor de kraamzorg. Deze nieuwe mensen zullen voor een deel worden opgeleid op het eigen bijscholingsinstituut van BOgeboortezorg dat in september wil starten met het opleiden van rond de 200 kraamverzorgenden.  Hoe en waar weet niemand, enkel dat het zal gaan om een soort e-learning met af en toe een regionale bijeenkomst.  Zij noemen dit een arbeidsmarktplan. Helaas is dit plan zonder de steun en betrokkenheid van de (georganiseerde) professionals en het beroepsonderwijs opgesteld en wordt nu ook uitgevoerd door enkel werkgevers. Het gaat dus niet om een arbeidsplan maar een propagandacampagne voor kraamzorgorganisaties. 

Helaas, zullen veel kraamverzorgenden er snel achter komen dat ondanks mooie verhalen en filmpjes de realiteit keihard is. Dat ondanks dat het werk inhoudelijk fantastisch is, de omstandigheden maken dat je het niet lang volhoudt om te blijven werken in de kraamzorg. 

Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Wij raden dan ook iedereen aan, zich naast deze informatie, goed verder te informeren bij de NBvK maar ook bij de regionale opleidingscentra (ROC's) , vakbonden en vraag vooral goed na of de organisatie die jou wilt gaan opleiden, goede arbeidsvoorwaarden garandeert. Zie ook: Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende!