Nieuws

Ontwikkelingen in de kraamzorg anno 2019

Februari 2019 

In de visie van de NBVK kan goede kraamzorg enkel worden geleverd door gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamzorgprofessionals, de kraamverzorgenden. 
Daarom blijven wij ons altijd "bemoeien" met hoe kraamzorg wordt georganiseerd.

Delen we successen en tegenslagen. En volgen wij alle nieuwe ontwikkelingen en starten wij waar nodig discussie en overleg over ontwikkelingen. Door onze werkzaamheden, onderlinge contacten en groot netwerk zijn wij  goed op de hoogte van wat er in de sector bloeit, groeit of verwelkt. 

De komende jaren zien wij een aantal grote uitdagingen en ontwikkelingen waar wij zeker een bijdrage aan zullen blijven leveren. Dat kan niet zonder actieve leden en blijven op zoek naar kraamverzorgenden die mee willen denken en praten over de toekomst van ons vak en de positie van kraamverzorgenden in de geboortezorg. 

 Meedoen/ aansluiten bij (een van) de activiteiten van de NBvK?  mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer weten?

Lees meer

Arbeidsmarktproblemen in de kraamzorg blijven bestaan 

februari 2019 

Wij maken de balans op van 2018 en zien dat de problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg blijven bestaan. Inmiddels wordt onze Monitor Werdruk in de Kraamzorg uit voorjaar 2018 (zie eerder bericht met link naar rapport)  ondersteunt door een groot onderzoek van VenVN eind 2018/begin 2019 dat tot precies de zelfde resultaten komt: het werken in de zorg is fantastisch mooi werk maar in de huidige omstandigheden niet vol te houden. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien zich zelf niet lang meer in het vak werken. Ondanks alle inzet en gekld die de ministers en werkgevers zeggen in te zetten. 

De overheid gooit er dure imagocampagnes tegenaan. Onder de noemer "werken in de zorg"  of "Ik werk met plezier in de zorg", worden burgers in Nederland uitgedaagd en verleid om in de zorg te komen werken. Helaas zullen deze nieuwkomers waarschijnlijk net zo hard weer verdwijnen. 

Want er wordt helaas niets gedaan aan de bestaanzekerheid en gezondheid van de mensen die werken in de zorg. De salarissen blijven (te) laag, de contracten onzeker en de werkdruk maakt dat mensen ziek worden, lichamelijk of geestelijk en deze groep kan na haar herstel vaak niet meer blijven werken in de zorg en verdwijnt naar elders. Waar men kan werken in betere omstandigheden. 

Lees meer

De NBvK: Samen steunen, inspireren en motiveren

December 2018

Wij wensen iedereen een mooie decembermaand en hopen jullie allemaal gezond, zelfbewust en sterk weer aan te treffen in 2019. Zodat we samen elkaar kunnen blijven steunen, inspireren en motiveren.

De vrijwilligers en actieve kaderleden van de NBvK gaan zich deze maand bezig houden met andere zaken dan de positie van kraamverzorgenden. We gaan het werken in de zorg nu even enkel combineren met onze eigen gezinnen, families en vrienden.

Op 12 december 2018 hebben de leden het jaar 2018 afgesloten en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de NBvK. 

Op 8 februari 2019 gaan we verder met het vaststellen met onze activiteiten in 2019. 

Ben je lid van de NBvK? Meld je aan voor deze bijeenkomst en praat mee over hoe we met elkaar vorm kunnen geven aan de toekomst van de kraamzorg. Zowel voor de kraamgezinnen als voor jou, de professional werkzaam in de kraamzorg. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv ALV februari 2019 

Personeelstekort in geboortezorg wordt groter en gevaarlijker

November 2018

Vandaag, 16 november, hebben de verloskundigen de noodklok geluid over de capaciteitsproblemen in de geboortezorg. Na de kraamzorg worden nu ook de tekorten in de ziekenhuizen duidelijk; er zijn opnamestops en sluiting van verloskunde afdelingen. Dit leidt tot gevaarlijke en onwenselijke situaties. Deze problemen komen bij de problemen die het tekort aan kraamzorg nu al maanden geeft in de geboortezorg. De KNOV deed onderzoek. Zie de resultaten van het onderzoek van de KNOV op hun site:KNOV: capaciteitsproblemen leiden tot nijpende situaties in geboortezorg

De nieuwe crisis in de geboortezorg is geboren. 
Dit keer gaat het niet om slechte of geen samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen maar het wegvallen van de verpleging en verzorging in de geboortezorg. De gevolgen zullen uiteindelijk hetzelfde zijn: gevaarlijke situaties voor moeders en baby's rondom bevalling en kraamtijd.

Het is duidelijk dat verloskundigen en gynaecogen niet zonder de extra handen, ogen en oren kunnen die kraamverzorgenden en verpleegkundigen leveren in de geboortezorg. Wij roepen wederom het ministerie op de regie te nemen over de nijpende situatie in de geboortezorg en met alle partijen aan tafel te gaan en een Deltaplan op te stellen waardoor iedere professional in de geboortezorg zijn of haar werk goed kan doen in gezonde en fatsoenlijke omstandigheden en iedere vrouw en baby in Nederland de zorg krijgt waar zij recht op hebben.  

De NBvK heeft gereageerd op de site van Ouders van Nu:Zo zit het met de tekorten in de kraamzorg en verloskunde

12 december 2018: Algemene Ledenvergadering

 November 2018 

Op 12 december organiseren we een Algemene  Ledenvergadering om het jaar 2018 samen af te sluiten en de toekomst van de kraamzorg en de NBvK te bespreken.  We nodigen jou van harte maar ook met klem uit om aanwezig te zijn. We hebben jou nodig, want zonder jou is er geen NBvK. 

Samen staan we sterk!

Het voornaamste doel van de ALV is dat de leden mee praten en denken over de koers van de vereniging en hoe we kunnen en willen bestaan  als NBvK en Kraamzorg in stand kunnen houden.  Waar heb jij als kraamverzorgende de NBvK voor nodig. Hoe kun jij zelf bijdragen aan onze gezamenlijke toekomst in de Kraamzorg. 

Lees meer

NBvK steunt Zorg in Actie

Oktober 2018  

Sinds deze zomer hebben zich tienduizenden zorgprofessionals aangesloten bij Zorg in Actie. Dit zeggen de oprichters van Zorg in Actie over hun doel: 

Lees meer

Kraamzorg gaat failliet aan de markwerking in de zorg

Oktober 

Oktober 2018 - Deze week werd bekend dat het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en het ziekenhuis in Lelystad failliet zijn gegaan In de media kunnen we allemaal volgen wat de gevolgen zijn voor patienten en medewerkers. In de Flevopolder staat meteen de geboortezorg onder druk. Vrouwen moeten nu maar afwachten waar ze kunnen bevallen, in Sneek, Almere of Zwolle en of ze op tijd deze ziekenhuizen kunnen bereiken. Vooral voor de vrouwen in Urk kan dat een groot probleem worden. Afgelopen week werd ook bekend dat een kraamzorgorganisatie in Amsterdam failliet is gegaan. Dit is niet de eerste organisatie die dit jaar failliet gaat. Zie ook: Tijdvoor deltaplan kraamzorg

Er staan meer ziekenhuizen op de rand van faillissement. Ook kraamzorgorganisaties als we sommige berichten vanuit de organisaties moeten geloven. Vakbonden en zorgorganisaties in de kraamzorg wijzen inmiddels naar de Nza en vragen in een petitie om meer geld voor de kraamzorg. De afgelopen jaren zijn de tarieven al met 14% gestegen.Zie: Wat kost kraamzorg

Inmiddels krijgen organisaties ook weer leuke subsidies om nieuwe mensen op te leiden en is het opleiden van nieuwe mensen een verdienmodel geworden middels een eigen opleidingsinstituut: Leren in de kraamzorg

De vraag is of extra geld de oplossing is. Misschien moet de vraag zijn: waar en hoe wordt het geld in de zorg, ook in de kraamzorg, uitgegeven.

Lees meer

Kraamzorg een prachtig vak maar dreigt te bezwijken onder werkdruk & leegloop

september 2018 

De kraamverzorgende heeft een prachtig beroep maar door de hoge werkdruk en slechte salarissen verlaten veel (nieuw en jonge) kraamverzorgenden het vak. Het gevolg hiervan is dat de beroepsgroep snel vergrijst en deze oudere kraamverzorgenden verlaten het vak ook omdat ze met pensioen gaan of omdat ze het werken in de kraamzorg niet langer kunnen combineren met o.a mantelzorg voor bejaarde ouders of kleinkinderen. Daarnaast kent de kraamzorg een zeer hoog ziektecijfer. Dit alles is zeer alarmerend en maakt dat er sprake is van leegloop. De problemen die hierdoor onstaan schreeuwen om oplossingen.

Want wanneer er onvoldoende kraamverzorgenden zijn stokt de goede zorg aan pasbevallen moeders en pasgeboren baby's. Het ontbreken van kraamzorg tijdens de bevalling en in de eerste 10 dagen kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Kraamzorg is een van de belangrijkste peilers onder een goede en voldoende geboortezorg. Wanneer kraamzorg dreigt te bezwijken aan personeelsgebrek is het tijd om in te grijpen. 

Om in te grijpen is belangrijk dat de oorzaken bekend zijn van het ontstaan van het personeelsgebrek en de problemen. De NBvK heeft de ontwikkelingen de afgelopen 15 jaar op de voet gevolgd en onze analyse is dat de problemen die er nu zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de problemen op de arbeidsmarkt in 2000-2004 en de problemen in 2007-2009 , niet zijn veroorzaakt door een stijging van stijging van het aantal geboortes (2000-2004) of door een verandering in de financiering waardoor het geld voor kraamzorg niet bij de kraamzorg terecht kwam (2007-2009).

De afgelopen 5 jaar is er in de kraamzorg enkel geld bij gekomen middels tariefsstijgingen en zijn er niet meer baby's geboren. Maar toch verlaat de een na de andere kraamverzorgende de sector of wordt zzp-er. Uit inventarisatie in 2017/2018 is gebleken dat de arbeidsvoorwaarden zeer slecht zijn in de kraamzorg, de onvrede is groot. Snel nieuwe mensen opleiden is daarom geen oplossing. Zij zullen net zo hard weer weg lopen als dat zij binnen komen. Snel verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan een oplossing zijn maar dit komt niet van de grond. Gevolg: Slecht werkgeverschap door het ontbreken van een goede CAO kraamzorg die wordt nageleefd maken de arbeidsomstandigheden in de kraamzorg dramatisch slecht. 

Lees meer

Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden

 Monitor schetst onthutsend beeld van werkgeverschap

Persbericht, 6 juni 2018 • De ‘Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018’ schetst een onthutsend beeld van de kraamzorgsector. De arbeidsomstandigheden zijn slecht, de werkdruk is hoog en werkgevers gaan erg slordig om met de arbeidsvoorwaarden. Kraamverzorgenden werken gemiddeld vijftig procent meer uren dan waar ze voor worden betaald, hebben geen vaste vrije dag, kunnen geen vakantiedagen opnemen en mogen zich vaak niet ziek melden. De uitstroom is groot, de instroom blijft achter. Hierdoor komt ook de zorg voor kraamvrouwen en baby’s in de knel.

Download de Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 

Lees meer

Kraamverzorgende mag geen kraamhulp worden

maart 2018

Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van de plannen van BO-geboortezorg om verder te gaan met de branche-erkende opleidingen in notabene een eigen opleidingsinstuut dat met  kraamzorggeld opgezet gaat worden en wordt geaccrediteerd door een ander instituut dan het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Het KCKZ  regelt sinds 2013 de accreditatie van kraamzorgopleidingen en is met overheidsgeld opgezet en wordt bestuurd door de NBvK en BO-geboortezorg. Naast de regie over opleiden wegnemen bij het kenniscentrum (enkel het beroepsprofiel zal worden meegenomen) is door deze werkwijze ook de gehele beroepsgroep buitengesloten bij het opleiden. Voor ons is dit onaanvaardbaar. Zie ook:  Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij en Topvrouwen in de kraamzorg

Net als de werkgevers in de kraamzorg zijn wij ervan bewust dat er wat moet gebeuren. Het personeelsgebrek bedreigt de kwaliteit en toegang tot geboortezorg in Nederland. Wij hebben daarover een analyse gemaakt en gedeeld met de sector. Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden 

Onze conclusie:

Het gebrek aan goede werkomstandigheden maakt dat er nu sprake is van arbeidsmarktproblemen, niet het gebrek aan leerlingen en goede opleidingen. Er zijn genoeg mensen die de kraamzorg in willen en er zijn ook genoeg goede opleidingen beschikbaar. Er zijn teveel mensen die de kraamzorg na of zelfs als tijdens hun opleiding verlaten. 

Het kraamzorggeld dat dreigt door deze plannen van BO-geboortezorg te verdwijnen in een snel en onzorgvuldig opgezet scholingsinstituut. Dit geld moet in onze ogen beter besteedt worden. Namelijk aan de salarissen en werkomstandigheden van kraamverzorgenden die nu al 2 jaar aangeven te bezwijken onder de werkdruk, de hoge eigen kosten als en de hoge eisen aan flexibiliteit en inzet. Dat regel je in een goede CAO kraamzorg. Wij hebben daar het  Voorstel CAO Inzet 2018 al voor op tafel gelegd.Hier staat goed beschreven wat nodig is om te zorgen dat kraamverzorgenden gezond en tevreden aan het werk kunnen blijven. 

Goede kraamzorg heeft goed opgeleide kraamverzorgenden nodig. Lees hier over onze ideeën over hoe de opleiding tot kraamverzorgende er in de toekomst uit kan zien. En hoe er nu wordt opgeleid.  De opleiding Kraamverzorgende: algemene Informatie

Wij willen snel en graag samen met de hele sector aan tafel om een degelijk plan te maken. We hebben daarom zowel bij het bestuur van BO-geboortezorg als bij VWS aan de bel getrokken en zullen de komende tijd meerdere partijen in de geboortezorg op de hoogte brengen van de zorgwekkende ontwikkelingen in de kraamzorg.  Wij zullen vragen ons te steunen met het zoeken naar duurzame en goede oplossingen voor de kraamzorg, voor de geboortezorg maar vooral ook voor de cliënten. De moeders, vaders en baby's die in Nederland rekenen op goede kraamzorg, verdienen dit en hebben hier zelfs wettelijk recht op. Daarbij betalen zij (naast de verplichte eigen bijdrage) en de rest van Nederland voor goede en voldoende kraamzorg middels de verplichte zorgpremie van de zorgverzekeringswet.