Nieuws

Werken in de kraamzorg anno 2019: positie van de leerling

April 2019

Afgelopen weken ontvangen we steeds meer vragen van leerlingen. Zoals een aantal leerlingen die gestart zijn bij een kraamzorgorganisatie ergens in het land. Deze leerlingen hebben een werk-leerovereenkomst met de organisatie.  Zij krijgen een opleiding aangeboden via zelfstudie en af en toe een dagje naar een praktijkdag. Ze moeten onbetaald in eigen tijd studeren.  Tijdens de stage (de praktijk) worden ze begeleid door andere leerlingen. Ze worden wekenlang achter elkaar ingezet in de kraamgezinnen, zonder roosters en periodes om bij te komen en te kunnen leren. Na 3 gezinnen meelopen worden ze geacht zelfstandig te kunnen werken. Ze worden pas ziek gemeld als ze geen plus uren meer hebben. Als je dit als leerling niet meer volhoudt, wordt je onvoldoende beoordeeld en ontslagen en moet je de opleiding en kosten die het bedrijf gemaakt heeft om jou op teleiden terugbetalen. 

Sommige van deze leerlingen krijgen bij de start van de "samenwerking", wanneer ze gaan meelopen, nog geen € 4,00 bruto per uur betaald  en krijgen, wanneer ze eenmaal zelfstandig werken, nog geen €11.00 per uur. De kraamzorgorganisatie krijgt minimaal tussen de 45 en 50 euro per uur uitbetaald door de verzekeraar. De opleiding kost niet meer dan 2800 euro. Zodra een leerling 2 gezinnen van 40 uur zelfstandig gedraaid heeft, zijn de kosten van de opleiding er al uit...want de verzekeraar betaald even veel voor kraamzorg geleverd door een leerling als door een gediplomeerde.

Echter, de kwaliteit van de kraamzorg komt zo natuurlijk ernstig in gevaar. Moeders en baby's krijgen zorg van onervaren kraamverzorgenden in opleiding die niet de mogelijkheid krijgen op een goede manier het vak te leren. De kraamverzorgenden in opleiding brengen zich zelf in gevaar want zij zijn duidelijk niet bevoegd en zeker niet bekwaam om al zo snel zelfstandig zorg te verlenen. Zij zijn zelf strafrechtelijk aanspreekbaar mocht er wat fout gaan.

Als NBvK bieden wij de leerlingen een luisterend oor en geven zo goed mogelijk advies en verwijzen door naar de verantwoordelijke instanties. Wij verzamelen de ervaringen en maken ze, indien we dat noodzakelijk achten, inhoudelijk openbaar zodat vakbonden en de werkgeversorganisatie samen met de (arbeids)inspecties hopelijk hun werk gaan doen, verder onderzoek gaan doen en zorgen voor handhaving van wet- en regelgeving. Als beroepsorganisatie kunnen wij slechts klokken luiden en vragen om aandacht voor deze problemen op de arbeidsmarkt, zeker wanneer we zien dat de kwaliteit maar ook het imago van de kraamzorg hierdoor in gevaar komt.

Mocht je zelf, als kraamverzorgenden, willen laten toetsten of jouw organisatie zich aan wet- en regelgeving houdt, dan kun je een melding doen bij de arbeidsinspectie: Melden van arbeidsomstandigheden

 Uiteraard blijven wij bereid met alle betrokkenen na te denken over oplossingen. 

Het is een kwelling dat dit soort zaken kunnen voorkomen in de kraamzorg zonder dat de verantwoordelijke organisaties als vakbonden, werkgeversorganisaties en (arbeids)inspecties ingrijpen. Tantalus schreef er een blog over.  Goed werkgeverschap is een wettelijke verplichting

 

Lees meer

Huidige grote personeelstekort al jaren bekend bij werkgevers en werknemers in de kraamzorg   

maart 2019 

 Deze maand wordt, via de media, bekend gemaakt dat de tekorten in de verpleging en verzorging al jaren geleden werden aangekondigd. Maar zowel overheid als werkgevers in de zorg hebben niet willen luisteren en zijn hierdoor zelf de oorzaak van het inmiddels grote tekort. 

Zie tekort aan zorgpersoneel: die grijze golf zagen we toch al jaren aankomen

In de kraamzorg waarschuwen wij, de beroepsorganisatie van de kraamverzorgenden, al minimaal 10 jaar voor het verwaarlozen van de (dreigende) problemen op de arbeidsmarkt.  Er werd in de kraamzorg, in tegenstelling tot de ouderenzorg, thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg, afgelopen 10 jaar niet bezuinigd. Daarbij stegen de lonen tot dit jaar niet en de tarieven wel. Dit gaf de sector een flinke duw in de rug en was de basis voor veel grote plannen in de sector: bij kraamzorgorganisaties, bij verzekeraars en investeerders.  Dit werd gesteund door de invoering van marktwerking. Deze martkwerking is vanaf 2006 met veel tromgeroffel geïntroduceerd: de zorg, ook de kraamzorg, zou beter en goedkoper worden en er zou daarbij gewoon goed verdiend kunnen worden door slimme ondernemende organisaties. Men vond de NBvK met zijn gezeur over wat dit voor de professional en kraamvrouw zou kunnen betekenen maar negatief, zuur of zelfs bezig met het "nest te bevuilen". Het is inderdaad nu wel erg zuur om gelijk te krijgen en te zien dat de kraamvrouw en kraamverzorgende anno 2019 de hoge prijs betalen van dit eenzijdige beleid en dromerige visies: geen of onvoldoende kraamzorg voor de zorgvragers en geen fatsoenlijke baan meer voor de zorgverleners.  

 In de kraamzorg werden de gevolgen van de marktwerking en de focus op geld verdienen al zichtbaar in 2012.  Toen stopte de Nederlandse vrouw met kinderen baren en bleef, door de crisis, het geboortecijfer hetzelfde en groeide niet meer. De zorgondernemers, verzekeraars en andere investeerders raakten op dat moment beleidsmatig in paniek want de kraamzorg zou een verdienmodel zijn en een groeisector. De winsten die behaald zouden worden konden door verzekeraars gebruikt worden om tekorten op andere gebieden in het basispakket op te vullen of de premies te verlagen, eigenaren van kraamzorgorganisaties hadden grote plannen om met de winsten uit de kraamzorg groter te groeien en andere organisaties op te kopen om zo nog meer winst te maken. Ook werden er allemaal wilde plannen tot uitvoer gebracht en werden winsten gebruikt, in het echt of op papier, om andere nieuwe bedrijven op te richten, van een academische werkplaats tot aan gratis lactatiekundige hulp tot aan ICT bedrijven, kinderopvangbedrijfjes tot aan echowinkel of leuke babyspulletjes winkels. En dit zou allemaal betaald worden met het geld dat bestemd was voor kraamzorg en dat dus werd verdiend door de hardwerkende kraamverzorgenden.  Maar toen weigerde de Nederlandse Vrouw haar medewerking. Zij stopte met baren ivm de crisis en gooide roet in de grootste plannen van het zorgondernemende deel van de kraamzorg. En zo was de vrouw samen met haar baby een minder groot verdienmodel dan gehoopt. Daarnaast weigerden de kraamverzorgenden  zich langer te laten gebruiken als verdienmodel of kostenpost, zonder te mogen en kunnen meedelen in de winsten.  Zij verlieten en masse het vak. 

 De NBvK heeft vanaf 2012 bij de kraamzorgorganisaties, overheid en stakeholders aangedrongen om de rust die veroorzaakt werd door het stabiliseren van het geboortecijfer, te gebruiken om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor de kraamverzorgenden te verbeteren om zo gereed te zijn voor de hoge uitstroom van de grote groep oudere werknemers en dus de winsten te gebruiken voor opleiden, salarissen en verlaging werkdruk. Wij hebben onverminderd aangedrongen op een ander, kraamzorg vriendelijker, beleid in de sector. We hebben ons verlangen altijd ondersteund gezien door (eigen) onderzoek en enorme steun van onze achterban. 

Lees meer

Ontwikkelingen in de kraamzorg anno 2019

Februari 2019 

In de visie van de NBVK kan goede kraamzorg enkel worden geleverd door gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamzorgprofessionals, de kraamverzorgenden. 
Daarom blijven wij ons altijd "bemoeien" met hoe kraamzorg wordt georganiseerd.

Delen we successen en tegenslagen. En volgen wij alle nieuwe ontwikkelingen en starten wij waar nodig discussie en overleg over ontwikkelingen. Door onze werkzaamheden, onderlinge contacten en groot netwerk zijn wij  goed op de hoogte van wat er in de sector bloeit, groeit of verwelkt. 

De komende jaren zien wij een aantal grote uitdagingen en ontwikkelingen waar wij zeker een bijdrage aan zullen blijven leveren. Dat kan niet zonder actieve leden en blijven op zoek naar kraamverzorgenden die mee willen denken en praten over de toekomst van ons vak en de positie van kraamverzorgenden in de geboortezorg. 

 Meedoen/ aansluiten bij (een van) de activiteiten van de NBvK?  mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer weten?

Lees meer

Arbeidsmarktproblemen in de kraamzorg blijven bestaan 

februari 2019 

Wij maken de balans op van 2018 en zien dat de problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg blijven bestaan. Inmiddels wordt onze Monitor Werdruk in de Kraamzorg uit voorjaar 2018 (zie eerder bericht met link naar rapport)  ondersteunt door een groot onderzoek van VenVN eind 2018/begin 2019 dat tot precies de zelfde resultaten komt: het werken in de zorg is fantastisch mooi werk maar in de huidige omstandigheden niet vol te houden. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien zich zelf niet lang meer in het vak werken. Ondanks alle inzet en gekld die de ministers en werkgevers zeggen in te zetten. 

De overheid gooit er dure imagocampagnes tegenaan. Onder de noemer "werken in de zorg"  of "Ik werk met plezier in de zorg", worden burgers in Nederland uitgedaagd en verleid om in de zorg te komen werken. Helaas zullen deze nieuwkomers waarschijnlijk net zo hard weer verdwijnen. 

Want er wordt helaas niets gedaan aan de bestaanzekerheid en gezondheid van de mensen die werken in de zorg. De salarissen blijven (te) laag, de contracten onzeker en de werkdruk maakt dat mensen ziek worden, lichamelijk of geestelijk en deze groep kan na haar herstel vaak niet meer blijven werken in de zorg en verdwijnt naar elders. Waar men kan werken in betere omstandigheden. 

Lees meer

De NBvK: Samen steunen, inspireren en motiveren

December 2018

Wij wensen iedereen een mooie decembermaand en hopen jullie allemaal gezond, zelfbewust en sterk weer aan te treffen in 2019. Zodat we samen elkaar kunnen blijven steunen, inspireren en motiveren.

De vrijwilligers en actieve kaderleden van de NBvK gaan zich deze maand bezig houden met andere zaken dan de positie van kraamverzorgenden. We gaan het werken in de zorg nu even enkel combineren met onze eigen gezinnen, families en vrienden.

Op 12 december 2018 hebben de leden het jaar 2018 afgesloten en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de NBvK. 

Op 8 februari 2019 gaan we verder met het vaststellen met onze activiteiten in 2019. 

Ben je lid van de NBvK? Meld je aan voor deze bijeenkomst en praat mee over hoe we met elkaar vorm kunnen geven aan de toekomst van de kraamzorg. Zowel voor de kraamgezinnen als voor jou, de professional werkzaam in de kraamzorg. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv ALV februari 2019 

Personeelstekort in geboortezorg wordt groter en gevaarlijker

November 2018

Vandaag, 16 november, hebben de verloskundigen de noodklok geluid over de capaciteitsproblemen in de geboortezorg. Na de kraamzorg worden nu ook de tekorten in de ziekenhuizen duidelijk; er zijn opnamestops en sluiting van verloskunde afdelingen. Dit leidt tot gevaarlijke en onwenselijke situaties. Deze problemen komen bij de problemen die het tekort aan kraamzorg nu al maanden geeft in de geboortezorg. De KNOV deed onderzoek. Zie de resultaten van het onderzoek van de KNOV op hun site:KNOV: capaciteitsproblemen leiden tot nijpende situaties in geboortezorg

De nieuwe crisis in de geboortezorg is geboren. 
Dit keer gaat het niet om slechte of geen samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen maar het wegvallen van de verpleging en verzorging in de geboortezorg. De gevolgen zullen uiteindelijk hetzelfde zijn: gevaarlijke situaties voor moeders en baby's rondom bevalling en kraamtijd.

Het is duidelijk dat verloskundigen en gynaecogen niet zonder de extra handen, ogen en oren kunnen die kraamverzorgenden en verpleegkundigen leveren in de geboortezorg. Wij roepen wederom het ministerie op de regie te nemen over de nijpende situatie in de geboortezorg en met alle partijen aan tafel te gaan en een Deltaplan op te stellen waardoor iedere professional in de geboortezorg zijn of haar werk goed kan doen in gezonde en fatsoenlijke omstandigheden en iedere vrouw en baby in Nederland de zorg krijgt waar zij recht op hebben.  

De NBvK heeft gereageerd op de site van Ouders van Nu:Zo zit het met de tekorten in de kraamzorg en verloskunde

12 december 2018: Algemene Ledenvergadering

 November 2018 

Op 12 december organiseren we een Algemene  Ledenvergadering om het jaar 2018 samen af te sluiten en de toekomst van de kraamzorg en de NBvK te bespreken.  We nodigen jou van harte maar ook met klem uit om aanwezig te zijn. We hebben jou nodig, want zonder jou is er geen NBvK. 

Samen staan we sterk!

Het voornaamste doel van de ALV is dat de leden mee praten en denken over de koers van de vereniging en hoe we kunnen en willen bestaan  als NBvK en Kraamzorg in stand kunnen houden.  Waar heb jij als kraamverzorgende de NBvK voor nodig. Hoe kun jij zelf bijdragen aan onze gezamenlijke toekomst in de Kraamzorg. 

Lees meer

NBvK steunt Zorg in Actie

Oktober 2018  

Sinds deze zomer hebben zich tienduizenden zorgprofessionals aangesloten bij Zorg in Actie. Dit zeggen de oprichters van Zorg in Actie over hun doel: 

Lees meer

Kraamzorg gaat failliet aan de markwerking in de zorg

Oktober 

Oktober 2018 - Deze week werd bekend dat het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en het ziekenhuis in Lelystad failliet zijn gegaan In de media kunnen we allemaal volgen wat de gevolgen zijn voor patienten en medewerkers. In de Flevopolder staat meteen de geboortezorg onder druk. Vrouwen moeten nu maar afwachten waar ze kunnen bevallen, in Sneek, Almere of Zwolle en of ze op tijd deze ziekenhuizen kunnen bereiken. Vooral voor de vrouwen in Urk kan dat een groot probleem worden. Afgelopen week werd ook bekend dat een kraamzorgorganisatie in Amsterdam failliet is gegaan. Dit is niet de eerste organisatie die dit jaar failliet gaat. Zie ook: Tijdvoor deltaplan kraamzorg

Er staan meer ziekenhuizen op de rand van faillissement. Ook kraamzorgorganisaties als we sommige berichten vanuit de organisaties moeten geloven. Vakbonden en zorgorganisaties in de kraamzorg wijzen inmiddels naar de Nza en vragen in een petitie om meer geld voor de kraamzorg. De afgelopen jaren zijn de tarieven al met 14% gestegen.Zie: Wat kost kraamzorg

Inmiddels krijgen organisaties ook weer leuke subsidies om nieuwe mensen op te leiden en is het opleiden van nieuwe mensen een verdienmodel geworden middels een eigen opleidingsinstituut: Leren in de kraamzorg

De vraag is of extra geld de oplossing is. Misschien moet de vraag zijn: waar en hoe wordt het geld in de zorg, ook in de kraamzorg, uitgegeven.

Lees meer

Kraamzorg een prachtig vak maar dreigt te bezwijken onder werkdruk & leegloop

september 2018 

De kraamverzorgende heeft een prachtig beroep maar door de hoge werkdruk en slechte salarissen verlaten veel (nieuw en jonge) kraamverzorgenden het vak. Het gevolg hiervan is dat de beroepsgroep snel vergrijst en deze oudere kraamverzorgenden verlaten het vak ook omdat ze met pensioen gaan of omdat ze het werken in de kraamzorg niet langer kunnen combineren met o.a mantelzorg voor bejaarde ouders of kleinkinderen. Daarnaast kent de kraamzorg een zeer hoog ziektecijfer. Dit alles is zeer alarmerend en maakt dat er sprake is van leegloop. De problemen die hierdoor onstaan schreeuwen om oplossingen.

Want wanneer er onvoldoende kraamverzorgenden zijn stokt de goede zorg aan pasbevallen moeders en pasgeboren baby's. Het ontbreken van kraamzorg tijdens de bevalling en in de eerste 10 dagen kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Kraamzorg is een van de belangrijkste peilers onder een goede en voldoende geboortezorg. Wanneer kraamzorg dreigt te bezwijken aan personeelsgebrek is het tijd om in te grijpen. 

Om in te grijpen is belangrijk dat de oorzaken bekend zijn van het ontstaan van het personeelsgebrek en de problemen. De NBvK heeft de ontwikkelingen de afgelopen 15 jaar op de voet gevolgd en onze analyse is dat de problemen die er nu zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de problemen op de arbeidsmarkt in 2000-2004 en de problemen in 2007-2009 , niet zijn veroorzaakt door een stijging van stijging van het aantal geboortes (2000-2004) of door een verandering in de financiering waardoor het geld voor kraamzorg niet bij de kraamzorg terecht kwam (2007-2009).

De afgelopen 5 jaar is er in de kraamzorg enkel geld bij gekomen middels tariefsstijgingen en zijn er niet meer baby's geboren. Maar toch verlaat de een na de andere kraamverzorgende de sector of wordt zzp-er. Uit inventarisatie in 2017/2018 is gebleken dat de arbeidsvoorwaarden zeer slecht zijn in de kraamzorg, de onvrede is groot. Snel nieuwe mensen opleiden is daarom geen oplossing. Zij zullen net zo hard weer weg lopen als dat zij binnen komen. Snel verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan een oplossing zijn maar dit komt niet van de grond. Gevolg: Slecht werkgeverschap door het ontbreken van een goede CAO kraamzorg die wordt nageleefd maken de arbeidsomstandigheden in de kraamzorg dramatisch slecht. 

Lees meer