Nieuws

Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden

 Monitor schetst onthutsend beeld van werkgeverschap

Persbericht, 6 juni 2018 • De ‘Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018’ schetst een onthutsend beeld van de kraamzorgsector. De arbeidsomstandigheden zijn slecht, de werkdruk is hoog en werkgevers gaan erg slordig om met de arbeidsvoorwaarden. Kraamverzorgenden werken gemiddeld vijftig procent meer uren dan waar ze voor worden betaald, hebben geen vaste vrije dag, kunnen geen vakantiedagen opnemen en mogen zich vaak niet ziek melden. De uitstroom is groot, de instroom blijft achter. Hierdoor komt ook de zorg voor kraamvrouwen en baby’s in de knel.

Download de Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 

Lees meer

Kraamverzorgende mag geen kraamhulp worden

maart 2018

Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van de plannen van BO-geboortezorg om verder te gaan met de branche-erkende opleidingen in notabene een eigen opleidingsinstuut dat met  kraamzorggeld opgezet gaat worden en wordt geaccrediteerd door een ander instituut dan het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Het KCKZ  regelt sinds 2013 de accreditatie van kraamzorgopleidingen en is met overheidsgeld opgezet en wordt bestuurd door de NBvK en BO-geboortezorg. Naast de regie over opleiden wegnemen bij het kenniscentrum (enkel het beroepsprofiel zal worden meegenomen) is door deze werkwijze ook de gehele beroepsgroep buitengesloten bij het opleiden. Voor ons is dit onaanvaardbaar. Zie ook:  Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij en Topvrouwen in de kraamzorg

Net als de werkgevers in de kraamzorg zijn wij ervan bewust dat er wat moet gebeuren. Het personeelsgebrek bedreigt de kwaliteit en toegang tot geboortezorg in Nederland. Wij hebben daarover een analyse gemaakt en gedeeld met de sector. Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden 

Onze conclusie:

Het gebrek aan goede werkomstandigheden maakt dat er nu sprake is van arbeidsmarktproblemen, niet het gebrek aan leerlingen en goede opleidingen. Er zijn genoeg mensen die de kraamzorg in willen en er zijn ook genoeg goede opleidingen beschikbaar. Er zijn teveel mensen die de kraamzorg na of zelfs als tijdens hun opleiding verlaten. 

Het kraamzorggeld dat dreigt door deze plannen van BO-geboortezorg te verdwijnen in een snel en onzorgvuldig opgezet scholingsinstituut. Dit geld moet in onze ogen beter besteedt worden. Namelijk aan de salarissen en werkomstandigheden van kraamverzorgenden die nu al 2 jaar aangeven te bezwijken onder de werkdruk, de hoge eigen kosten als en de hoge eisen aan flexibiliteit en inzet. Dat regel je in een goede CAO kraamzorg. Wij hebben daar het  Voorstel CAO Inzet 2018 al voor op tafel gelegd.Hier staat goed beschreven wat nodig is om te zorgen dat kraamverzorgenden gezond en tevreden aan het werk kunnen blijven. 

Goede kraamzorg heeft goed opgeleide kraamverzorgenden nodig. Lees hier over onze ideeën over hoe de opleiding tot kraamverzorgende er in de toekomst uit kan zien. En hoe er nu wordt opgeleid.  De opleiding Kraamverzorgende: algemene Informatie

Wij willen snel en graag samen met de hele sector aan tafel om een degelijk plan te maken. We hebben daarom zowel bij het bestuur van BO-geboortezorg als bij VWS aan de bel getrokken en zullen de komende tijd meerdere partijen in de geboortezorg op de hoogte brengen van de zorgwekkende ontwikkelingen in de kraamzorg.  Wij zullen vragen ons te steunen met het zoeken naar duurzame en goede oplossingen voor de kraamzorg, voor de geboortezorg maar vooral ook voor de cliënten. De moeders, vaders en baby's die in Nederland rekenen op goede kraamzorg, verdienen dit en hebben hier zelfs wettelijk recht op. Daarbij betalen zij (naast de verplichte eigen bijdrage) en de rest van Nederland voor goede en voldoende kraamzorg middels de verplichte zorgpremie van de zorgverzekeringswet.