Werken als ZZP'er

Wettelijke Kwaliteitsverantwoording 2018- 2019: HOE?

Maart 2019 

Hoe maakt een ZZP-er in de kraamzorg zelf haar kwaliteit zichtbaar:

Bijna alle zzp-ers die actief zijn in de kraamzorg hebben afgelopen week een brief gekregen van het Zorginstituut. Zij worden opgeroepen om mee te doen aan de kwaliteitsverantwoording. Wij merken in onze achterban dat dit nog her en der wat vragen geeft. Hierbij informeren wij jullie over deze kwestie. 

Waarom kwaliteitsverantwoording?  

  • Eis van de overheid dus wettelijk verplicht 
  • Zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn 
  • Cliënten moeten kunnen vergelijken om zo te kunnen kiezen 
  • Gaat om zorg waar iedereen recht op heeft op basis van de Zorgverzekeringswet/Wet Langdurige zorg 
  • Publieke gefinanciërde zorg
  • Effect van kwaliteitsverantwoording:   
  • Zorgaanbieders maken inzichtelijk welke kwaliteit zij bieden
  • Zorgvragers/cliënten kunnen kiezen 

Hoe je ook werkt je zal aan het zorginstituut moeten laten weten, hoe jij je kwaliteit inzichtelijk maakt.  Dat kan door:

  1. Jouw kwaliteitsgegevens via DESAN door te geven, DESAN geeft ze door aan het Zorginstituut. 
  2. Via een kraamzorgorganisatie die jouw kwaliteitsgegevens verzamelt (via jou) en doorgeeft aan het Zorginstituut.Mocht je het via deze weg regelen dan moet je een mail te sturen aan het Zorginstituut hoe jij de aanlevering hebt geregeld met de organisaties waar je mee samenwerkt. 

Stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vermelding: 

Naam, het referentienummer in de brief van het zorginstituut en de reden dat je niet  persoonlijk aanmeldt.  

LET OP! Dit is nieuwe informatie! Er is veel onduidelijkheid hierover geweest in het veld. Navraag door de NBVK bij het Zorginstituut heeft duidelijkheid gegeven en zul je dus ten alle tijde moeten laten weten aan het  Zorginstituut hoe en via wie jij je kwaliteitsgegevens aanlevert. 

Wij adviseren zoveel mogelijk zelf de regie te houden over jouw kwaliteitsverantwoording, goede en volledige afspraken te maken over hoe en wat met de kraamzorgorganisaties waar je eventueel als onderaannemer werkt en op te blijven letten of je aan alle fiscale wetgeving blijft voldoen. 

Lees meer

Wettelijke Kwaliteitsverantwoording voor ZZP-ers: Waarom?

maart 2019

Al jaren wil de overheid, dat wil zeggen: het ministerie VWS en de Tweede Kamer, meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de zorg die middels publieke gelden wordt gefinancierd. Het idee hier achter is dat er niet enkel bekend moet worden wat er fout gaat (dat controleert de Inspectie van de Volksgezondheid) maar ook transparant moet zijn wat er goed gaat en wat cliënten belangrijk vinden dat goed gaat.  De kwaliteit van zorg moet transparant zijn zodat cliënten in staat worden gesteld een zorgverlener te kiezen die bij hun past (dit was de wens vanuit de cliëntenwereld) en de verzekeraar op kwaliteit kan inkopen/contracten afsluiten. Dit is vooral belangrijk geworden na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2004. Door deze wet zijn verzekeraars nu wettelijk verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende en kwalitatief goede zorg voor hun verzekerden. Het een en ander is afgelopen 15 jaar vastgelegd in wetten en regels. Waar de zzp-ers dus ook aan moeten voldoen. Want zij zijn tenslotte ook zorgaanbieders. Na de invoering van de wet Kwaliteit, Klacht, Geschillen Zorg (2017) is de positie van de zelfstandige zorgprofessional nog meer geformaliseerd.

Lees meer

Wat kan je doen wanneer jouw opdrachtgever de rekening niet betaald? 

Januari 2019 

Wij krijgen afgelopen jaar  en deze maand vooral, regelmatig vragen van zzp-ers die tot hun schrik erachter komen dat niet alle kraamzorgorganisaties de rekening betalen voor de diensten van een ZZP-er. De schade kan oplopen tot duizenden euro's. De NBvK denkt graag met je mee, mocht je deze problemen willen voorkomen of nu mee te maken hebben. 

Lees meer

ZZP Stappenplan 1: Hoe word ik een Zelfstandig Zorg Professional

November 2018 

We krijgen op dit moment veel vragen van kraamverzorgenden die er over denken om te starten als zzp-er maar door de bomen het bos niet meer altijd zien. Speciaal voor deze groep is dit bericht. We hebben een stappenplan opgesteld.

We geven regelmatig  algemene informatie over het werken als ZZP-er in de kraamzorg, lees alles op deze pagina nog eens goed door als je op zoek bent naar hoe je kan starten als ZZP-er. Lees, voordat je aan dit stappenplan begint, vooral:  Algemene informatie over werken als zzp-er  

Oriëntatiefase: 

Om een zelfstandig zorgprofessional te worden, start je je met je goed orienteren. Weet dat als je gaat "googleen" je naast zinnige informatie ook veel onzin en onvolledige informatie tegenkomt.  Ga daarom vooral heel gericht op zoek naar informatie die antwoord geeft op de vragen die je hebt. 
Dus maak als start een lijst met vragen die je hebt over het werken als ZZP-er.

Ga dan pas op zoek naar antwoorden. 

Lees meer

De ZZP-er in de kraamzorg een bedreiging of innovatie?

okotber 2018

Op de laatste zzp bijeenkomst in oktober 2018 hebben we met onze leden afgelopen zomer geevalueerd. De zzp-ers gaven een eenduidig beeld. Er is hard gewerkt door de zzp-ers in alle regio's. In het voorjaar van 2018 hebben zij veel late aanvragen van kraamvrouwen gekregen voor de zomer en tweede helft van 2018. Deze vrouwen waren eerst ingeschreven bij een kraamzorgorganisatie maar kregen daar te horen dat zij niet op volledige zorg konden rekenen. Dat maakte dat deze groep is gaan zoeken naar alternatieven. Via de verloskundigen en via mond tot mond reclame en internet kwamen zij vervolgens in contact met de zzp-ers. 

De meeste zzp-ers werken in de regio samen in netwerken en zo waarborgen ze de continuiteit van zorg. Samenwerking gaat bij deze groep boven concurentie is onze indruk en hierdoor hebben de meeste zzp-ers alle zorg kunnen bieden die geindiceerd werd en hebben zij niet of nauwelijks hoeven dubbelen in gezinnen. Men hielp elkaar. Daarnaast hebben een aantal ook nog ingesprongen wanneer organisaties belden voor hulp maar helaas was dat niet altijd mogelijk omdat de zzp-ers het zelf al zo druk hadden maar waar mogelijk is bijgesprongen.

De afgelopen weken werd er op onze facebook pagina druk gesproken met en over elkaar. Het is druk zoals iedereen weet en veel vrouwen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.Het is daarom wrang om te lezen op sociale media dat sommige medewerkers en managers van kraamzorgorganisatie het nodig vinden om de zzp-er in een kwaad daglicht te zetten en dat zelfs bij verzekeraars wordt verteld dat de zzp-ers in de zorg onbetrouwbaar zijn en weigeren in deze tijd bij te springen. 

Gelukkig weten de meeste zorgverzekeraars beter. Zij krijgen immers ook overzichten van klanttevredenheid en in de contacten die wij hebben met verzekeraars horen wij enkel dat verzekeraars maar ook hun verzekerden, de kraamvrouwen, erg blij zijn met de zorg die door de ZZP groep geleverd wordt. 

Alle berichten hebben onze bloggerTantalus geinspireerd tot een blog over de zelfstandig zorgprofessional

Lees meer

Tarieven en samenwerkingsafspraken in de kraamzorg

Maart 2018

Wat kun je, als zelfstandig zorgprofessional vragen als tarief in de kraamzorg? Die vraag krijgen we vaak maar die kunnen we natuurlijk niet beantwoorden voor jou.Je moet zelf een goede berekening maken van wat je nodig hebt om jouw "Kraamzorgorganisatie" te laten draaien. Uiteraard doe je goed onderzoek, waar liggen je kansen, hoe hard ben je nodig in jouw werkgebied, welke kosten heb je als zzp-er en hoeveel geld is beschikbaar voor kraamzorg.  Kraamzorg is geen product of een paar schoenen. Het is noodzakelijk zorg die uit premiegelden die door de hele Nederlandse samenleving (verplicht) wordt betaald. Daarom heeft de Nza in opdracht van de overheid een maximum tarief vastgesteld, gebaseerd op de kosten en het landelijke beschikbare budget. Dus dit kun je bij het bepalen van jouw tarief goed gebruiken. Aan de hand van al deze informatie stel je je eigen tarieven vast. De tariefsafspraken worden vastgelegd in een samenwerkings of leveringsovereenkomst met je opdrachtgevers. Dat kunnen de clienten zelf zijn, zorgverzekeraars of zorgorganisaties.  Zie ook ons stuk Algemene Informatie over Werken als ZZP 

Je bent zelfstandig zorgprofessional maar je werk in de zorg nooit alleen. De clienten maar ook je collega's zijn afhankelijk van goede zorg kunnen krijgen of verlenen van goede samenwerking tussen alle zorgprofessionals in de regio en in de KSV en VSV worden daar momenteel afspraken overgemaakt. Zorg dat je daar ook goede afspraken over maakt. 

Lees meer

Het registreren & aanleveren van wettelijke kwaliteitsgegevens door ZZP-ers: Tussenstand

Februari 2017 

Op dit moment wordt er door de ZZP-ers in de kraamzorg hard gewerkt aan het registreren en aanleveren van de wettelijke kwaliteitsgegevens. Aanleveren Wettelijke Kwaliteitsgegevens door ZZP 2017/2018

Tot 4 maart heb je als zzp-er de tijd om dit te regelen.

Ben je in 2017 betaald lid van de NBvK geworden dan heb je inmiddels een link en het handboek ontvangen zodat je via Desan kan registreren en aanleveren.  De kosten  zitten in het lidmaatschap 2017 dus je hoeft hier niet iets extra's voor te betalen.

Lees meer

Wet DBA wordt definitief vervangen, onzekerheid blijft tot 2020

februari 2018 


Vrijdag 9 februari  maakte de nieuwe minister bekend dat tot 2020  de wet DBA definitief niet zal worden gehandhaafd. Het kabinet gaat werken aan nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt. 

Zie Wet DBA https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/nieuws/2018/02/09/opschorting-handhaving-wet-dba-verlengd-tot-1-januari-2020.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Het gaat in deze vooral om de relatie die een zzp-er heeft met haar opdrachtgevers. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Ook in de kraamzorg is dit al enige jaren een onderwerp van gesprek. Zeker nadat in 2012-2013 de belastingdienst het werken als onderaannemer van een kraamzorgorganisatie heeft aangemerkt als verkapt dienstverband en ook de rechter zich hierover heeft uitgelaten en de belastingsdienst gelijk heeft gegeven. Er wordt dan ook sinds die tijd nog harder gewerkt aan het waarborgen van zelfstandigheid van de zzp-er, ook in de ogen van de belastingdienst. Het feit dat zzp-ers niet rechtstreeks aan verzekeraars of gezinnen kunnen declareren maakt dat echter wel moeilijk. Door de samenwerking goed te organiseren en te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden die de fiscus stelt aan een ondernemer, maak je meer kans om aangemerkt te worden als echte zelfstandige waardoor de samenwerking met een kraamzorgorganisatie minder gevaar loopt om te worden aangemerkt als fictief loondienst of een schijnconstructie. Maar er is helaas dus nog steeds geen duidelijkheid over deze kwestie. En dat zal dus de komende jaren zo blijven, aangezien er pas rond 2020 nieuwe wetgeving verwacht kan worden.  De onzekerheid wordt helaas dit jaar zelfs voor onze zzp-ers nog groter want de minister kondigde  aan wel weer strenger te gaan controleren op schijnconstructies en beperkt dus het niet- handhaven van de wet DBA. 

Dit maakt het voor zzp-ers in de kraamzorg  nog belangrijker om te blijven werken aan hun echte zelfstandigheid en goed op hun zaken te letten. 

Lees meer

Algemene Informatie over Werken als ZZP

Januari 2018 

De voordelen van werken als ZZP-er zijn dat je zelf gezinnen kan aannemen en zelf kan besluiten wanneer en waar  je gaat werken. Je hebt een grote mate van vrijheid. Aanvragen voor zorg kan je aannemen via een facilitaire organisatie, een kraamzorgbureau of volledig zelfstandig. Je kan zelf samen met gezin en verloskundige indiceren zonder dat je rekening hoeft te houden met een "planning van de organisatie". En je mag 10 dagen achter elkaar doorwerken want je bent eigen baas. Je hoeft je niet te houden aan de CAO. Het is  wel verstandig na te denken hoeveel uur je wilt en kunt werken. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor goede werkomstandigheden die jou in staat stellen kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Omdat je niet weet wanneer jouw kraamvrouwen gaan bevallen, is het hollen of stilstaan. Vrij zijn tijdens weekenden en feestdagen is dus geen vanzelfsprekendheid. Dus ieder voordeel heeft ook zijn nadeel.

De inkomsten lijken al snel beter wanneer je werkt als zzp-er maar de ervaring leert dat wanneer je alles goed wilt regelen, je niet meer dan 1/3 van je omzet als inkomen kan beschouwen. Je moet namelijk zelf belasting betalen, zelf je pensioen regelen en ziekte en tijden zonder werk financieel kunnen overbruggen. Er is geen vangnet. Dus zoals onze collega Manon Aué in haar blog als schrijft: het is zeker niet binnenlopen als zzp-er in de kraamzorg:  http://www.nbvk.nl/index.php/blog/35-je-zal-wel-binnenlopen-als-ondernemer-in-de-kraamzorg

Wij hebben als beroepsvereniging gemerkt dat een kraamverzorgende soms uit onvrede met haar werkgever ZZP-er wil worden. Dit soort onvrede is beter optelossen door te gaan praten met de leidinggevende, de OR of met de NBvK of een andere algemene vakbond. Je hebt rechten als werknemer en het is ook een vorm van ondernemend denken en handelen om die durven op te eisen. Als je dat niet kan of durft dan is het werken als zzp-er misschien nu nog niet zo geschikt voor jou. Als ZZP-er zul je zeker alles zelf moeten kunnen én durven regelen. Dat betekent ook je eigen positie en rechten bewaken en eventueel opeisen. Het werken als zzp-er zien als oplossing voor problemen met het werken in loondienst zien wij vaak leiden tot teleurstelling. Maar het kan ook zijn dat het werken in loondienst met alle van boven opgelegde regels en druk niet meer bij je past. Dat je juist graag zelf wilt bepalen hoe je de zorg organiseert en uitvoert. Dat je hebt geprobeerd om dat binnen loondienst voor elkaar te krijgen maar dat de cultuur binnen de organisatie daar geen ruimte voor biedt en je het gevoel hebt dat je meer kan en wil. Dan is het werken als zzp-er een uitkomst. 

Ondernemerschap brengt risico met zich mee. Een opleiding is er niet voor, het meeste moet je zelf uitzoeken en regelen. Wel kun je hulp in roepen van een coach of cursussen volgen over ondernemerschap.  Er zijn ook veel zzp-ers actief die je kunnen helpen met praktische zaken als communicatie, boekhouding etc. Daar is inmiddels een groot en divers aanbod voor. En er zijn steeds meer kraamverzorgenden actief als zzp-er en wordt er regionaal en landelijk steeds meer samengewerkt  en kennis utgewisseld.  De NBvK speelt daar een grote rol in en kan jou helpen met het in contact brengen met andere zzp-ers en informeren over alle ontwikkelingen. Dus je moet het wel zelf doen maar zeker niet alleen. Als je dat allemaal een leuke uitdaging vindt, je wilt eigen baas zijn en je wilt er veel tijd en energie in steken, ga er dan voor want dan past het bij je.

Meer weten over aantal basiszaken die je moet weten en regelen? 

Lees meer