ZZP Stappenplan 1: Hoe word ik een Zelfstandig Zorg Professional

November 2018 

We krijgen op dit moment veel vragen van kraamverzorgenden die er over denken om te starten als zzp-er maar door de bomen het bos niet meer altijd zien. Speciaal voor deze groep is dit bericht. We hebben een stappenplan opgesteld.

We geven regelmatig  algemene informatie over het werken als ZZP-er in de kraamzorg, lees alles op deze pagina nog eens goed door als je op zoek bent naar hoe je kan starten als ZZP-er. Lees, voordat je aan dit stappenplan begint, vooral:  Algemene informatie over werken als zzp-er  

Oriëntatiefase: 

Om een zelfstandig zorgprofessional te worden, start je je met je goed orienteren. Weet dat als je gaat "googleen" je naast zinnige informatie ook veel onzin en onvolledige informatie tegenkomt.  Ga daarom vooral heel gericht op zoek naar informatie die antwoord geeft op de vragen die je hebt. 
Dus maak als start een lijst met vragen die je hebt over het werken als ZZP-er.

Ga dan pas op zoek naar antwoorden. 

 

Vragen in de oriënterende fase kunnen zijn: 

Waarom? 

 • waarom wil ik ZZP-er worden? 
 • wat denk ik dat zzp-er zijn inhoudt? 

Informatie hierover kun je vinden bij de Kamer van Koophandel.  Zij organiseren regelmatig startersdagen. Ga na of een eigen "zorgbedrijfje" iets voor jou is. Voldoe je aan het profiel van succesvolle zzp-ers? Wat moet je allemaal naast een goede zorgverlener zijn, nog meer in huis hebben om ook de zorg goed te kunnen organiseren en factureren. 

Kijk ook goed wat de voordelen en nadelen zijn van het werken als zelfstandige. 

Rekenuit wat je per maand nodig hebt aan inkomsten om je eigen bestaan te kunnen financieren. Je kan hier voor het beste een afspraak maken met een goede ervaren belastingadviseur die samen met jou naar jouw persoonlijke situatie kijkt en de risico's en kansen samen met jou kan inschatten. 

Wie is je client?

Als zzp-er in de kraamzorg heb je te maken met diverse opdrachtgevers. De kraamvrouw is jouw client maar zij betaald vaak niet de zorg aan jou. Dat doet de verzekeraar of een organisatie die jou inhuurt als onderaannemer of die jij inhuurt als matchingsorganisatie. Je zult dus als zzp-er in de kraamzorg aan diverse eisen moeten voldoen. Aan de eisen en verwachtingen van de kraamgezinnen. Dan  gaat het vooral om inhoudelijke zaken en ben jij de professional die goede zorg geeft, jij zorg voor kwaliteit en continuiteit van de kraamzorg zelf. 

De verzekeraar/organisatie zal ook zaken van je vragen en verwachten. Deze zijn vooral gericht op hoe jij je zorg hebt georganiseerd en of jij de kwaliteit en continuiteit van de zorg hebt gewaarborgd. Daarom is het heel belangrijk dat je alle processen duidelijk en transparant beschrijft. In de toekomst verwachten wij dat je dat kan laten toetsen via een ZZP-HKZ keurmerk. Dit wordt op dit moment ontwikkeld en kan deze opdrachtgevers dus laten zien dat je je zaken goed geregeld hebt. 

Met wie werk je samen? 

Het is van belang om deze informatie allemaal te kunnen plaatsen in de organisatie van de geboortezorg.  e werkt als zelfstandige maar je werkt niet alleen. Je bent verplicht aantoonbaar samenwerkingsafspraken te maken met de andere professionals in de geboortezorg, zoals verloskundigen en ziekenhuizen. Uiteraard moet je ook regelen dat je de zorg goed kunt overdragen aan de Jeugdgezondheidszorg.  Zorg dat je op de hoogte bent en weet wie wie is in jouw werkgebied en hoe de geboortezorg is georganiseerd en met welke Verloskundige Samenwerkingsverbanden je te maken hebt. En zorg dat je een netwerk van andere zzp-ers hebt/kent die voor jou kunnen invallen mocht jij door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden uitvallen. Je bent wettelijk (fiscaal) verplicht als ZZP-er zelf je vervanging te regelen. 

Wat en hoe? 

 • Wat heb ik te bieden aan kraamvrouwen, wat maakt mijn zorgdienstverlening uniek? 
 • Waar en hoe kom ik in contact met gezinnen die van mijn zorg willen?
 • Met wie kan ik samenwerken mocht ik vervanging moeten regelen?
 • Wat weet ik van de zorgwetgeving? 
 • Hoe kan ik mijn zorgverlening zo organiseren dat deze voldoet aan alle zorgwetgeving inclusief die in de geboortezorg? 
 • Hoe gaat ik zorgen dat ik aan alle (her)registratieeisen van het KCKZ blijf voldoen 
 • Welke formulieren gebruik ik en voldoen die aan alle eisen en verzamel ik de juiste informatie (denk ook aan privacy!) 

Beschrijf hierbij de zorgverlening die je gaat bieden en hoe je dit gaat aanbieden binnen de geboortezorg in jouw werkgebied. En waarom je een unieke zeer professionele betrouwbare en transparante zorgverlener bent. 

In feite is dit de basis van je onderneming en het eerste deel van je bedrijfsplan. 

Finaciëen

 • Welke kosten moet ik maken? 
 • Wie betaald de kraamzorg?
 • Hoe kan ik mijn zorg factureren en aan wie? 
 • Wat weet ik van fiscale wetgeving en de positie van zzp-ers? 
 • Hoe kan ik mijn werk declareren en betaald krijgen zonder dat mijn fiscale positie als zzp-er gevaar loopt? 

 Stap 1: Bedrijfsplan Maken  

Alle informatie uit de orienterende fase kun je gebruiken voor het maken van een goed bedrijfsplan. Er zijn op het internet veel voorbeelden van te vinden. De kamer van Koophandel kan je er ook meehelpen. Je kan ook kiezen om een coach te zoeken die jou kan helpen via een coachingstraject te ondersteunen met het opstellen van een bedrijfsplan. Je kan (ondernemings)curssussen volgen, kortom in deze fase ga je op onderzoek en ga je beginnen met het vormgeven van je eigen bedrijf. Neem de tijd voor deze fase. En neem vooral de tijd om dingen te leren die je tot nu toe nog nooit geleerd hebt en geniet er van. Wees niet bang of te zuinig om in jezelf te investeren. Je legt echt het fundament onder je eigen kraamzorgpraktijk. Leer in deze fase ook goed voor jezelf te zorgen, op jezelf te vertrouwen en te ervaren dat dromen uit kunnen komen en dat je veel meer kan en durft dan je wellicht dacht.... 

Geef in het bedrijfsplan aandacht aan de komende zaken:

 • Uitgebreide beschrijving van je dienstverlening: product- proces-prijs 
 • Opstellen van leveringsvoorwaarden en overeenkomsten met opdrachtgevers 
 • Waarom jij een deskundigeen expert bent in de kraamzorg 
 • Marketing: waar en hoe mensen je kunnen vinden in de geboortezorg zowel clienten/kraamgezinnen als professionals

Stap 2: Bedrijfsplan uitvoeren: 

In deze fase heb je vaak adviseurs en ondersteunende professionals nodig. 

 • Belastingadviseur: werk je conform de geldende(fiscale)  wetgeving. Laat dit goed nakijken. 
 • Verzekeringen afsluiten: aansprakelijkheidsverzekering en anderen indien gewenst (vraag diverse polissen op en vergelijk goed de diverse aanbieders! Let op kleine lettertjes!) 
 • Regelen inkomenszekerheid: Broodfonds of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen/ Pensioenmogelijkheden 
 • Ontwikkelen van een website eventueel met administratie/facturatie systeemen /aansluiting platfoms als Linked in /facebook (denk aan privacywetgeving) . 
 • Zoeken van waarnemers/collega zzp-ers om mee samen te werken. Dit kan heel goed via de landelijke netwerkbijeenkomsten van de NBVK maar ook via lokale netwerken die bijeenkomsten, scholingen of app groepen organiseren. Zorg dat je daarmee in contact komt. Kan vaak ook via sociale media of via-via (verloskundigen!) 
 • Voldoen aan de diverse zorgwetten op gebied van klachten en kwaliteit (Wkkcz), de zorgverzekeringswet(Zvw) . Je zult als zzp-er ook de kwaliteit die je levert inzichtelijk moeten maken conform de wettelijke eisen. Dit wordt gecontroleerd door het ZorgInstituut Nederland waar je jaarlijks informatie aan moet bieden. 
 • Je bent wettelijk verplicht aansluiting te hebben bij een VSV zodat je op de hoogte bent van de uitvoering van de zorgstandaard in jouw werkgebied. Start met aanvragen voor toetreding, doe dit altijd schriftelijk. Vaak zul je verwezen worden naar KSV (kraamzorg samenwerkingsverband) 
 • Marketing plan uitvoeren: gericht netwerken richting potentiele kraamvrouwen /opdrachtgevers maar ook in de regionale geboortezorg en richting zorgverzekeraars.Dit zorgt er voor dat je straks clienten krijgt en de zorg die je geeft ook ergens kan factureren. 

Je zult zien en ervaren dat je, als je in deze fase zit, vaak ook al begint met het werken in de gezinnen. Dit is dus een hele drukke en vaak onzekere periode maar de ervaring leert dat na een jaar de meeste zzp-ers alles op orde hebben en in een regionaal netwerk meedraaien en al snel een eigen clientenbestand hebben.

De aansluiting bij de regionale geboortezorg loopt nog wel eens moeizaam of niet. De fiscale positie van de zzp-ers in Nederland en zeker in de zorg is nog steeds onzeker. Maar daar zitten we met elkaar en de NBVK boven op en we zorgen alvast als NBVK voor lobby en informatie.  Op de netwerkbijeenkomsten krijg je daar altijd de laatste stand van zaken over verteld. Deze bijeenkomsten zijn al jaren voor veel zzp-ers een bron van kennis en mogelijkheid tot het vinden van collega's. We delen kennis, informatie, delen succesen en tegenslagen en geven samen inhoudt aan de positie van de zzp-ers in de kraamzorg. Meer informatie: NBVK Lidmaatschap 2018

Hoe je als zzp-er  in de kraamzorg je verder kan ontwikkelen, kun je binnenkort lezen in ZZP Stappenplan 2: Zelfstandig zorgverlenen: Je doet het zelf maar niet alleen" 

Dus wordt vervolgd!