Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk

november 2017 

Een zelfstandige zonder personeel  (ZZP-er in de algemene definitie) is in de kraamzorg een zelfstandig werkende zorgprofessional. Zij is middels inschrijving in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg aantoonbaar bevoegd en bekwaam om als gediplomeerde kraamverzorgende te werken in de kraamzorg. Zover wij kunnen overzien kiest zo'n 10% van de kraamverzorgenden inmiddels voor het werken als ZZP-er. Veel werken als onderaannemer voor een kraamzorgorganisatie en vormen zo de flexibele schil voor deze organisaties maar een groter en sterk groeiend aantal zzp-ers werkt eheel zelfstandig. Zij hebben een eigen klantenkring, regelen onderling vervanging  en clienten kiezen heel bewust en direct voor de zorgverlening georganiseerd en uitgevoerd door deze zzp-ers. De clientevredenheid is groot en verloskundigen werken over het algemeen graag samen met deze groep die al snel 15.000 tot 20.000 gezinnen per jaar door heel Nederland van zorg voorziet. Het is daarom bijzonder vreemd dat deze groep in de integrale geboortezorg op sommige plekken regionaal buiten de integrale samenwerking wordt gehouden. Hierdoor dreigen clienten de mogelijkeid om te kunnen kiezen voor deze zorg te verliezen en dreigen de zorgverleners hun werk en inkomen te verliezen. Het is namelijk sinds 1 juli 2017, met de invoering van de zorgstandaard verplicht, om regionaal samen te werken. Helaas krijgen niet overal de zzp-ers aansluiting bij de regionale samenwerkende kraamzorgorganisaties die samen een kraamzorgsamenwerkingsverband vormen (KSV) en die van daaruit samen werken met de verloskundigen en ziekenhuizen in een VSV: een verloskundige samenwerkingsverband. De NBvK verzamelt de ervaringen en signalen van de zzp-ers in de kraamzorg en heeft de situatie inmiddels aangekaart bij diverse partijen die hier in haar ogen wat aan kunnen doen. Wij gaan er vanuit dat dit allemaal snel opgelost gaat worden. De geboortezorgsector en dus ook de kraamzorg kunnen zich niet veroorloven zonder de inzet en de goede zorg van zzp-ers te werken. Zeker niet nu de arbeidsmarkt in de kraamzorg steeds krapper wordt en het geboortecijfer stijgt.