Bijeenkomst Aanleveren Wettelijke Kwaliteitsgegevens door ZZP 2017

Januari 2018

Voor de ZZP-ers hebben we, in samenwerking met BOgeboortezorg, de mogelijkheid ontwikkeld om als zzp-er (weer) mee kunnen doen met het aanleveren van wettelijke kwaliteitsgegevens. Het is geen overbodige luxe om de zzp-ers hier in mee te nemen. Wij  zijn na een inventaris onder onze leden en in de sector tot de conclusie gekomen dat de ZZP-ers een groep vormen die landelijk gezien, samen, een van de grotere zorgaanbieders zijn en dat deze groep groeiende is.  Wij zijn trots op zoveel ondernemerschap en professionaliteit te zien in deze groep en zijn er van overtuigd dat jullie alles in huis hebben om aan alle zorgwetten te kunnen voldoen en een volwaardige zorgaanbieder te zijn in de geboortezorg.  Georganiseerd in de NBvK kunnen we elkaar daar in ondersteunen en de mogelijkheden en faciliteiten financieren. De kosten voor de aanlevering, bewerking, beheer en het ontwikkelen van de mogelijkheid kunnen we dragen dankzij de investering in de NBvK van de groep ZZP-ers die door te kiezen voor het betaalde lidmaatschap samen de Werkgroep ZZP vormen waar we faciliteiten voor ZZP-ers ontwikkelen en ter beschikking stellen aan deze groep.  Dus betalende leden hoeven niets voor de aanlevering te betalen.

We hebben voor de niet betalende leden een fikse korting kunnen bedingen. Voor gegevensaanlevering door ZZP’ers die geen betalend lid zijn van de NBVK wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 250,- exclusief BTW per ZZP’er.  De kosten worden gefactureerd door Desan. 

Vanaf 22 januari tot 5 maart krijg de ZZP-er in de kraamzorg de mogelijkheid tot het aanleveren van de gegevens bij de zogenaamde gegevensverzamelaar Desan. Desan verzamelt alle gegevens en zorgt er voor dat deze bij het Zorginstituut Nederland komen. Ben je betalend lid dan krijg je in de week van 22 januari een mail met een inlogcode. Er is een helpdesk bij Desan die je kan helpen met het aanleveren van de gegevens.  Er is een handboek beschikbaar en er is via de NBK aanvullende informatie te krijgen. 

Ben je geen betalend lid dan moet je jezelf aanmelden bij desan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gaat om het verslagjaar 2017. De komende weken vindt de landelijke uitvraag kwaliteitsgegevens Kraamzorg plaats. Kraamzorgorganisaties en dus nu ook ZZP’ers worden middels deze uitvraag in staat gesteld hun publieke taak om kwaliteitsgegevens openbaar te maken adequaat uit te voeren en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van transparantie over kwaliteit.Naast de al jaren vastgestelde kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg worden voor de eerste maal ook indicatoren kraamzorg uitgevraagd conform de vastgestelde Indicatorenset Integrale Geboortezorg. 

Informatieavond : 7 februari 2018 in Haarlem: Wettelijke Kwaliteitsverantwoording ZZP-er: 

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt en behoefte hebt aan uitwisseling van ervaringen met collega's. Daarom organiseren voor al onze leden een speciale landelijke ZZP bijeenkomst over dit onderwerp in Haarlem.

Datum                          : 7 februari 2018

Plaats                            : Haarlem

Inloop & inschrijving   : 16.30 -17.00

Einde                           : 21.00

Aanmelden                    : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( je ontvangt adres lokatie na aanmelding)  voor 3 februari a.s

Kosten                           : 75 euro / betalenden leden: gratis  

Programma

17.00 Introductie: waarom kwaliteitsverantwoording?

Je krijgt informatie over de wetten en partijen die nu allemaal betrokken zijn bij deze wettelijke kwaliteitsverantwoording.

We gaan ook in op: wat gebeurd er met de informatie en wie gebruikt deze informatie en wat zijn de eventuele gevolgen voor mij als ZZP-er wanneer ik niet aanlever.

Zie wederom ook de bijgesloten achtergrond informatie mee.

18.00 Pauze met broodje

18.30 Inventariseren van ervaringen en vragen

We inventariseren de vragen voor de groep die nog niet is begonnen met aanmelden en delen de ervaringen van de groep die inmiddels al begonnen zijn met aanmelden.

19.30 Pauze met Koffie

20.00 (Integrale) kwaliteitsverantwoording dit jaar en in de toekomst

Welke ontwikkelingen staan ons te wachten en hoe gaan we zorgen dat we als zzp groep daarbij aangesloten blijven maar ook invloed op kunnen uitoefen.