Wet DBA wordt definitief vervangen, onzekerheid blijft tot 2020

februari 2018 


Vrijdag 9 februari  maakte de nieuwe minister bekend dat tot 2020  de wet DBA definitief niet zal worden gehandhaafd. Het kabinet gaat werken aan nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt. 

Zie Wet DBA https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/nieuws/2018/02/09/opschorting-handhaving-wet-dba-verlengd-tot-1-januari-2020.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Het gaat in deze vooral om de relatie die een zzp-er heeft met haar opdrachtgevers. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Ook in de kraamzorg is dit al enige jaren een onderwerp van gesprek. Zeker nadat in 2012-2013 de belastingdienst het werken als onderaannemer van een kraamzorgorganisatie heeft aangemerkt als verkapt dienstverband en ook de rechter zich hierover heeft uitgelaten en de belastingsdienst gelijk heeft gegeven. Er wordt dan ook sinds die tijd nog harder gewerkt aan het waarborgen van zelfstandigheid van de zzp-er, ook in de ogen van de belastingdienst. Het feit dat zzp-ers niet rechtstreeks aan verzekeraars of gezinnen kunnen declareren maakt dat echter wel moeilijk. Door de samenwerking goed te organiseren en te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden die de fiscus stelt aan een ondernemer, maak je meer kans om aangemerkt te worden als echte zelfstandige waardoor de samenwerking met een kraamzorgorganisatie minder gevaar loopt om te worden aangemerkt als fictief loondienst of een schijnconstructie. Maar er is helaas dus nog steeds geen duidelijkheid over deze kwestie. En dat zal dus de komende jaren zo blijven, aangezien er pas rond 2020 nieuwe wetgeving verwacht kan worden.  De onzekerheid wordt helaas dit jaar zelfs voor onze zzp-ers nog groter want de minister kondigde  aan wel weer strenger te gaan controleren op schijnconstructies en beperkt dus het niet- handhaven van de wet DBA. 

Dit maakt het voor zzp-ers in de kraamzorg  nog belangrijker om te blijven werken aan hun echte zelfstandigheid en goed op hun zaken te letten. 

Er zal vanaf 1 juli 2018 wel weer meer gecontroleerd worden want de minister wil niet dat zogenaamde "kwaadwillenden" ongestoord hun gang kunnen gaan. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.
De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. 

Werk je dus als zzp-er in de kraamzorg?
Zorg dat je als "echte zzzp-er" aangemerkt wordt en vermijd het gevaar als kwaadwillende aangemerkt te worden.

Zie ook  Ontwikkelingen rond modelovereenkomsten ZZP\'ers  en Toch als echte ZZP\'er werken in de kraam? en Algemene Informatie over Werken als ZZP 

 

 

Zie voor de voorwaarden die de fiscus stelt aan een zzp-er de site van de belastingdienst  en 

Filmpje Belastingdienst over ZZP