Vakantieuren perikelen in de Kraamzorg Let op: Lever jij niet te veel vakantieuren in voor een vakantieperiode?

augustus 2018 

Uit onze Monitor Werkdruk is gebleken dat in  2017 45% van de kraamverzorgenden niet in staat waren om al hun vakantiedagen op te nemen. Wanneer je geen vakantie kan of mag opnemen door drukte in de zorg dan zien wij dat als een bewijs van een te hoge werkdruk. Vakantie is geen luxe maar broodnodig om te kunnen herstellen van hard werken maar ook om de balans met prive en werken goed te houden. 

Inmiddels blijken werkgevers de vakantie die wel opgenomen kan worden soms erg creatief te verwerken in de boekhouding en salarisadminstratie. En wel zo creatief dat je al snel voor een weekje vakantie veels te veel vakantieuren moet inleveren van je werkgever. Dit beleid  wordt nog eens ondersteund door de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg die daar  tips en trucs voor geeft aan haar leden en zo lijken de gehanteerde berekeningen allemaal keurig volgens de regels. Maar dat is niet zo. Dit zijn zelf verzonnen regels die in het arbeidsrecht, zo ver wij nu kunnen overzien, niet rechtsgeldig zijn.   

In de CAO kraamzorg is weinig opgenomen over hoe vakantiedagen moeten worden verrekend. BOgeboortezorg meent daarom dat iedere organisatie het zelf mag weten en geeft als tip vooral voor een vakantieweek 7 dagen vakantie op te laten nemen. Dit is dan wel enkel mogelijk wanneer je niet op rooster werkt. Werk je op rooster dan neem je in de periode gewoon je ingeplande werkdagen vrij dus voor het personeel dat op kantoor werkt is het heel normaal om niet meer dan 5 dagen vakantie op te nemen voor een week vakantie (zij hoeven enkel hun ingeroosterde werkdagen als vakantiedag op te nemen). Maar voor de kraamverzorgenden die niet op rooster kunnen of mogen werken worden andere normen gehanteerd. Die moeten al snel voor 3 weken vakantie 21 vakantiedagen opnemen. En dat mag en kan niet volgens de algemene arbeidswetten in ons land. 

We gaan altijd uit van een 36 urige werkweek verdeeld over 5 dagen in de week bij een full time werkverband bij de berekening van vakantiedagen en uren. Ook het weekend voor en na de vakantie vrij krijgen voor een vakantie periode is normaal.

Tantalus heeft voor ons een voorbeeld gemaakt hoe je kan uitrekenen hoeveel uur vakantie jouw werkgever per week mag afschrijven.  

Weet dat, mocht je afgelopen jaren geconfronteerd zijn met een andere, hogere berekening, dat je hier waarschijnlijk )gecompenseerd voor moet worden door je werkgever.  Wil je meer weten, of die willen laten onderzoeken. Dan kun je als lid van de NBvK hier advies en ondersteuning bij krijgen. 

En onthoud: min uren mogen nooit verrekend worden met vakantieuren! 

En hoeveel uren kostte jouw vakantie?

Laten we eens een voorbeeld geven. 

Je hebt een contract van 72 uur per maand. 

Hoeveel vakantie-uren moet je inleveren voor een vrije dag?

 Eerst maar eens de uren per maand berekenen. 

Volgens cao zitten 36 werkuur in een week. 

Om de maanduren te berekenen moeten de weekuren maal dertien doen. 13x36=468 uur per drie maanden dit delen we door drie 468/3=156 uur per maand. 

Dit is een gietijzer gegeven zolang de cao over een 36 urige werkweek spreekt. 

Een maand kent 156 werkuren bij voltijd dienst verband.

Nu kunnen we een deeltijd percentage berekenen. 

In het voorbeeld van 72 uur is dat de volgende berekening : één procent werktijd is 1,56 uur. 72 contracturen gedeeld door 1% werktijd is in dit geval 72/1.56=46 (afgerond) dit maakt het deeltijd percentage 46%.

Ook de uurwaarde van een vrije dag kunnen we nu afleiden. 

Een dag in een voltijd dienstverband is 7,2 uur waard. 

46% daarvan is (tweede afronding) 3,3 uur.

Zie daar, bij een contract van 72 uur per maand dient er voor een vrije dag 3,3 uur te worden afgeschreven van je vakantierecht. 

Voor alle duidelijkheid voor een volle maand vakantie kan dus nooit meer dan je maand-contract-uren worden afgeschreven.

Kwel jezelf niet langer, ken je recht! Bedenk dat je tot vijf jaar onterecht afgeschreven uren kunt terugvragen.

Tantalus

O ja, in de berekeningen van Tantalus kunnen foutjes sluipen, vooral bij afrondingen kunnen verschillen ontstaan.