Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter

Oktober 2017 - Wij krijgen veel signalen binnen van leden die in de knel komen door de slechter wordende arbeidsomstandigheden. Het werken in de gezinnen blijft voor de meeste kraamverzorgenden het mooiste werk dat er bestaat. Maar de werkomstandigheden worden slechter en de problemen die daardoor ontstaan stapelen zich op. De NBvk organiseert daarom de komende maanden regionale bijeenkomsten voor leden die meer willen weten over hun rechten en plichten en die willen onderzoeken hoe zij, samen met collega's, binnen hun organisatie zaken kunenn proberen te verbeteren.

De gevolgen van deze slechter wordende arbeidsomstandigheden, gekoppeld met de druk die er is rondom de herregistratie en de verplichte scholingen, het lage salaris en slechte reiskostenvergoedingen maken dat veel kraamverzorgenden zich steeds minder gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De gezinnen worden soms ook veeleisender en dat maakt het werk van alledag niet altijd meer een feest. De gezinnen worden met mooie verhalen waarin veel huishoudelijke zorg wordt beloofd naar "binnen" gelokt en zijn uiteraard boos en teleurgesteld wanneer de kraamverzorgende niet aan al die beloftes en verwachtingen kan voldoen omdat ze bijvoorbeeld maar 3-4 uurs zorg mag bieden van haar organisatie door drukte en op een dag in 2 of zelfs 3 gezinnen moet werken. De nieuwe CAO (die alweer afloopt per 1/1/2018) heeft veel onduidelijkheden opgeleverd en daarbij zien we dat een groeiend aantal werkgevers de CAO heel creatief uitleggen. Er komen mensen persoonlijk in de klem doordat de werkgever de CAO niet goed uitlegt of zich niet aan de arbeidswetgeving houdt. Kraamverzorgenden kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Wij hebben het op dit moment druk met  de ondersteuning van individuele leden. We helpen deze leden met  advies en met coaching en begeleiding. We zien goede resultaten. Meestal moet de werkgever toch erkennen dat er regels zijn waar ook zij zich aan moeten houden. Of ziet een kraamverzorgende in dat ze beter bij een werkgever kan gaan werken die haar wel waardeert en goed behandelt (want die zijn er gelukkig ook). Ook kiezen steeds meer kraamverzorgenden voor het werken als zzp-er.  Leden die op zoek zijn naar ondersteuning kunnen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De NBvK organiseert daarom komende maanden regionale bijeenkomsten voor onze leden die meer willen weten over hun rechten en plichten en die willen onderzoeken hoe zij, samen met collega's, binnen hun organisatie zaken kunnen proberen te verbeteren met behulp van de kennis en steun van de NBvK. Meer weten? mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

De huidige problemen in de praktijk 

 

 

·      De 55plusregeling:

Er zijn aantal werkgevers die veel druk op individuele werknemers uitoefenen en personeel dwingen beschikbaar te zijn voor 24uurs roosters dus voor werken in de nacht.  Er zijn zelfs werkgevers die zeggen dat iedereen gewoon moet werken in de nacht en dat je als 55+ enkel vrijgesteld kan worden als je een medische reden hebt. Dit is in onze ogen niet zoals het in de CAO staat en hoe de CAO moet worden uitgelegd. Als jij zelf wilt mag je als 55+ in de nacht werken, wil je dat niet dan hoef je dat niet te doen. Zo is de CAO ook uitgelegd door de vakbonden die de CAO kraamzorg hebben afgesproken.

·       Intimiderende en slechte ziekteverzuimbegeleiding

Regelmatig krijgen wij leden die vragen om ondersteuning bij het ziekteverzuimbeleid/proces. Er wordt nogal eens grote druk uitgeoefend door leidinggevenden samen met mensen van personeelszaken op zieke kraamverzorgenden. Ziekte wordt niet serieus genomen of zelf ontkend.  Ze ziekte van de werknemer wordt vooral gezien als probleem van de organisatie. Wij willen benadrukken dat je je werkgever niet hoeft te vertellen wat je mankeert. Als je ziek bent, meldt je ziek en mocht de werkgever daar meer over willen weten dan hoort hij jou naar de bedrijfsarts te sturen. Dat is de enige die kan inschatten wat jou mankeert en die ook een advies kan uitbrengen over hoe het proces er verder uit moet zien.

Zie voor meer informatie ook de site van het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte

Wij helpen mensen in dit proces en kunnen je helpen de gesprekken met je werkgever en bedrijfsarts voor te bereiden.

·       Onduidelijkheid over wachtdiensten en  bereikbaarheid

Er komen regelmatig vragen binnen over de wachtdiensten/bereikbaarheid. Je kan in de kraamzorg niet bereikbaar zijn. Je staat of op wacht (en krijgt daarvoor betaald) of je bent vrij en dan zet je dus gewoon je telefoon uit of neem je niet op. We zien dat veel organisaties inmiddels gestopt zijn met roosteren en dat ze verwachten dat mensen "beschikbaar" zijn voor overleg over het moment van starten. Volgens de CAO moet je 2 weken van te voren je startdagen/rooster weten. Dus ook al is er geen rooster, spreek altijd af, wanneer je een zorg afgesloten bent wanneer je weer ingeroosterd staat om te starten, en dan is die startdag dus altijd een wachtdienst en dat is dan de dag dat ze jou kunnen bellen om te overleggen waar je werkzaamheden die dag uit bestaan: werken in een gezin of op wacht. Let bij het vaststellen van je start dagen op de arbeidstijdenwet.

 

·       Onduidelijkheid over het aantal dagen/uren dat je kan worden ingezet:

Zeker afgelopen zomer is er veel gevraagd van de kraamverzorgenden. Zo moest iedereen bijna meer werken dan afgesproken in het contract. Volgens de CAO kun je 10% meer worden ingeroosterd maar de meeste mensen zijn veel meer ingeroosterd en er werd ook een extra inzet verwacht van alle parttimers. We zien 2 problemen.

1.  Regels Arbeidstijden en rusttijden worden overtreden

De arbeidstijdenwetgeving wordt regelmatig op overtreden. Mocht dat bij jou het geval zijn, laat het ons weten. We kunnen met jou in overleg gaan bespreken wat je (eventueel met onze hulp) daar aan kan doen. De regels zijn:

a. Iedere 24 uur is er een dagelijkse minimum rusttijd vereist van 11 uur aaneengesloten rust.

b. Deze rustperiode mag 1x per periode van 7 x 24 uur worden ingekort tot minimaal 8 uur. Maar dan moet daar een goede reden voor zijn. Dus niet omdat "we nu eenmaal zo roosteren" 

c. In iedere periode van 7×24 uur is er minimaal 36 uur wekelijkse onafgebroken rust noodzakelijk. Indien deze rustperiode niet aanwezig is, dan moet er in de periode van 11×24 uur sprake zijn van minimaal 72 uur aaneengesloten rust.

d. Het  is mogelijk is om 11 dagen achterelkaar te werken maar dat is altijd inclusief de maximaal 3 wachtdagen.

 e. Voor rust na een nachtdienst, gelden aanvullende normen. Voor iedere nachtdienst die eindigt na 02.00 uur is er een onafgebroken rust nodig van 14 uur nadat de dienst is geëindigd. Deze mag net zoals bij de dagelijkse rust, niet meer dan 1x worden ingekort tot minimaal 8 uur in iedere periode van 7 x 24 uur

f. Bij een reeks van nachtdiensten (3 of meer) is noodzakelijk dat er een onafgebroken rustperiode volgt van minimaal 46 uur.

g. Per dienst mag er niet meer arbeid worden verricht dan 12 uur. Per week is de maximale werktijd 60 uur. Maar over een langere periode gezien, namelijk per 16 aaneengesloten weken, mag er niet meer dan gemiddeld 48 uur arbeid worden verricht. ·        

 

2. Meer dan 10% inzet op contracturen is geen keuze maar een dienstbevel

De meeste werkgevers bieden kleine contracten aan. Ze geven dan aan dat je altijd meer mag werken en dat klopt. Maar op dit moment is van willen MOETEN gemaakt en worden mensen geconfronteerd met de eis lange tijd meer te werken dan hun contract en ook meer dan die 10%. Dat is normaal wordt er gezegd. Want dat kan niet anders in de kraamzorg.

Dat is grote onzin. De werkgever moet zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar is om alle zorg die hij/zij aanneemt uit te voeren. Als hij teveel zorg aanneemt dan kan hij dat niet 1 op 1 afwentelen op het personeel. Er wordt gezegd dat het nodig is om er voor te zorgen dat iedereen op vakantie kan, echter we zien dat de druk om meer en langer te werken inmiddels veel langer duurt dan de drie weken in het hoogseizoen van de zomer. De periode dat er zogenaamde vakantiedruk is begint al in april en eindigt eind september en is er weer in december. Dus er wordt al snel 7 maanden geeïst je rooster aan te passen aan de zorgvraag.

Als je dat niet erg vind en je dat thuis goed kan combineren is er natuurlijk niets aan de hand. Maar we raden je dan wel aan om deze "meer-uren" snel te verwerken in een gemiddelde uren stijging in je contract. Om zo te voorkomen dat al die "plusuren" straks verrekent kunnen worden in de "slappe tijd" waarin je dan ineens niet wordt ingezet en minuren krijgt.

Weet dat je werkgever je niet meer dan 10% boven je contracturen mag inroosteren. Ook niet als de OR daar mee ingestemd heeft. Het mag enkel in geval van nood maar vakantiedrukte die 7 maanden duurt of het niet kunnen plannen van bevallingen is geen nood.