Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij

 

Februari 2018 

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Kraamverzorgenden (NBvK) trekt zich terug uit het Arbeidsmarktdebat Kraamzorg. Tijdens een discussiemiddag 26 februari j.l op initiatief van BO Geboortezorg moest de NBvK tot het vernietigende oordeel komen dat de plannen van de werkgevers luchtfietserij zijn. Het is zorgwekkend dat BO Geboortezorg met een onvolledig plan zónder overleg met de hele sector kraamzorg, de vakvrouwen  in de kraamzorg terugbrengt tot een goedkoop productiemiddel en een snel verdienmodel. De NBvK heeft zowel bij ministerie als bij het bestuur van BO-geboortezorg aan de bel getrokken.

Naar het oordeel van de NBvK is de verbindende rol van BO Geboortezorg in de sector een farce. Het lukt deze brancheorganisatie niet om vakorganisaties en beroepsorganisaties bij elkaar te brengen. BO Geboortezorg opereert zonder afstemming en draagvlak onder de professionals in de kraamzorg. Het plan om een geboorte-academie op te richten om zo als werkgevers in de kraamzorg beroepsopleidingen aan te bieden, is de NBvK een doorn in het oog. De inhoud, organisatie, uitvoering en financiering van een branchespecifieke beroepsopleiding neerleggen bij de sterk verdeelde en scherp concurrerende werkgevers is volgens de NBvK een regelrechte bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Bovendien frustreert dit de ontwikkeling van een moderne beroepsopleiding die een wettelijk erkend diploma geeft die aansluit bij alle ontwikkelingen en eisen in de geboortezorg.

In de discussie noemde BO Geboortezorg dit plan een uitstekende businesscase. Niet kwaliteit en vakinhoud staan dus centraal, maar het zo snel mogelijk klaarstomen van leerlingen, zodat ze al meteen een verdienmodel vormen voor de organisaties. De vraag is wat zo'n soort brancheopleiding, iets waar in het recente verleden al weinig goede ervaringen mee zijn opgedaan, voor de toekomstige kraamverzorgenden gaat opleveren. In de CAO is er tot nu toe niets voor leerlingen geregeld: zij zijn al jaren vogelvrij.

NBvK-woordvoerder Siska de Rijke: 'Opleiden is een vak. De NBvK zegt: laat het beroepsonderwijs doen door de vakmensen, dus door de ROC's. Werkgevers kunnen zich dan concentreren op het bieden van voldoende stageplaatsen voor de huidige ROC-leerlingen, een gezond en veilig leerklimaat en goede werkomstandigheden voor al het personeel. En het geld dat de kraamzorgorganisaties in het optuigen van deze academie willen steken, kunnen ze beter besteden aan het personeel.'