Tarieven Kraamzorg stijgen verder met ruim 4%

Juli 2018 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft laten weten dat de tarieven in de kraamzorg per 1/1/2019 mogen stijgen naar ruim 49 euro per uur. Dit betekent een tariefsstijging van ruim 4%. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling. Nu nog zorgen dat het extra geld voor kraamzorg ook besteed gaat worden aan kraamzorg en dan vooral aan degene die kraamzorg verlenen: de kraamverzorgende. Zij wacht immers al jaren op betere arbeidsvoorwaarden. 

Deze stijging komt op de eerdere stijgingen van afgelopen jaren en laat zien dat de overheid niet van plan is te bezuinigien op de kraamzorg en laat tevens ook zien dat de zorgen van de NBvK over de slechte betaling van kraamverzorgenden door werkgevers serieus wordt genomen. Immers, deze slechte betaling maakt dat veel kraamverzorgenden niet meer in de kraamzorg kunnen of willen werken. Door nu extra geld beschikbaar te stellen voor kraamzorg geeft de minister middels de NZa de sector de mogelijkheid verbeteringen door te voeren. 

De CAO onderhandelingen die helaas afgelopen week weer geen resultaat hebben opgeleverd, worden nu nog belangrijker. Wij hebben nu onze eis van minimaal 3% salaris stijging bijgesteld. Die moet nu minimaal 4% worden. Het is van groot belang dat het beschikbare geld voor kraamzorg, aan kraamzorg wordt besteed en niet verdwijnt in de winsten van kraamzorgorganisaties die dat dan besteden aan zaken als uitkeringen aan aandeelhouders, inversteringen in commerciele nevenactiviteiten of in de integrale geboortezorg. Het wordt nu tijd dat de sector prioriteiten gaat stellen en gaat zorgen dat er voldoende kraamverzorgenden willen en kunnen blijven werken in de kraamzorg zodat iedere vrouw en baby voldoende zorg krijgt om van een zwangersschap en bevalling op een gezonde manier te herstellen. En de kraamzorg haar onvervangbare en noodzakelijke bijdrage aan goede én preventieve geboortezorg eindelijk goed kan gaan leveren. Dat kan alleen met voldoende, gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamverzorgenden. 

De bal ligt nu bij vakbonden FNV, CNV, Nu91, VHP/FBZ en de werkgeversorganisatie in de kraamzorg: BOgeboortezorg. Deze partijen komen 10 juli weer bijeen. 

 Lees hier meer over de tariefsstijging in de kraamzorg: Tarieven 2019 Kraamzorg

Wil je meer weten over de huidige tarieven en stijging van afgelopen jaren:  Wat kost kraamzorg?

De NBvK wordt helaas door zowel werkgeversorganisatie als de algemene vakbonden al bijna 6 jaar van de CAO tafel geweerd. Ondanks beloften van BOgeboortezorg bij hun oprichting in 2014,  aan de NBvK (en VWS)  dat zij ons als gelijkwaardige partij zouden behandelen en met ons wilden samenwerken, ook aan de CAO tafel. Helaas hebben wij moeten ervaren dat deze beloftes slechts woorden waren en hebben ons vertrouwen in een gelijkwaardige samenwerking verloren. Lees ook: Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij

Het bestuur van BOgeboortezorg weigert hier in met ons over in gesprek te gaan. We hebben inmiddels het Ministerie gevraagd om bemiddeling en regie omdat naast de CAO, BOgeboortezorg ook zonder overleg en consensus met de professionals in de kraamzorg probeert de regie op opleiden in de kraamzorg te nemen en ook op het gebied van intergrale geboortezorg zonder afstemming en consensus in de sector opereert.  Wij zijn inmiddels in gesprek met het ministerie om te zoeken naar oplossingen. Ook de Tweede Kamer heeft middels kamervragen opheldering gevraagd over de situatie in de kraamzorg: Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg

De vakbonden willen ons niet aan de CAO tafel toelaten omdat zij vinden dat wij daar niet horen. Wij hebben 3x zoeveel leden als de vakbonden die nu aan tafel zitten samen, toch achten de vakbonden die nu aan de CAO tafel zitten zich representatief genoeg om de hele kraamzorg te kunnen vertegenwoordigen.Oproepen, ook van hun eigen leden, om met ons aan tafel te gaan en de gelederen te sluiten, hebben tot nu toe niet mogen baten. Enkel wanneer de leden van de NBvK allemaal lid worden van 1 van de algemene vakbonden, mogen zij meepraten. Ondertussen zijn zij niet meer echt on speaking terms met de werkgevers en wordt al gesproken over mogelijke acties: Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

Het is zeer ontmoedigend om te zien dat deze situatie de sector nu al maanden verlamt. Er had per 1/1/2018 al een nieuwe CAO moeten komen. Inmiddels zijn meer dan 2000 kraamverzorgenden gestopt met werken in de kraamzorg. Wij verwachten dat dat eind van het jaar nog meer zijn. Zie ook:Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden

De NBvK blijft uiteraard haar rol spelen in de sector. Dat hebben we bewezen met onze Monitor Werkdruk in de Kraamzorg. Wij gaan ervan uit dat de problemen die we hier in signaleren en blootleggen in de nieuwe CAO worden opgelost. Dus dat betekent:

  • Een salarisstijging van minimaal 4% 
  • Betaald worden voor al het werk waar de werkgever een kraamverzorgende toe verplicht dus dat is inclusief wachtdraaien/beschikbaar of bereikbaar zijn/ werkoverleggen/verplichte scholingen en reistijden etc.
  • UItbetalig van de achterstallige ORT 
  • Fatsoenlijk ziekteverzuimbeleid, ziek zijn is geen teken van niet geschikt zijn voor de kraamzorg en ziek zijn is geen vakantie. De enige die kan vaststellen of iemand ziek is, is de bedrijfsarts
  • 55 plus regeling: een 55+ kraamverzorgenden mag zelf aangeven of zij wel of niet in de nacht wil werken. Nachten lopen van 22.00-8.00 
  • Redelijke roosterplanning: iedere kraamverzorgende heeft recht op 1 vaste vrije dag in de week en weet minimaal 6 weken van te voren welke dagen zij vrij is. 
  • Iedereen heeft recht op drie weken vakantie inclusief weekenden ervoor en erna. 
  • De reiskosten en scholingskosten worden door werkgever betaald en niet door werknemer
  • Er komen goede regels en mogelijheden  voor inzet en begeleiding van leerlingen
  • Zie verder voor inzet: Voorstel CAO Inzet 2018

Daarnaast gaan wij ervanuit dat wij met alle betrokken partijen snel met elkaar aan tafel gaan zitten om naast een goede CAO ook te zorgen voor een duurzaam opleidingsklimaat en een generatievriendelijk werk en leerklimaatvoor alle kraamverzorgenden en uiteraard goede en snelle handhaving van CAO en arbeidswetten.