Stand van Zaken CAO kraamzorg 2018

juli 2018 

Uiteraard is een goede CAO kraamzorg van groot belang om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Dat dit noodzakelijk is, hebben wij aangetoond met de Monitor Werkdruk in de Kraamzorg: Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden 

Belangrijk wordt tevens dat goed werkgeverschap meer aandacht krijgt in de kraamzorgsector want wetten en regels moeten worden nageleefd. De NBvK heeft afgelopen 2 jaar zich hard gemaakt voor een goede CAO kraamzorg maar vooral ook voor verdere goede oplossingen om de grote uitstroom te stoppen en aantrekkelijk te worden voor nieuwe kraamverzorgenden. Als NBvk krijgen wij wekelijks schrijnende voorbeelden van mensen die het niet langer volhouden om te werken in de kraamzorg, lees bijvoorbeeld:  Het gaat geweldig in de kraamzorg

Het lijkt er op dat partijen er 10 juli uit zijn gekomen en dat volgende week een akkoord gepresenteerd  wordt. Dan mogen de achterbannen van betrokken partijen aangeven of ze hier mee instemmen. Helaas kan slechts 8% van de kraamverzorgenden hierover meebeslissen, aangezien er door de werkgevers gekozen is om met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de werknemers afspraken te maken. 

Desondanks hebben de werknemers in de kraamzorg van zich laten horen en lijkt het er op dat dit resultaat heeft gehad.  Inmiddels gaat het gerucht dat er een CAO akkoord is afgesloten met een fikse loonstijging en met alvast geen ruimte voor verdere verslechteringen die werkgevers tot juni dit jaar zijn blijven voorstellen. Wat de verder vebeteringen zijn, weten we dus niet.  

Ook al mochten wij als NBVK, met onze 3000 leden (40% van de werknemers)  niet aan de CAO tafel plaatsnemen om ons zeer onduidelijke redenen, gelukkig  hebben wij  wel veel invloed kunnen uitoefenen middels onze leden die tot in de haarvaten van de organisaties aanwezig zijn en op allerlei manieren hun invloed hebben uitgeoefend. Al was het maar door kennis te hebben van wet - en regelgeving die wij hebben gedeeld of door mee te doen aan de rapporten die we hebben gemaakt.  Zo zijn wij in staat gebleken aan te tonen wat er op dit moment mis gaat en wat er verbeterd moet worden om als kraamzorgsector aantrekkelijk te zijn om in te (blijven) werken.  Wij zijn verheugd dat vakbonden bijna al onze eisen hebben overgenomen en gaan er vanuit dat een fikse loonsverhoging na de vehoging van de tarieven nu geen discussiepunt meer kan zijn Tarieven Kraamzorg stijgen verder met ruim 4%

Met een beetje geluk hebben we rond 1 augustus een nieuwe CAO kraamzorg 2018- 2020. Wij gaan er vanuit dat de druk die de NBvK samen met haar leden, binnen organisaties maar ook door gebruik te maken sociale media en landelijke nieuwsmedia, succesvolle lobby in Den Haag, resultaat gaat opleveren. 

Een goede  CAO pas het begin. Het zal in de praktijk moeten uitwijzen of werkgevers zich aan de CAO gaan houden (gebeurd nu niet) en of er ook aandacht gaat komen om op gelijkwaardige en respectvolle wijze met werknemers in de kraamzorg om te gaan. 

Dit zal onze inzet de komende tijd blijven. 

NB. Via onze facebookpagina Werken in de Kraamzorg kun je  de actuele ontwikkelingen en discussies volgen.