De loonsverhoging CAO kraamzorg 2018-2019: Mager of topresultaat?

juli 2018 

Tantalus denkt en rekent mee met de beoordeling van het akkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd door de algemene vakbonden en de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg.

Wij zijn nog bezig met onze reactie op het hele akkoord. En of dit CAO voorstel daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de grote problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg.  Uit onze monitor Werkdruk in de Kraamzorg Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden is gebleken dat er op grote schaal mensen onderbetaald worden in de kraamzorg maar ook dat er sprake is van slecht werkgeverschap. Die veroorzaakt grote problemen die zorgen voor een hoge uitstroom van kraamverzorgenden die het vak verlaten om elder te gaan werke.  Hierdoor krijgen vrouwen en baby's in Nederland structuureel  niet de zorg  die nodig is en waar ze recht op hebben.

Volgens werkgevers en algemene vakbonden gaan kraamverzorgenden met het nieuwe voorstel ruim 5% op vooruit in salaris.Onze voornaamste conclusie tot nu toe is: 

1. Roepen dat het in geld een magere cao is past niet, roepen dat het een top afspraak is ook niet. En dat is bij de tariefsverhoging die werkgever reeds in de knip heeft toch een beetje een kwelling.

2. De 5,75% in het nieuwe voorstel is fijn en goed maar in volume over deze looptijd (centjes in de knip) is het loon naar werken erg uitgesteld naar het einde van de looptijd van de nieuwe CAO (2019).

3. Zou je op januari 2018, toen de huidige CAO afliep  een loonsverhoging van 1,3% hebben ontvangen dan was de loonsverhoging gelijk aan het huidige resultaat.  

Lees hier de berekening van Tantalus en onthoudt: het volgende is niet negatief, het is uitleg met het doel om een eerlijke loonverdeling inzichtelijk te maken.

De nieuwe cao in centen en procenten, oftewel het verschil in niveau en volume inzichtelijk gemaakt.

Als uitgangspunt is een brutoloon van 1000 Euro per maand gekozen, dat ligt in de buurt van een 50% contract (72 uur per periode of 78 uur per maand) Er kunnen afrondingsverschillen optreden. Zoals steeds kunnen er aan de rekenarijtjes van Tantalus geen rechten worden ontleend. Brutoloon is loon voordat heffingen en premies zijn ingehouden.

De oude cao liep tot 1-1-2018.

De eerste loonsverhoging in deze cao van 1% gaat in per 1-4-2018. Bij een bruto inkomen van 1000 Euro wordt het salaris dan 1010 Euro. Dat is 1% over het uitgangsloon. In volume, dat is de centen die dat oplevert, is dat dus de looptijd van deze verhoging tot de volgende verhoging. In dit geval zien we een stijging van loonvolume van 60 Euro tot 1-10-2018.

Op 1-10-2018 is het uitgangsloon dan 1010 Euro bruto per maand.

Op 1-10-2018 komt daar 1,5% bij, het extra loonvolume bedraagt dan 15,15 per maand. De volgende verhoging is per 1-1-2019. Tot 1-1-2019 komt er dus 45,45 Euro bij. De totale loonvolume stijging is tot 1-1-2019 105,45 Euro.

Het uitgangsloon per 1-1-2019 is nu 1025,15 Euro. Per 1-1-2019 is er een verhoging van 1,5% dat is een loonvolume van 15,37 Euro voor een periode van 4 maanden, dat is 61,48 Euro. Totaal tot 1-5-2019 een loonvolume van 166,93 Euro.

Het uitgangsloon per 1-5-2019 is dan 1040,52 Euro. Per 1-5-2019 is er een verhoging van 1,75% dat is een loonvolume van 18,21 Euro per maand. Over de resterende looptijd van de cao is dat 145,68 Euro. Het uitgangsloon aan het einde van de looptijd is dan 1058,73. Het totale verhoogde loonvolume bedraagt dan 60+45,45+61,48+145,68=312,61 Euro.

De totale percentage verhoging is 5,75 procent. Dat is goed voor je pensioen en voor het vervolg van je inkomen. De gemiddelde volumestijging in de looptijd van twee jaar is 312,61 / 24 = 13,03 Euro per maand.

Zou je 5,75 procent per 1-1-2018 ineens hebben ontvangen (hoogst ongebruikelijk) dan zou het volume 1380 Euro hebben bedragen.

Zou je op januari 2018 een loonsverhoging van 1,3% hebben ontvangen dan was het volume gelijk aan het huidige resultaat.

Nogmaals 5,75% is fijn en goed maar in volume over deze looptijd (centjes in de knip) is het loon naar werken erg uitgesteld naar het einde van de looptijd.

Roepen dat het in geld een magere cao is past niet, roepen dat het een top afspraak is ook niet. En dat is bij de tariefsverhoging die werkgever reeds in de knip heeft toch een beetje een kwelling.

Tantalus