Wij zeggen NEE tegen het CAO voorstel 2018-2019

juli 2018

Wij hebben het akkoord bestudeerd en dit zijn onze voornaamste conclusies: 

1. Loonsverhoging is te laag 

2. De wachtdienst worden helemaal niet verbeterd

3. Reiskostenregeling is niet verbeterd: je blijft betalen om te kunnen werken 

4. De achterstallige ORT verdwijnt in de zakken van de organisatie

5. Oudere, zieke of minder gezonde werknemers worden afgedankt 

6. Iedere organisatie kan zijn eigen beleid maken, zonder instemming en overleg met personeel

7. Flexibilisering (en bijkomende werkdruk) gaat door zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Enkel nog hogere werkdruk. 

8. Het totaal ontbreken van harde afspraken over handhaving van de CAO, maakt dat het imago van de kraamzorg verpest wordt en maakt dat de goede organisaties blijven lijden onder de slechte organisaties

De NBVK adviseert daarom werknemers én werkgevers tegen dit akkoord te stemmen. 

We roepen kraamverzorgenden die stemrecht hebben op, hun vakbond te laten weten, dat ze niet akkoord gaan. Bedenk dat "niet stemmen" zal worden gezien asl instemming! Laat je niet door 5% afkopen, 5% van een laag salaris voor werk dat voor 1/3 nog steeds niet betaald wordt is niet wat jij verdient. Jij verdient meer. Jij verdient beter! Er wordt door de partijen tot half september gewacht om het akkoord te bekrachtigen. Maar het kan zijn dat je door een vakbond wordt opgedragen ruim daarvoor te reageren. Let dus goed op welke datum jouw vakbond hanteert. 

Wij roepen kraamzorgorganisaties op om tegen dit akkoord te stemmen. En BOgeboortezorg terug naar de CAO tafel te sturen en te zorgen dat er een CAO komt die zorgt dat kraamzorgorganisaties die slecht werkgeverschap blijven vertonen niet langer actief kunnen zijn en niet langer het imago, de kwaliteit én het voortbestaan van de kraamzorg kunnen vervuilen. 

 

Meer weten over waarom wij NEE zeggen?  

 

1. Loonsverhoging is te laag: Geld voor zorg moet naar zorg! 

Na bijna 2 jaar krijgt de sector eindelijk 5,75% loonsverhoging. Maar dit een een schijntje als je kijkt hoeveel geld er voor kraamzorg  beschikbaar is. Vanaf 2014 zijn de tarieven 8% gestegen en volgend jaar komt daar weer een verhoging op van ruim 4 %. De 5,75 % is nog niet eens de helft van de tariefsstijging die werkgevers in hun zakken stoppen. Daarbij wordt niet goed geregeld dat kraamverzorgenden voor al hun inspanningen worden betaald. Er zijn onvoldoende waarborgen dat alle tijd die men in het werk moet stoppen ook betaald gaat worden. Zo blijven de salarissen heel laag en blijft het onmogelijke voor een kraamverzorgenden met wat zij in de kraamzorg verdient in haar eigen onderhoud te voorzien. 

2. de wachtdienst verbeterd?

Nee! Het blijft werken voor een vrijwilligers vergoeding. 

 €22,85 voor een hele dag op wacht staan is geen verbetering maar een schande. De wachtdienst verkorten tot 16 uur is geen verbetering maar een felxibilisering waar we weer niet betaald voor krijgen. 

Je moet je kinderen naar de opvang brengen want je weet niet wanneer je gaat werken dit geld is niet eens voldoende om de opvang te betalen.Je kan nog steeds geen afspraken maken met dokters, tandartsen etc. En dat kan je ook veel geld kosten.

3. Reiskosten: je blijft betalen om te kunnen werken 

De reiskosten zijn nog steeds onvoldoende. De meeste kraamverzorgenden moeten met een (eigen) auto naar het werk want anders ben je 2x zolang onderweg en veel werkgevers verplichten het zelfs.  Maar zelfs een kleine goedkope zuinige auto kost meer als de € 0,17 de eerste 10 km en de €0,26 per km die voor voor de rest krijgt.

4. Reistijd: je blijft onbetaald werken in eigen tijd 

De reistijd wordt nog steeds niet vergoed. Tenzij de OR of personeelsvertegewoordiger daar wat over afspreekt. Dit is veels te vrijblijvend en is tegenstrijdig met wetgeving. Reistijd moet altijd vergoed worden vanaf het moment dat je van huis vertrekt totdat je weet thuis binnenstapt. In de CAO moet worden geregeld hoeveel  geld of vrije tijd je daar voor betaald krijgt.  

5. Achterstallige ORT verdwijnt in de zakken van de organisatie

Er is niets geregeld in deze cao over de nabetaling ORT tot 2017. Dit is een groot onrecht en in onze ogen diefstal. 

6. Oudere of zieke of minder gezonder werknemer wordt afgedankt

De oudere en zieke of minder gezonde kraamverzorgenden krijgen in dit akkoord minder rechten en ook minder inkomsten. Dit is voor de grote groep oudere kraamverzorgenden die vaak jarenlang in de kraamzorg werken een dolk in de rug. Zij hebben de kraamzorg groot gemaakt en met hun kennis en ervaring menige organisatie geholpen aan hun goede naam. Deze groep wordt afgedankt en het werken nog moeilijker gemaakt. 

De uitstroom van ervaren goede kraamverzorgenden wordt nog groter , terwijl de nieuwe kraamverzorgenden nog niet volledig ingestroomd zijn. De werkdruk zal nog hoger worden. 

8.  Iedere organisatie kan zijn eigen beleid maken, zonder instemming personeel

Er zijn zoals de vakbonden zouden moeten weten heel veel organisaties die geen OR of PVT hebben, toch worden volgens deze cao verschillende afspraken gemaakt met deze OR en PVT. 

Daarnaast zijn een aantal OR's en PVT's meer bezig met wat de baas wil dan wat het personeel en zijn OR leden die wel voor het personeel opkomen vaak in de minderheid en worden zij tegengewerkt. Dus voordat een OR of een PVT zoveel verantwoording krijgt zal eerst veel meer werk moeten worden gemaakt van medezeggeschap in de kraamzorg. Er zijn nogal wat organisaties die geen OR of PVT hebben. Dan moet met het voltallige personeel afspraken gemaakt worden. Dat staat niet in het akkoord. 

Kraamverzorgenden hebben niets te vertellen over hun eigen werk. Er blijft gesproken en besloten worden over de kraamverzorgenden ipv met de beroepsgroep. 

7. Flexibilisering zonder dat je er iets voor terugkrijgt gaat door

  • Geen afspraken over 8 dagen werken nietkunnen verplichten en het loslaten van 1 kraamverzorgende per gezin
  • Geen afspraken over het niet kunnen bestaan van onbetaalde bereikbaarheidsdiensten
  • Geen recht op vaste vrije dagen 
  • Geen enkele afspraak over wat er voor flexibiliteit betaald gaat worden aan jou.
  • Geen goede afspraken over min en max uren
  • Geen recht op vast rooster
  • Er staat niets over zeggenschap over je werktijd zoals in de cao VVT 2014 stond  http://www.kantelingwerktijden.nl

Dit gaat allemaal nog "verder onderzocht worden" maar de werkdruk die het gevolg is van het NIET regelen van deze zaken, wordt dus niet minder. 

8. Geen goede handhaving van een CAO verpest het imago van de kraamzorg

De handhaving op het volgen van de werkgevers van de cao is verschrikkelijk vaag. Er gaat een commissie samengesteld worden maar wie er in deze commissie gaan plaatsnemen is niet duidelijk, daarbij is het ook niet duidelijk hoe werkgevers die zich niet aan de CAO en arbeidswetten houden worden aangepakt of wordt geleerd hoe het wel moet.  

Iedere werkgever moet de cao volgen zonder uitzondering maar het blijft zo wel heel makkelijk om een slechte werkgever te zijn en te blijven. Hierdoor onstaat er er oneerlijke concurrentie tussen kraamzorgorganisaties, dus de sector zal verdeeld blijven. De goede organisaties blijven lijden onder de slechte en het imago 

De kraamverzorgenden zullen het vak blijven verlaten.