Werken in loondienst

Actie oproep vakbonden: Laat je stem horen!

Mei 2018 

Waarom wordt de NBvK door de vakbonden niet betrokken bij de CAO kraamzorg? Dit is het antwoord dat een vakbondsbestuurder geeft op de vraag van een van onze leden, nadat op facebook de inzet van de CAO vanuit de werkgevers bekend is gemaakt:

 
"de NBvK is een beroepsorganisatie en geen vakbond, om die reden heeft BO ze niet aan tafel uitgenodigd. Zeg jij dat omdat je een goede cao wil en hoopt dat de NBvK hierin iets kan betekenen? Het enige dat helpt is als de kraamverzorgenden zelf hun stem laten horen en laten weten dat ze het niet eens zijn met de werkgevers. Dus laat zo veel mogelijk collega's reageren, ik neem alle opmerkingen ANONIEM mee naar de onderhandelingen. Het zou ook helpen als iedereen de leidinggevende of werkgever laat weten dat ze het er niet mee eens zijn." 

Lees hier de inzetbrief van de werkgevers die naar de vakbonden is gestuurd. 

Dus met andere woorden. Dames. Achter de computer en mailen! Laat je stem horen! Als dit actie vanuit de vakbond is, dan zullen wij alvast uiteraard namens onze leden reageren op het voorstel zoals bekend bij de partijen.

Ben je geen lid van de NBVK of wil je graag zelf ook wat doen, aarzel niet en luister naar de oproep van de vakbonden.  Samen staan we sterk en samen hebben samen kennis genoeg om haarfijn uit te leggen aan vakbonden en aan jullie werkgevers waarom het voorstel van de werkgevers NIET DOOR KAN en MAG GAAN!

Lees meer

Tekorten in de kraamzorg: De geschiedenis herhaalt zich

April 2018 

De werkgeversorganisatie BOgeboortezorg wil dit jaar starten met een eigen scholingsinstituut, De Geboortezorgacademie, dat brancheerkende opleiding gaat aanbieden en zo mensen snel en verkort opleidt om te kunnen werken in de kraamzorg. Deze opleiding leidt, zoals wij al eerder beschreven niet op tot kraamverzorgende maar tot kraamhulp. Zie Leren in de kraamzorg  Het diploma is geen wetteljk erkend diploma maar slechts een certificaat waarmee je maar beperkt bevoegd en bekwaam bent om te kunnen werken in de geboortezorg. Het biedt ook geen basis om door te kunnen leren voor bijvoorbeeld verpleegkundige, lactatiekundige of verloskundige. Dan zul je eerst een wettelijk erkend verzorgende diploma op niveau 3 moeten halen.  Daarnaast is de vraag of je voldoende kennis en vaardigheden leert in deze verkorte opleiding die werkgevers zelf willen gaan ontwikkelen, zonder dat zij verstand hebben van opleiden. Nog niet zo lang geleden hebben we er in de kraamzorg hele slechte ervaringen mee opgedaan. Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt.  In 2009  is door de NBvK en vakbonden aangetoond dat een branche erkende opleiding niet het antwoord is op het tekort aan personeel in de kraamzorg. Het antwoord ligt, weten wij uit ervaring, in het oplossen van problemen die de tekorten doen onstaan. Op dit moment zijn er voldoende goede mogeljkheden om het theoretische deel van de opleiding te volgen. De problemen liggen bij onvoldoende en/of slechte stageplaatsen maar vooral ook in de goede arbeidsomstandigheden die maken dat kraamverzorgenden met plezier gezond en goed hun werk kunnen doen.  De leegloop in de kraamzorg kun je niet tegengaan door simpel weg mensen snel te vervangen. Dat heeft de geschiedenis in de kraamzorg al bewezen. Wij hebben deze geschiedenis en de rapporten uit deze periode op deze site gezet. 

 

Lees meer

Onderzoek Werken in de kraamzorg

maart 2018 

Voor ons rapport  Werken in de Kraamzorg: Geschikt of Ongeschikt voeren we, aanvullend aan alle meldingen die we afgelopen jaar van leden hebben ontvangen, nog een enquête uit onder  (oud) kraamverzorgenden.

Wij willen meten hoe hoog de werkdruk in de kraamzorg is en in hoeverre  de werkdruk, de lage lonen en andere factoren maken dat kraamverzorgenden niet meer in loondienst willen/ kunnen werken en kiezen voor het werken als zzp-er of voor een baan buiten de kraamzorg. Zodat we nog beter in kaart kunnen brengen wat de kraamzorg moet doen om het huidige personeel voor de kraamzorg te behouden en de nieuwe kraamverzorgenden te kunnen vasthouden.

Help ons met het vinden op de antwoorden op deze vragen en vul de enquete in. Hij duurt tussen de 10-15 minuten. Stuur hem gerust naar collega’s en/of oud-collega’s.

Vragenlijst Werken in de kraamzorg

 

Voor meer informatie over het onderzoek: 

Werk mee aan het rapport: Werken in de Kraamzorg: geschikt of ongeschikt

Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter

Arbeidsmarktdebat Kraamzorg niets anders dan luchtfietserij

 

Februari 2018 

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Kraamverzorgenden (NBvK) trekt zich terug uit het Arbeidsmarktdebat Kraamzorg. Tijdens een discussiemiddag 26 februari j.l op initiatief van BO Geboortezorg moest de NBvK tot het vernietigende oordeel komen dat de plannen van de werkgevers luchtfietserij zijn. Het is zorgwekkend dat BO Geboortezorg met een onvolledig plan zónder overleg met de hele sector kraamzorg, de vakvrouwen  in de kraamzorg terugbrengt tot een goedkoop productiemiddel en een snel verdienmodel. De NBvK heeft zowel bij ministerie als bij het bestuur van BO-geboortezorg aan de bel getrokken.

Lees meer

Voorstel CAO Inzet 2018

Op 1 januari 2018 is de CAO kraamzorg al weer verlopen en er wordt gefluisterd dat de algemene vakbonden en BOgeboortezorg zich opmaken om een nieuwe CAO kraamzorg af te gaan sluiten. Het is nog niet bekend of de NBvK namens haar ruim 3000 leden mag aanschuiven aan de onderhandelingen of dat wij wederom, net als in 2017, buiten de onderhandelingen worden geplaatst door de partijen. Maar hoe dan ook,  wij zullen de eisen en verwachtingen van kraamverzorgenden aan hun arbeidsomstandigheden doorgeven aan de partijen en vragen met ons in gesprek te gaan omdat wij als geen ander weten wat er leeft onder de beroepsgroep en wat er nodig is om de kraamzorgprofessional te blijven boeien en binden voor de kraamzorg. De NBvK heeft op basis van alle signalen, onderzoek onder haar leden en niet leden en gesprekken met ledengroepen in 2017 het volgende voorstel opgesteld voor haar leden maar ook niet leden.  Samengevat komt het op de volgende punten neer:

1. Een hoger salaris en betere vergoedingen voor zaken als reiskosten, wachtdiensten etc.

2. Een gezonder werkklimaat dat is afgestemd op alle leeftijden en levensfases en met een goede balans werk/privé

3. Meer aandacht voor professionaliteit en kwaliteit 

4. Meer participatie en medezeggeschap van de kraamzorgprofessional in de integrale geboortezorg

Wij vinden daarnaast zeer belangrijk dat, de CAO veel duidelijker en beter wordt opgesteld en wordt nageleefd. 

Werkzaam in de kraamzorg? Wij zijn benieuwd naar jouw opmerkingen, aanvullingen en vragen. Kun je je hier in vinden? Mis je nog wat? Wat vind je het aller- aller belangrijkste? laat het ons weten. Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  

Lees meer

Werk mee aan het rapport: Werken in de Kraamzorg: geschikt of ongeschikt

December 2017 

De NBvK maakt zich op basis van alle signalen van haar leden zorgen over de ontwikkelingen in de kraamzorg. We signaleren dat een groeiende groep ervaren kraamverzorgenden het vak verlaat of ziek wordt van de hoge werkdruk en werkomstandigheden.  Daarnaast ontvangen wij berichten dat jonge /startende kraamverzorgenden werken in de kraamzorg niet lang volhouden. De hoge werkdruk samen met de onzekere contracten, roosters en lage  inkomsten zijn hiervan de oorzaak. De kraamverzorgenden hebben, om continuïteit en kwaliteit van zorg in de gezinnen te kunnen waarborgen, goede en deskundige organisaties nodig die begrijpen dat kraamzorg noodzakelijke basiszorg is voor alle vrouwen die bevallen en voor alle pasgeboren baby's in Nederland. Kraamverzorgenden zijn het kapitaal en het hart van de kraamzorg en dus ook van de kraamzorgorganisatie. Ook als de kraamverzorgende niet altijd beschikbaar is, ook als de kraamverzorgende een mens van vlees en bloed blijkt te zijn met alles wat daarbij hoort. De kraamverzorgende anno 2017 heeft naast haar werk ook een gewoon leven, ook als ze ouder wordt en/of misschien wat minder gezond. Alle kraamverzorgenden zijn in staat hun steentje bij te dragen aan het verlenen van goede kraamzorg en goed functioneren van kraamzorgorganisaties. Het zijn de zwakke organisaties die dat niet zien en daarom geen gebruik kunnen maken van alle talenten en mogelijkheden van het personeel. Wij achten die zwakke organisaties ongeschikt om actief te zijn in de kraamzorg. 

Op dit moment maakt de NBvK een rapport over de arbeidsomstandigheden in de kraamzorg. Met als doel duidelijk te maken hoe organisaties personeel kunnen blijven boeien en binden aan de kraamzorg en om kraamverzorgenden duidelijk te maken wat er wel en niet redelijker, wettelijk en menselijkerwijs gevraagd mag worden van hun inzetbaarheid & loyaliteit aan hun werk en organisatie. Ook kunnen verzekeraars en andere ketenpartners dit rapport gebruiken in hun contracten en contacten met de kraamzorg binnen de geboortezorg.

 

Werk je in de kraamzorg?

Wil je jouw ervaringen melden?

Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle informatie wordt anoniem verwerkt 

Lees meer

Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter

Oktober 2017 - Wij krijgen veel signalen binnen van leden die in de knel komen door de slechter wordende arbeidsomstandigheden. Het werken in de gezinnen blijft voor de meeste kraamverzorgenden het mooiste werk dat er bestaat. Maar de werkomstandigheden worden slechter en de problemen die daardoor ontstaan stapelen zich op. De NBvk organiseert daarom de komende maanden regionale bijeenkomsten voor leden die meer willen weten over hun rechten en plichten en die willen onderzoeken hoe zij, samen met collega's, binnen hun organisatie zaken kunenn proberen te verbeteren.

Lees meer

Nieuwe CAO geen verbetering

Juli 2017 - Willen kraamzorgorganisaties in de huidige ontwikkelingen in de geboortezorg overleven en voortbestaan dan is het van vitaal belang zuinig met het goud van de organisatie om te gaan: de kraamverzorgenden. Deze trouwe en loyale groep, die het hart en ziel is van de kraamzorg verdient geen ondergeschikt plekje aan de tafel waar het over hun eigen arbeidsvoorwaarden gaat. Zij verdienen respect en een gelijkwaardige positie.  De NBvK rekent daarom op het gezond verstand en het fatsoen van de werkgevers  en vakbonden en verwacht dat zij bij de volgende CAO kraamzorg onderhandelingen wordt uitgenodigd aan de CAO tafel. Zodat de inbreng en het draagvlak van de werknemers in de kraamzorg in evenwicht gebracht wordt. En er eindelijk werk gemaakt wordt van een moderne en vitale kraamzorgsector voor zowel clienten als professionals. Deze CAO Kraamzorg staat deze ontwikkeling in de weg en brengt de sector 50 jaar terug in de tijd. Tijd voor verandering. Tijd voor de toekomst van de kraamzorg. Waar de client en professional centraal staan & begin en eind punt zijn van beleid, bestuur en financiering.

Lees meer

Hoe overleef je de zomer in de kraamzorg

Juli 2017 - Wij zijn als NBvK actief op de social media, met name facebook. Op onze pagina Werken in de Kraamzorg, bereiken wij duizenden kraamverzorgenden en hun omgeving. Regelmatig bereiken wij zelfs tienduizenden mensen. Onderstaand bericht heeft op Facebook ongekend veel aandacht gekregen. We kunnnen vaststellen dat wij als NBvK zeer goed op de hoogte zijn van de  vragen en issues die leven onder kraamverzorgenden zelf. Wij houden nauw contact met onze leden via Nieuwsbrieven, bijeenkomsten en veel persoonlijk contact via mail/telefoon.

Lees meer

Economische voorspoed slaat kraamverzorgenden over

Juni 2017 - Afgelopen jaar kregen de werkgevers in de kraamzorg al een fikse verhoging van de tarieven. Want zo was het verhaal van de werkgevers: de kosten in de kraamzorg worden steeds hoger en er blijft daarbij al weer jaren een flink bedrag van het beschikbare geld voor kraamzorg bij verzekeraars liggen omdat ze geen rekeningen krijgen vanuit de kraamzorg. Dit heeft te maken met het feit dat de geindiceerde uren niet altijd gegeven kunnen worden. Oorzaak: te veel vrouwen die bevallen en te weinig kraamverzorgenden. Daarnaast ook slechte organisatie van het beschikbare aanbod van kraamzorg in de diverse regio's door concurentie en gebrek aan goede praktische samenwerking. Allemaal zaken waar de kraamverzorgenden zelf niets aan kunnen doen, dit ligt in de handen van hun bestuurders en managers. Maar de kraamverzorgende is wel de enige wiens werk echt geld oplevert. Voor ieder uur dat zij werkt gaat minimaal rond de 45- 50 euro naar de organisatie. Het wordt tijd dat dit geld voor kraamzorg naar kraamverzorgenden gaat en dat ook de kraamverzorgenden mee kunnen groeien in de economische voorspoed die ons land en de kraamzorgsector treft. Ze werken er hard genoeg voor. Maar wij moeten helaas constateren dat het geld van de tariefsverhoging dit jaar alvast NIET naar de beroepsgroep zelf is gegaan. 

Lees meer