Werken in loondienst

Landelijke Trainingsmiddag Werken in de Kraamzorg

Mei 2017 - Speciaal voor de leden die in loondienst werken en die meer willen weten over werken in de kraamzorg organiseert de NBvK een leerzame maar ook gezellige trainingsmiddag/avond inclusief een gezamelijke maaltijd. We starten om 15.00 en ronden af rond 21.00. Lokatie: midden van het land.

Lees meer

Nieuwe CAO: schimmig achterkameroverleg

december 2016

Met het invoeren van een slecht en onduidelijk CAO akkoord laten werkgevers in de kraamzorg samen met een aantal vakbonden een groot gebrek aan respect & waardering zien voor de beroepsgroep kraamverzorgenden. Deze nieuwe CAO Kraamzorg is een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, de kwaliteit en toekomst van de kraamzorg. En is zonder overleg met de 10.000 kraamverzorgenden werkzaam in deze sector tot stand gekomen.

Lees meer

CAO-akkoord: geen draagvlak onder kraamverzorgenden

januari/februari 2017

Het principeakkoord voor de eerste CAO Kraamzorg is terecht afgeschoten door de vakbondsleden van de FNV, CNV, NU91 en FBZ,  stelt ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg (NBvK). Het voorstel doet geen recht aan het respect en waardering die kraamverzorgenden verdienen voor het werk dat zij verrichten. Het principe akkoord had geleid tot afbraak van rechten en beloning voor de inzet die kraamverzorgenden 24uur/ 7 dagen per week laten zien.  Het is onbestaanbaar dat kraamverzorgenden zelf moeten gaan betalen om te mogen werken in de kraamzorg onder wat de werkgevers in de kraamzorg een passende loonontwikkeling noemen. Daarbij ondermijnt het voorstel de gezondheid van de ouder wordende kraamverzorgende en ontbreekt het aan goede facilieiten om de kwaliteit en professionele ontwikkeling van kraamverzorgenden te ondersteunen en te borgen. 

Lees meer

Beste werkgever Kraamzorg 2013: Mammae Mia

voorjaar 2013

Op donderdag 27 juni werd Simone Compier, eigenaar van Kraamzorgorganisatie Mammae Mia uit Amsterdam, verrast door haar eigen personeel en de NBvK. Mammae Mia is namelijk uit de bus gekomen als beste werkgever in de kraamzorg van Nederland.

Lees meer

NBVK aan de CAO-tafel?

Wij hebben nog geen antwoord gekregen op ons verzoek toegelaten te worden aan de CAO-tafel zodat de NBvK de belangen van kraamverzorgenden in loondienst beter kan behartigen.

Lees meer

Groene Kruis Groningen failliet

Voorjaar/zomer 2013

Als donderslag bij heldere hemel bleek kraamzorgorganisatie Het Groene Kruis failliet. De oorzaak is heel vaag. Aanleiding zou volgens de organisatie zelf zijn dat er minder baby's geboren worden maar uit de vele gesprekken die we inmiddels gevoerd hebben komt toch een ander beeld naar voren.

Lees meer